Operácie

ELSA: Rozdiel medzi revíziami

Z SensorWiki

(Referáty 2019)
(Cvičenia 2019)
Riadok 55: Riadok 55:
 
# '''30.10.''' cvičenie nebolo
 
# '''30.10.''' cvičenie nebolo
 
# '''  6.11.''' [[Operačné zosilňovače|Operačné zosilňovače I.]]
 
# '''  6.11.''' [[Operačné zosilňovače|Operačné zosilňovače I.]]
# '''13.11.''' [[Operačné zosilňovače|Operačné zosilňovače II.]]
+
# '''13.11.''' [[Operačné zosilňovače|Operačné zosilňovače II.]] + doplňujúce [materiály k cvičeniu]
 
# '''20.11.''' [[Jednosmerné motory]]
 
# '''20.11.''' [[Jednosmerné motory]]
 
# '''27.11.''' [[Krokové motory]]  
 
# '''27.11.''' [[Krokové motory]]  

Verzia zo dňa a času 12:57, 12. december 2019

Stránka predmetu v AISe: http://is.stuba.sk/katalog/syllabus.pl?predmet=313835

Rok 2019:


 • 12.11.2019 Hodnotenie: body za odovzdané referáty nájdete v TABUĽKE.

Prednášky v UTOROK 8:00 - 10:30 v AB-35

Cvičenia v STREDU 9:00 - 10:40 a 11:00 - 12:40 v D-208


Vyučujúci:

 • Ing. Štefan Chamraz, PhD. - prednášajúci, cvičenia
 • Ing. Richard Balogh, PhD. - cvičenia


Prednášky 2019

 1. Prednáška 24. 09. Elektrické systémy vozidla, rozvod, napájanie.
 2. Prednáška 01. 10. Kľudový prúd vozidla, kabeláž, ideálne a reálne komponenty (R, L, C)
 3. Prednáška 08. 10. Polovodiče, diódy (D, ZD, LED, optočlen)
 4. Prednáška 15. 10. Tranzistory a operačné zosilňovače
 5. Prednáška 22. 10. Aplikácie operačných zosilňovačov
 6. Prednáška     29. 10. nebola
 7. Prednáška 05. 11. Filter, usmerňovač, reléový regulátor
 8. Prednáška 12. 11. Akčné členy, jednosmerný motor
 9. Prednáška 19. 11. DC/DC meniče
 10. Prednáška 26. 11. A/D prevodník, zbernica i2c, watchdog Prednáška II
 11. Prednáška 03. 12. Systémy zabezpečenia kvality, komfortu a bezpečnosti
 12. Prednáška 10. 12. Systémy zabezpečenia kvality, komfortu a bezpečnosti II.
 13. Prednáška Samoštúdium Automobilové zbernice


 --> Všetky prednášky...

Cvičenia 2019

 1.  25.9. Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci + Označovanie súčiastok
 2.  2.10. Batérie, kapacita, výpočty prierezu vodičov
 3.   9.10. Polovodičové diódy
 4. 16.10. Digitálne vstupy
 5. 23.10. RC Filter
 6. 30.10. cvičenie nebolo
 7.   6.11. Operačné zosilňovače I.
 8. 13.11. Operačné zosilňovače II. + doplňujúce [materiály k cvičeniu]
 9. 20.11. Jednosmerné motory
 10. 27.11. Krokové motory
 11.   4.12. Ultrazvukové snímače
 12. 11.12. Riadiaci obvod - prípadová štúdia
  --------------
 13. xx.12. Tranzistory
 14. xx.12. Snímače otáčok
 15. xx.12. Exkurzia VW Slovakia

Technické vybavenie

Zoznam prístrojov a návody na ich používanie nájdete na samostatnej stránke


Referáty 2019

Zoznam zadaní na záverečnú prácu z predmetu ELSA. Z predložených materiálov spracujte písommný referát v rozsahu minimálne 2-3 strany A4.

 1. Relay replacement within automotive powerdistribution
 2. Infineon LITIX Basic Driver Family
 3. Zuzana Záňová: Tire Pressure Monitoring Sensor
 4. Juraj Žabka: iGMR based Wheel Speed Sensor
 5. Juraj Račkay Servo Control of a DC-Brush Motor
 6. Róbert Szekereš Motor Control Sensor Feedback Circuits
 7. Peter Kubík Brushed DC Motor Fundamentals
 8. Jakub Strelka Stepping Motors Fundamentals
 9. Denis Hatvany Sealed Lead Acid Batteries Technical Manual
 10. Method for Calculating Output Voltage Tolerances in Adjustable Regulators
 11. Marek Hutta Choosing and Using Bypass Capacitors
 12. Enriko Kysela: AVR322: LIN v1.3 Protocol Implementation on Atmel AVR Microcontrollers
 13. Martin Michalík DC-DC Power Converters
 14. Effect of Resistor Tolerances on Power Supply Accuracy
 15. Worst-case design of op amp circuits
 16. Automotive Line Transient Protection Circuit
 17. Protection of automotive electronics from electrical hazards
 18. Interfacing the 3-V MSP430 to 5-V Circuits
 19. The Signal. Chapter I-III
 20. The Signal. Chapter IV-VI
 21. Martin Chrobák: Riadiaca jednotka airbagov
 22. Michaela Beňušková: Parkovacie senzory
 23. Alexander E. Magnússon: Latchovanie BOTS (Brake Over-Travel Switch)


Literatúra

Výučbové materiály vytvárané z prostriedkov projektu KEGA 011STU-4/2015 s názvom Elektronické pedagogicko-experimentálne laboratóriá mechatroniky