Operácie

ELSA Online: 7. Tranzistory: Rozdiel medzi revíziami

Z SensorWiki

(Meranie s tranzistorom)
 
Riadok 49: Riadok 49:
 
== Software ==
 
== Software ==
  
Na meranie použijeme softvér z predošlého cvičenia bezo zmeny.  
+
Na meranie použijeme softvér z predošlého cvičenia bezo zmeny.
 +
 
 +
Nezabudnite prepočítať namerané hodnoty na napätie na dióde a prúd cez diódu.
 +
 
 +
Program pre Arduino treba modifikovať, podľa podkladov z MIPS, ak chceme aj iné periódy opakovania pre PWM signál.
 +
  
 
* [[Médiá:software07.zip|Software pre cvičenie 7]]
 
* [[Médiá:software07.zip|Software pre cvičenie 7]]
Riadok 57: Riadok 62:
 
* Tranzistor [https://www.taiwansemi.com/assets/uploads/datasheet/BC546A%20series_C1703.pdf BC546B-B1] (Taiwan Semiconductor)
 
* Tranzistor [https://www.taiwansemi.com/assets/uploads/datasheet/BC546A%20series_C1703.pdf BC546B-B1] (Taiwan Semiconductor)
 
* Zenerova dióda [https://www.onsemi.com/pub/Collateral/BZX79C2V4-D.PDF BZX79C3V3] (ON Semiconductor)
 
* Zenerova dióda [https://www.onsemi.com/pub/Collateral/BZX79C2V4-D.PDF BZX79C3V3] (ON Semiconductor)
* LED červená [https://www.mouser.sk/datasheet/2/239/liteon_LTL2R3KRD-EM-1175128.pdf LTL2R3KRD-EM] (LiteON)
+
* LED [https://www.tme.eu/Document/1bc8e3a69034a7cf2ffe2fee86d4d7a5/LUB50343.pdf LUB50343] (Wenrun)
* LED zelená [http://www.kingbright.com/attachments/file/psearch/000/00/20160808bak/L-7113LGD(Ver.10B).pdf L-7113LGD] (Kingbright)
 
* LED priesvitná  [https://www.tme.eu/Document/1bc8e3a69034a7cf2ffe2fee86d4d7a5/LUB50343.pdf LUB50343] (Wenrun)
 
  
  

Aktuálna revízia z 08:41, 12. november 2021

Meranie s tranzistorom

Návod:

Postup a analýza merania boli podrobne vysvetlené, tu si môžete naviac stiahnuť slajdy z cvičenia.


Schémy zapojenia

ELSA SchemaZapojenia07-01.png
Obr. 1. Schémy zapojenia pre analýzu a meranie.

Úloha 1.:
Vypočítajte zvlnenie signálu v bode Ufil (podľa obr. 1a), ak fPWM = 490 Hz, 980 Hz a 62,5 kHz. Predpokladáme, že filter R1, C1 je nezaťažený.


Úloha 2.:
Analýza obr. 1a. Maximálna teoretická hodnota IE = 48 mA (tranzistor plne vybudený, t.j. UCE = 0,2 V). A1 skratneme na GND, a Ufil = 5,0 V (Priamo pripojíme na 5V). „Vybrali sme“ RB = 1k. Vysvetlite PREČO nenameriame na Emitore (A0) napätie blízke 5V, teda 5 V – 0,2 V = 4,8V? Viď. nasledovný obr. 2.

ELSA SchemaZapojenia07-02.png
Obr. 2. Zmena zapojenia pre úlohu 2.


Úloha 3.:
V predchádzajúcej úlohe zabudneme pripojiť na kolektor 5V (viď obr. 3). Vysvetlite prečo nameriame na emitore napätie A0 = (cca) 0,38V?

ELSA SchemaZapojenia07-03.png
Obr. 3. Zmena zapojenia pre úlohu 3.

Úloha 4.:
Zmerajte VA charakteristiky modrej LED diódy a Zenerovej diódy v oboch smeroch. Meranie vykonajte pre obe schémy zapojenia: Obr. 1 a) aj b). Rozsah prúdov 0 až 20 mA. Ufil generujeme ako filtrovaný PWM signál v intervale 0 až 5V. Vysvetlite, prečo sa Vám nepodarí namerať VA charakteristiku zenerovej diódy v závernom smere v celom rozsahu prúdu? Pokúste sa vypočítať min. a max. hodnotu Ufil (t.j. rozsah zmien napätia Ufil_min až Ufil_max kedy sa „výrazne“ mení prúd pretekajúci diódou.

Software

Na meranie použijeme softvér z predošlého cvičenia bezo zmeny.

Nezabudnite prepočítať namerané hodnoty na napätie na dióde a prúd cez diódu.

Program pre Arduino treba modifikovať, podľa podkladov z MIPS, ak chceme aj iné periódy opakovania pre PWM signál.


Katalógové údaje (datasheet)