Operácie

MMP Cvičenie 4: Rozdiel medzi revíziami

Z SensorWiki

(16-bitové počítadlo a časovač T1 s prerušením)
d
 
(7 medziľahlých úprav od rovnakého používateľa nie je zobrazených.)
Riadok 12: Riadok 12:
 
Máte k dispozícii vývojovú dosku '''Acrob''' ([[Acrob technical description|popis]],[[Médiá:AcrobSchematic.pdf|schéma zapojenia]]) a s procesorom ATmega328P ([http://ap.urpi.fei.stuba.sk/mmp/ATmega328.pdf datasheet]).
 
Máte k dispozícii vývojovú dosku '''Acrob''' ([[Acrob technical description|popis]],[[Médiá:AcrobSchematic.pdf|schéma zapojenia]]) a s procesorom ATmega328P ([http://ap.urpi.fei.stuba.sk/mmp/ATmega328.pdf datasheet]).
  
V tejto úlohe sa predpokladá znalosť funkcie časovača T1 z prednášky (datasheet, str. 87 -- 115).  
+
V tejto úlohe sa predpokladá znalosť funkcie časovača T1 z prednášky (datasheet, str.114 -- 141).  
Procesor je nakonfigurovaný na prácu s externým kryštálovým oscilátorom 16 000 MHz (fuses).
+
Procesor je nakonfigurovaný na prácu s externým kryštálovým oscilátorom 16,000 MHz (fuses).
Demonštračný program je tuto: [[Médiá:AcrobTest4.hex|acrobtest4.hex]]
+
 
 +
=== Počítadlo T1 ===
 +
 
 +
 
 +
Pozri [[AVR Example T1 counter]]
  
 
=== Časovač T1 ===
 
=== Časovač T1 ===
Riadok 25: Riadok 29:
 
# Doplňte chýbajúce časti programu tak, aby LED blikala s frekvenciou 1 s.
 
# Doplňte chýbajúce časti programu tak, aby LED blikala s frekvenciou 1 s.
 
# Vyskúšajte na svojej doske.
 
# Vyskúšajte na svojej doske.
 +
# Jednotlivé skupiny prepočítajú a nastavia interval na 1 ms, 10 ms resp. 100 ms.
  
=== Prerušenia v AVR-GCC ===
 
 
Kompilátor AVR-GCC má obsluhu prerušení vyriešenú tak, že tabuľka s vektormi jednotlivých prerušení ukazuje na obslužné rutiny s preddefinovanými názvami. Pri výskyte niektorého z povolených prerušení sa vykoná rutina so zodpovedajúcim názvom.
 
 
Vo vašom kóde použijete obslužné funkcie pre prerušenie napr. takto (obsluha prerušenia z AD prevodníka):
 
<source lang="c">
 
#include <avr/interrupt.h>
 
ISR(ADC_vect)
 
{
 
// user code here
 
}
 
</source>
 
 
Takáto obsluha prerušenia sa potom spustí so globálnym zákazom prerušení (jednoúrovňové), ktoré sa po skončení prípadne zasa obnovia. Obsluha sa skončí špeciálnou inštrukciiou <TT>RETI</TT>, preto sa nedá zavolať z programu ako bežná funkcia.
 
 
Niektoré názvy vektorov:
 
 
ADC Conversion Complete ADC_vect
 
External Interrupt Request 0 INT0_vect
 
External Interrupt Request 1 INT1_vect
 
External Interrupt Request 2 INT2_vect
 
Timer/Counter1 Overflow TIMER1_OVF_vect
 
USART, Rx Complete         USART_RXC_vect
 
USART, Tx Complete         USART_TXC_vect
 
 
 
Ak potrebujete prerušenia povoliť, resp. zakázať, máte k dispozícii funkcie
 
<source lang="c">
 
void sei(void);  // Enables interrupts by setting the global interrupt mask.
 
void cli(void);  // Disables all interrupts by clearing the global interrupt mask.
 
</source>
 
Obe funkcie sa preložia do jedinej asm inštrukcie, bez zbytočného pridaného kódu.
 
 
'''Pozn.:'''
 
Ak chcete používať v obsluhe premenné, ktorých obsah chcete uchovať napr. až do ďalšieho prerušenia, musia byť deklarované ako <TT>static</TT>. Ak chcete mať v obsluhe prerušenia prístup aj k nejakej premennej v hlavnom programe, musí byť deklarovaná ako globálna. Navyše, ak kompilátor pri preklade nenájde miesto, kde sa premenná mení, vyhodí ju z programu úplne. Nie je taký múdry,
 
aby zistil, že s ňou manipulujete v ISR nezistí, preto použite pri deklarácii <TT>volatile</TT>.
 
 
'''Úloha'''
 
  
# Doplňte program o vyhodnocovanie pretečenia časovača v prerušení.<BR>Pozri [[AVR ExampleT1int.c]]
+
== Odkazy ==
  
 +
* Knižnica pre Arduino: http://www.arduino.cc/playground/Code/Timer1
  
 
[[Monolitické mikropočítače#Cvi.C4.8Denia|Návrat na zoznam cvičení...]]
 
[[Monolitické mikropočítače#Cvi.C4.8Denia|Návrat na zoznam cvičení...]]
  
[[Category:AVR]][[Category:MMP]]
+
[[Category:AVR]][[Category:MMP]][[Category:DVPS]]

Aktuálna revízia z 08:11, 26. október 2012

16-bitové počítadlo a časovač T1 s prerušením

Literatúra:

Rekapitulácia

Máte k dispozícii vývojovú dosku Acrob (popis,schéma zapojenia) a s procesorom ATmega328P (datasheet).

V tejto úlohe sa predpokladá znalosť funkcie časovača T1 z prednášky (datasheet, str.114 -- 141). Procesor je nakonfigurovaný na prácu s externým kryštálovým oscilátorom 16,000 MHz (fuses).

Počítadlo T1

Pozri AVR Example T1 counter

Časovač T1

Pozri AVR ExampleT1pooled.c


Úlohy

  1. Program doplňte podľa pokynov asistenta a odsimulujte.
    Pozn.: Treba vypnúť optimalizáciu! (Project/Project options Pozri obr.)
  2. Doplňte chýbajúce časti programu tak, aby LED blikala s frekvenciou 1 s.
  3. Vyskúšajte na svojej doske.
  4. Jednotlivé skupiny prepočítajú a nastavia interval na 1 ms, 10 ms resp. 100 ms.


Odkazy

Návrat na zoznam cvičení...