Operácie

Kitronik :MOVE mini MK2: Rozdiel medzi revíziami

Z SensorWiki

(Blinker)
(Základné programy)
Riadok 121: Riadok 121:
 
=== Základné pohyby ===
 
=== Základné pohyby ===
  
 +
Pre prácu so svetielkami na hornej hrane robota je potrebné nahrať knižnicu '''<code>Neopixel</code>'''
 +
 +
Jednoduchý program pre blinker, funguje na tlačítka - stlačením ľavého tlačidla 🅰 sa zapne ľavá smerovka, pravým tlačidlom 🅱 sa zapne pravá. Stlačením oboch 🅰+🅱 sa blinker vypne.
 +
 +
<gallery heights=200px mode="packed">  <!-- slideshow? -->
 +
Image:microbit-KitronikMoveBlinker.png|''Smerovky''
 +
</gallery>
 +
 +
 +
<tabs>
 +
<tab name="Javascript"><source lang="javascript">
 +
 +
</source></tab>
 +
<tab name="MS Python"><source lang="python" style="background: LightBlue;">
 +
 +
</source></tab>
 +
</tabs>
  
=== Line following robot ===
 
  
=== Ultrazvukový senzor ===
 
  
 +
=== Line following robot ===
  
Stlačením ľavého tlačidla 🅰 sa vždy pripočíta jednotka. Stlačením oboch 🅰+🅱 sa zariadenie vynuluje a začneme od začiatku. Vo všetkých príkladoch používame '''premennú''' <code>pocetNavstevnikov</code>.
+
Pre prácu so svetielkami na hornej hrane robota je potrebné nahrať knižnicu '''<code>Neopixel</code>'''
  
 +
Jednoduchý program pre blinker, funguje na tlačítka - stlačením ľavého tlačidla 🅰 sa zapne ľavá smerovka, pravým tlačidlom 🅱 sa zapne pravá. Stlačením oboch 🅰+🅱 sa blinker vypne.
  
 
<gallery heights=200px mode="packed">  <!-- slideshow? -->
 
<gallery heights=200px mode="packed">  <!-- slideshow? -->
Image:microbit-PeopleCounter.png|''Prvý program...''
+
Image:microbit-KitronikMoveBlinker.png|''Smerovky''
Image:microbit-PeopleCounterRun.png|''...bude vyzerať v simulátore takto.''
 
 
</gallery>
 
</gallery>
  
Riadok 138: Riadok 154:
 
<tabs>
 
<tabs>
 
<tab name="Javascript"><source lang="javascript">
 
<tab name="Javascript"><source lang="javascript">
input.onButtonPressed(Button.A, function () {
+
 
    turn_left_indicator_on = true
 
    turn_right_indicator_on = false
 
    indicator.clear()
 
    indicator.show()
 
})
 
input.onButtonPressed(Button.AB, function () {
 
    turn_left_indicator_on = false
 
    turn_right_indicator_on = false
 
    indicator.clear()
 
    indicator.show()
 
})
 
input.onButtonPressed(Button.B, function () {
 
    turn_left_indicator_on = false
 
    turn_right_indicator_on = true
 
    indicator.clear()
 
    indicator.show()
 
})
 
let turn_right_indicator_on = false
 
let turn_left_indicator_on = false
 
let indicator: neopixel.Strip = null
 
indicator = neopixel.create(DigitalPin.P0, 5, NeoPixelMode.RGB)
 
indicator.setBrightness(80)
 
basic.forever(function () {
 
    if (turn_left_indicator_on == true) {
 
        indicator.setPixelColor(0, neopixel.colors(NeoPixelColors.Orange))
 
        indicator.show()
 
        basic.pause(75)
 
        indicator.setPixelColor(0, neopixel.colors(NeoPixelColors.Black))
 
        indicator.show()
 
        basic.pause(75)
 
    } else if (turn_right_indicator_on == true) {
 
        indicator.setPixelColor(4, neopixel.colors(NeoPixelColors.Orange))
 
        indicator.show()
 
        basic.pause(75)
 
        indicator.setPixelColor(4, neopixel.colors(NeoPixelColors.Black))
 
        indicator.show()
 
        basic.pause(75)
 
    }
 
})
 
 
</source></tab>
 
</source></tab>
 
<tab name="MS Python"><source lang="python" style="background: LightBlue;">
 
<tab name="MS Python"><source lang="python" style="background: LightBlue;">
def on_button_pressed_a():
 
    global turn_left_indicator_on, turn_right_indicator_on
 
    turn_left_indicator_on = True
 
    turn_right_indicator_on = False
 
    indicator.clear()
 
    indicator.show()
 
input.on_button_pressed(Button.A, on_button_pressed_a)
 
  
def on_button_pressed_ab():
+
</source></tab>
    global turn_left_indicator_on, turn_right_indicator_on
+
</tabs>
    turn_left_indicator_on = False
 
    turn_right_indicator_on = False
 
    indicator.clear()
 
    indicator.show()
 
input.on_button_pressed(Button.AB, on_button_pressed_ab)
 
  
def on_button_pressed_b():
 
    global turn_left_indicator_on, turn_right_indicator_on
 
    turn_left_indicator_on = False
 
    turn_right_indicator_on = True
 
    indicator.clear()
 
    indicator.show()
 
input.on_button_pressed(Button.B, on_button_pressed_b)
 
  
turn_right_indicator_on = False
 
turn_left_indicator_on = False
 
indicator: neopixel.Strip = None
 
indicator = neopixel.create(DigitalPin.P0, 5, NeoPixelMode.RGB)
 
indicator.set_brightness(80)
 
  
def on_forever():
+
=== Ultrazvukový senzor ===
    if turn_left_indicator_on == True:
+
 
        indicator.set_pixel_color(0, neopixel.colors(NeoPixelColors.ORANGE))
+
Pre prácu so svetielkami na hornej hrane robota je potrebné nahrať knižnicu '''<code>Neopixel</code>'''
        indicator.show()
+
 
        basic.pause(75)
+
Jednoduchý program pre blinker, funguje na tlačítka - stlačením ľavého tlačidla 🅰 sa zapne ľavá smerovka, pravým tlačidlom 🅱 sa zapne pravá. Stlačením oboch 🅰+🅱 sa blinker vypne.  
        indicator.set_pixel_color(0, neopixel.colors(NeoPixelColors.BLACK))
+
 
        indicator.show()
+
<gallery heights=200px mode="packed">  <!-- slideshow? -->
        basic.pause(75)
+
Image:microbit-KitronikMoveBlinker.png|''Smerovky''
    elif turn_right_indicator_on == True:
+
</gallery>
        indicator.set_pixel_color(4, neopixel.colors(NeoPixelColors.ORANGE))
+
 
        indicator.show()
+
 
        basic.pause(75)
+
<tabs>
        indicator.set_pixel_color(4, neopixel.colors(NeoPixelColors.BLACK))
+
<tab name="Javascript"><source lang="javascript">
        indicator.show()
+
 
        basic.pause(75)
+
</source></tab>
basic.forever(on_forever)
+
<tab name="MS Python"><source lang="python" style="background: LightBlue;">
 +
 
 
</source></tab>
 
</source></tab>
 
</tabs>
 
</tabs>
 +
  
  

Verzia zo dňa a času 11:06, 14. jún 2021

Druhá, vylepšená verzia :MOVE od firmy Kitronik.


KitronikMOVEmk2.png
Kitronik :MOVE mk2.


Základné programy

Blinker

Pre prácu so svetielkami na hornej hrane robota je potrebné nahrať knižnicu Neopixel

Jednoduchý program pre blinker, funguje na tlačítka - stlačením ľavého tlačidla 🅰 sa zapne ľavá smerovka, pravým tlačidlom 🅱 sa zapne pravá. Stlačením oboch 🅰+🅱 sa blinker vypne.


input.onButtonPressed(Button.A, function () {
  turn_left_indicator_on = true
  turn_right_indicator_on = false
  indicator.clear()
  indicator.show()
})
input.onButtonPressed(Button.AB, function () {
  turn_left_indicator_on = false
  turn_right_indicator_on = false
  indicator.clear()
  indicator.show()
})
input.onButtonPressed(Button.B, function () {
  turn_left_indicator_on = false
  turn_right_indicator_on = true
  indicator.clear()
  indicator.show()
})
let turn_right_indicator_on = false
let turn_left_indicator_on = false
let indicator: neopixel.Strip = null
indicator = neopixel.create(DigitalPin.P0, 5, NeoPixelMode.RGB)
indicator.setBrightness(80)
basic.forever(function () {
  if (turn_left_indicator_on == true) {
    indicator.setPixelColor(0, neopixel.colors(NeoPixelColors.Orange))
    indicator.show()
    basic.pause(75)
    indicator.setPixelColor(0, neopixel.colors(NeoPixelColors.Black))
    indicator.show()
    basic.pause(75)
  } else if (turn_right_indicator_on == true) {
    indicator.setPixelColor(4, neopixel.colors(NeoPixelColors.Orange))
    indicator.show()
    basic.pause(75)
    indicator.setPixelColor(4, neopixel.colors(NeoPixelColors.Black))
    indicator.show()
    basic.pause(75)
  }
})
def on_button_pressed_a():
  global turn_left_indicator_on, turn_right_indicator_on
  turn_left_indicator_on = True
  turn_right_indicator_on = False
  indicator.clear()
  indicator.show()
input.on_button_pressed(Button.A, on_button_pressed_a)

def on_button_pressed_ab():
  global turn_left_indicator_on, turn_right_indicator_on
  turn_left_indicator_on = False
  turn_right_indicator_on = False
  indicator.clear()
  indicator.show()
input.on_button_pressed(Button.AB, on_button_pressed_ab)

def on_button_pressed_b():
  global turn_left_indicator_on, turn_right_indicator_on
  turn_left_indicator_on = False
  turn_right_indicator_on = True
  indicator.clear()
  indicator.show()
input.on_button_pressed(Button.B, on_button_pressed_b)

turn_right_indicator_on = False
turn_left_indicator_on = False
indicator: neopixel.Strip = None
indicator = neopixel.create(DigitalPin.P0, 5, NeoPixelMode.RGB)
indicator.set_brightness(80)

def on_forever():
  if turn_left_indicator_on == True:
    indicator.set_pixel_color(0, neopixel.colors(NeoPixelColors.ORANGE))
    indicator.show()
    basic.pause(75)
    indicator.set_pixel_color(0, neopixel.colors(NeoPixelColors.BLACK))
    indicator.show()
    basic.pause(75)
  elif turn_right_indicator_on == True:
    indicator.set_pixel_color(4, neopixel.colors(NeoPixelColors.ORANGE))
    indicator.show()
    basic.pause(75)
    indicator.set_pixel_color(4, neopixel.colors(NeoPixelColors.BLACK))
    indicator.show()
    basic.pause(75)
basic.forever(on_forever)

Základné pohyby

Pre prácu so svetielkami na hornej hrane robota je potrebné nahrať knižnicu Neopixel

Jednoduchý program pre blinker, funguje na tlačítka - stlačením ľavého tlačidla 🅰 sa zapne ľavá smerovka, pravým tlačidlom 🅱 sa zapne pravá. Stlačením oboch 🅰+🅱 sa blinker vypne.Line following robot

Pre prácu so svetielkami na hornej hrane robota je potrebné nahrať knižnicu Neopixel

Jednoduchý program pre blinker, funguje na tlačítka - stlačením ľavého tlačidla 🅰 sa zapne ľavá smerovka, pravým tlačidlom 🅱 sa zapne pravá. Stlačením oboch 🅰+🅱 sa blinker vypne.Ultrazvukový senzor

Pre prácu so svetielkami na hornej hrane robota je potrebné nahrať knižnicu Neopixel

Jednoduchý program pre blinker, funguje na tlačítka - stlačením ľavého tlačidla 🅰 sa zapne ľavá smerovka, pravým tlačidlom 🅱 sa zapne pravá. Stlačením oboch 🅰+🅱 sa blinker vypne.
👉 Späť na zoznam príkladov....