Operácie

ELSA Online: 2. Výpočty vodičov a batérií

Z SensorWiki

Vypočítajte všetky príklady z cvičení a odovzdajte ich sem naskenované alebo odfotené.

Zoznam úloh a popis nájdete v tejto prílohe, alebo aj tu v prehľade: ELSA: Batérie a vodiče


Úloha 1: Olovené vs. LiIon batérie

Vypočítajte, koľko bežných autobatérií by nahradilo jednu vo vozidle e-Up

Vypočítajte ich celkovú hmotnosť a porovnajte s tou originálnou

Koľko by ich bolo treba aby okrem energie dodali aj dostatočné napätie?


Úloha 2: Prierezy vodičov

Vypočítajte aký prierez má mať vodič k žiarovke na obrázku.

Aké straty vzniknú na vodiči?

Aká je účinnosť prenosu energie?

Ako sa zmenia ak použijeme vodič s polovičným prierezom?

Ako sa zmení hmotnosť vodiča?


Úloha 3: Vnútorný odpor batérie

(Zmerajte) a vypočítajte vnútorný odpor SLA Batérie.

Porovnajte s údajom v výrobcu.