Operácie

ELSA Online: 2. Výpočty vodičov a batérií: História revízií

Zobraziť záznamy pre túto stránku

Porovnanie zmien: označte výberové políčka revízií, ktoré sa majú porovnať a kliknite na tlačidlo dolu.
Legenda: (aktuálna) = rozdiel oproti aktuálnej verzii, (posledná) = rozdiel oproti predchádzajúcej verzii, D = drobná úprava

  • (aktuálna | predošlá) 08:39, 2. november 2020Balogh (diskusia | príspevky). . (1 013 bajtov) (+1 013). . (Vytvorená stránka „Vypočítajte všetky príklady z cvičení a odovzdajte ich sem naskenované alebo odfotené. Zoznam úloh a popis nájdete v tejto [https://drive.google.com/file/d/16…“)