Operácie

Kitronik :MOVE mini MK2: Rozdiel medzi revíziami

Z SensorWiki

(Základné pohyby)
(Line following robot)
Riadok 162: Riadok 162:
 
=== Line following robot ===
 
=== Line following robot ===
  
Pre prácu so svetielkami na hornej hrane robota je potrebné nahrať knižnicu '''<code>Neopixel</code>'''
+
Robot musí byť doplnený špeciálnym senzorom, ktorý sa pripojí k expanznej doske, umožňujúcej využiť aj viac ako 3 vstupy P0 - P3.
 +
Samozrejmosťou je tiež vopred nahrať knižnicu '''<code>Kitronik</code>'''
  
Jednoduchý program pre blinker, funguje na tlačítka - stlačením ľavého tlačidla 🅰 sa zapne ľavá smerovka, pravým tlačidlom 🅱 sa zapne pravá. Stlačením oboch 🅰+🅱 sa blinker vypne.  
+
* Product page https://kitronik.co.uk/products/5659-line-following-add-on-for-move-mini-v2
  
<gallery heights=200px mode="packed">  <!-- slideshow? -->
+
<gallery heights=600px mode="packed">  <!-- slideshow? -->
Image:microbit-KitronikMoveBlinker.png|''Smerovky''
+
Image:microbit-KitronikMoveLinefollower.png|''Robot sleduje čiernu čiaru na svetlom podklade.''
 
</gallery>
 
</gallery>
  
Riadok 173: Riadok 174:
 
<tabs>
 
<tabs>
 
<tab name="Javascript"><source lang="javascript">
 
<tab name="Javascript"><source lang="javascript">
 +
 +
let Left_Detector = 0
 +
let Right_Detector = 0
 +
pins.setPull(DigitalPin.P15, PinPullMode.PullUp)
 +
pins.setPull(DigitalPin.P16, PinPullMode.PullUp)
 +
 +
basic.forever(function on_forever() {
 +
   
 +
    Right_Detector = pins.digitalReadPin(DigitalPin.P15)
 +
    Left_Detector = pins.digitalReadPin(DigitalPin.P16)
 +
    if (Left_Detector == 1 && Right_Detector == 1) {
 +
        kitronik.forward()
 +
    } else if (Left_Detector == 0 && Right_Detector == 1) {
 +
        kitronik.left()
 +
    } else if (Left_Detector == 1 && Right_Detector == 0) {
 +
        kitronik.right()
 +
    } else if (Left_Detector == 0 && Right_Detector == 0) {
 +
        kitronik.forward()
 +
    }
 +
   
 +
})
  
 
</source></tab>
 
</source></tab>
 
<tab name="MS Python"><source lang="python" style="background: LightBlue;">
 
<tab name="MS Python"><source lang="python" style="background: LightBlue;">
 +
 +
Left_Detector = 0
 +
Right_Detector = 0
 +
pins.set_pull(DigitalPin.P15, PinPullMode.PULL_UP)
 +
pins.set_pull(DigitalPin.P16, PinPullMode.PULL_UP)
 +
 +
 +
def on_forever():
 +
    global Right_Detector, Left_Detector
 +
    Right_Detector = pins.digital_read_pin(DigitalPin.P15)
 +
    Left_Detector = pins.digital_read_pin(DigitalPin.P16)
 +
    if Left_Detector == 1 and Right_Detector == 1:
 +
        kitronik.forward()
 +
    elif Left_Detector == 0 and Right_Detector == 1:
 +
        kitronik.left()
 +
    elif Left_Detector == 1 and Right_Detector == 0:
 +
        kitronik.right()
 +
    elif Left_Detector == 0 and Right_Detector == 0:
 +
        kitronik.forward()
 +
basic.forever(on_forever)
 +
  
 
</source></tab>
 
</source></tab>
 
</tabs>
 
</tabs>
 
 
  
 
=== Ultrazvukový senzor ===
 
=== Ultrazvukový senzor ===

Verzia zo dňa a času 11:53, 14. jún 2021

Druhá, vylepšená verzia :MOVE od firmy Kitronik.


KitronikMOVEmk2.png
Kitronik :MOVE mk2.


Základné programy

Blinker

Pre prácu so svetielkami na hornej hrane robota je potrebné nahrať knižnicu Neopixel

Jednoduchý program pre blinker, funguje na tlačítka - stlačením ľavého tlačidla 🅰 sa zapne ľavá smerovka, pravým tlačidlom 🅱 sa zapne pravá. Stlačením oboch 🅰+🅱 sa blinker vypne.


input.onButtonPressed(Button.A, function () {
  turn_left_indicator_on = true
  turn_right_indicator_on = false
  indicator.clear()
  indicator.show()
})
input.onButtonPressed(Button.AB, function () {
  turn_left_indicator_on = false
  turn_right_indicator_on = false
  indicator.clear()
  indicator.show()
})
input.onButtonPressed(Button.B, function () {
  turn_left_indicator_on = false
  turn_right_indicator_on = true
  indicator.clear()
  indicator.show()
})
let turn_right_indicator_on = false
let turn_left_indicator_on = false
let indicator: neopixel.Strip = null
indicator = neopixel.create(DigitalPin.P0, 5, NeoPixelMode.RGB)
indicator.setBrightness(80)
basic.forever(function () {
  if (turn_left_indicator_on == true) {
    indicator.setPixelColor(0, neopixel.colors(NeoPixelColors.Orange))
    indicator.show()
    basic.pause(75)
    indicator.setPixelColor(0, neopixel.colors(NeoPixelColors.Black))
    indicator.show()
    basic.pause(75)
  } else if (turn_right_indicator_on == true) {
    indicator.setPixelColor(4, neopixel.colors(NeoPixelColors.Orange))
    indicator.show()
    basic.pause(75)
    indicator.setPixelColor(4, neopixel.colors(NeoPixelColors.Black))
    indicator.show()
    basic.pause(75)
  }
})
def on_button_pressed_a():
  global turn_left_indicator_on, turn_right_indicator_on
  turn_left_indicator_on = True
  turn_right_indicator_on = False
  indicator.clear()
  indicator.show()
input.on_button_pressed(Button.A, on_button_pressed_a)

def on_button_pressed_ab():
  global turn_left_indicator_on, turn_right_indicator_on
  turn_left_indicator_on = False
  turn_right_indicator_on = False
  indicator.clear()
  indicator.show()
input.on_button_pressed(Button.AB, on_button_pressed_ab)

def on_button_pressed_b():
  global turn_left_indicator_on, turn_right_indicator_on
  turn_left_indicator_on = False
  turn_right_indicator_on = True
  indicator.clear()
  indicator.show()
input.on_button_pressed(Button.B, on_button_pressed_b)

turn_right_indicator_on = False
turn_left_indicator_on = False
indicator: neopixel.Strip = None
indicator = neopixel.create(DigitalPin.P0, 5, NeoPixelMode.RGB)
indicator.set_brightness(80)

def on_forever():
  if turn_left_indicator_on == True:
    indicator.set_pixel_color(0, neopixel.colors(NeoPixelColors.ORANGE))
    indicator.show()
    basic.pause(75)
    indicator.set_pixel_color(0, neopixel.colors(NeoPixelColors.BLACK))
    indicator.show()
    basic.pause(75)
  elif turn_right_indicator_on == True:
    indicator.set_pixel_color(4, neopixel.colors(NeoPixelColors.ORANGE))
    indicator.show()
    basic.pause(75)
    indicator.set_pixel_color(4, neopixel.colors(NeoPixelColors.BLACK))
    indicator.show()
    basic.pause(75)
basic.forever(on_forever)

Základné pohyby

Výrobca, firma Kitronik poskytuje pre robota špeciálnu knižnicu. Niekedy sa volá iba Kitronik, ale väčšinou ju nájdete pod názvom Servo:Lite

Tento ukážkový program len pohýbe všetkými smermi a potom skončí.kitronik_servo_lite.forward()
basic.pause(500)
kitronik_servo_lite.backward()
basic.pause(500)
kitronik_servo_lite.right()
basic.pause(500)
kitronik_servo_lite.left()
basic.pause(500)
kitronik_servo_lite.stop()
kitronik_servo_lite.forward()
basic.pause(500)
kitronik_servo_lite.backward()
basic.pause(500)
kitronik_servo_lite.right()
basic.pause(500)
kitronik_servo_lite.left()
basic.pause(500)
kitronik_servo_lite.stop()

Line following robot

Robot musí byť doplnený špeciálnym senzorom, ktorý sa pripojí k expanznej doske, umožňujúcej využiť aj viac ako 3 vstupy P0 - P3. Samozrejmosťou je tiež vopred nahrať knižnicu Kitronik


let Left_Detector = 0
let Right_Detector = 0
pins.setPull(DigitalPin.P15, PinPullMode.PullUp)
pins.setPull(DigitalPin.P16, PinPullMode.PullUp)

basic.forever(function on_forever() {
  
  Right_Detector = pins.digitalReadPin(DigitalPin.P15)
  Left_Detector = pins.digitalReadPin(DigitalPin.P16)
  if (Left_Detector == 1 && Right_Detector == 1) {
    kitronik.forward()
  } else if (Left_Detector == 0 && Right_Detector == 1) {
    kitronik.left()
  } else if (Left_Detector == 1 && Right_Detector == 0) {
    kitronik.right()
  } else if (Left_Detector == 0 && Right_Detector == 0) {
    kitronik.forward()
  }
  
})
Left_Detector = 0
Right_Detector = 0
pins.set_pull(DigitalPin.P15, PinPullMode.PULL_UP)
pins.set_pull(DigitalPin.P16, PinPullMode.PULL_UP)


def on_forever():
  global Right_Detector, Left_Detector
  Right_Detector = pins.digital_read_pin(DigitalPin.P15)
  Left_Detector = pins.digital_read_pin(DigitalPin.P16)
  if Left_Detector == 1 and Right_Detector == 1:
    kitronik.forward()
  elif Left_Detector == 0 and Right_Detector == 1:
    kitronik.left()
  elif Left_Detector == 1 and Right_Detector == 0:
    kitronik.right()
  elif Left_Detector == 0 and Right_Detector == 0:
    kitronik.forward()
basic.forever(on_forever)

Ultrazvukový senzor

Pre prácu so svetielkami na hornej hrane robota je potrebné nahrať knižnicu Neopixel

Jednoduchý program pre blinker, funguje na tlačítka - stlačením ľavého tlačidla 🅰 sa zapne ľavá smerovka, pravým tlačidlom 🅱 sa zapne pravá. Stlačením oboch 🅰+🅱 sa blinker vypne.
👉 Späť na zoznam príkladov....