Operácie

ELSA Online: 7. Tranzistory: Rozdiel medzi revíziami

Z SensorWiki

(Meranie s tranzistorom)
Riadok 20: Riadok 20:
  
 
'''Úloha 2.:''' <BR>
 
'''Úloha 2.:''' <BR>
Maximálna teoretická hodnota I<sub>E</sub> = 48 mA (tranzistor plne vybudený, t.j.  U<sub>CE</sub> = 0,2 V).  
+
Analýza obr. 1a. Maximálna teoretická hodnota I<sub>E</sub> = 48 mA (tranzistor plne vybudený, t.j.  U<sub>CE</sub> = 0,2 V).  
 
A1 skratneme na GND,  a U<sub>fil</sub> = 5,0 V (Priamo pripojíme na 5V).  „Vybrali sme“ R<sub>B</sub> = 1k.  
 
A1 skratneme na GND,  a U<sub>fil</sub> = 5,0 V (Priamo pripojíme na 5V).  „Vybrali sme“ R<sub>B</sub> = 1k.  
Vysvetlite PREČO nenameriame na Emitore (A0) napätie blízke 5V, teda 5 V – 0,2 V = 4,8V?  
+
Vysvetlite PREČO nenameriame na Emitore (A0) napätie blízke 5V, teda 5 V – 0,2 V = 4,8V? Viď. nasledovný obr. 2.
  
 +
<Center>
 +
[[Súbor:ELSA_SchemaZapojenia07-02.png]]<BR>
 +
'''Obr. 2.''' ''Zmena zapojenia pre úlohu 2.''
 +
</center>
  
  
 
'''Úloha 3.:''' <BR>
 
'''Úloha 3.:''' <BR>
V predchádzajúcej úlohe zabudneme pripojiť na kolektor 5V.  
+
V predchádzajúcej úlohe zabudneme pripojiť na kolektor 5V (viď obr. 3).  
 
Vysvetlite prečo nameriame na emitore napätie A0 = (cca) 0,38V?
 
Vysvetlite prečo nameriame na emitore napätie A0 = (cca) 0,38V?
  
 
+
<Center>
 +
[[Súbor:ELSA_SchemaZapojenia07-03.png]]<BR>
 +
'''Obr. 3.''' ''Zmena zapojenia pre úlohu 3.''
 +
</center>
  
 
'''Úloha 4.:''' <BR>
 
'''Úloha 4.:''' <BR>
 
Zmerajte VA charakteristiky modrej LED diódy a Zenerovej diódy v oboch smeroch.   
 
Zmerajte VA charakteristiky modrej LED diódy a Zenerovej diódy v oboch smeroch.   
 +
Meranie vykonajte pre obe schémy zapojenia: Obr. 1 a) aj b).
 
Rozsah prúdov 0 až 20 mA.  
 
Rozsah prúdov 0 až 20 mA.  
 
U<sub>fil</sub> generujeme ako filtrovaný PWM signál v intervale 0 až 5V.
 
U<sub>fil</sub> generujeme ako filtrovaný PWM signál v intervale 0 až 5V.
 
Vysvetlite, prečo sa Vám nepodarí namerať VA charakteristiku zenerovej diódy v závernom smere v celom rozsahu prúdu?
 
Vysvetlite, prečo sa Vám nepodarí namerať VA charakteristiku zenerovej diódy v závernom smere v celom rozsahu prúdu?
 
+
Pokúste sa vypočítať min. a max. hodnotu U<sub>fil</sub> (t.j. rozsah zmien napätia U<sub>fil</sub>_min až U<sub>fil</sub>_max kedy sa „výrazne“ mení prúd pretekajúci diódou.
 
 
  
 
== Software ==
 
== Software ==

Verzia zo dňa a času 08:40, 12. november 2021

Meranie s tranzistorom

Návod:

Postup a analýza merania boli podrobne vysvetlené, tu si môžete naviac stiahnuť slajdy z cvičenia.


Schémy zapojenia

ELSA SchemaZapojenia07-01.png
Obr. 1. Schémy zapojenia pre analýzu a meranie.

Úloha 1.:
Vypočítajte zvlnenie signálu v bode Ufil (podľa obr. 1a), ak fPWM = 490 Hz, 980 Hz a 62,5 kHz. Predpokladáme, že filter R1, C1 je nezaťažený.


Úloha 2.:
Analýza obr. 1a. Maximálna teoretická hodnota IE = 48 mA (tranzistor plne vybudený, t.j. UCE = 0,2 V). A1 skratneme na GND, a Ufil = 5,0 V (Priamo pripojíme na 5V). „Vybrali sme“ RB = 1k. Vysvetlite PREČO nenameriame na Emitore (A0) napätie blízke 5V, teda 5 V – 0,2 V = 4,8V? Viď. nasledovný obr. 2.

ELSA SchemaZapojenia07-02.png
Obr. 2. Zmena zapojenia pre úlohu 2.


Úloha 3.:
V predchádzajúcej úlohe zabudneme pripojiť na kolektor 5V (viď obr. 3). Vysvetlite prečo nameriame na emitore napätie A0 = (cca) 0,38V?

ELSA SchemaZapojenia07-03.png
Obr. 3. Zmena zapojenia pre úlohu 3.

Úloha 4.:
Zmerajte VA charakteristiky modrej LED diódy a Zenerovej diódy v oboch smeroch. Meranie vykonajte pre obe schémy zapojenia: Obr. 1 a) aj b). Rozsah prúdov 0 až 20 mA. Ufil generujeme ako filtrovaný PWM signál v intervale 0 až 5V. Vysvetlite, prečo sa Vám nepodarí namerať VA charakteristiku zenerovej diódy v závernom smere v celom rozsahu prúdu? Pokúste sa vypočítať min. a max. hodnotu Ufil (t.j. rozsah zmien napätia Ufil_min až Ufil_max kedy sa „výrazne“ mení prúd pretekajúci diódou.

Software

Na meranie použijeme softvér z predošlého cvičenia bezo zmeny.

Katalógové údaje (datasheet)