Operácie

Arduino, AVR a avrdude: História revízií

Zobraziť záznamy pre túto stránku

Porovnanie zmien: označte výberové políčka revízií, ktoré sa majú porovnať a kliknite na tlačidlo dolu.
Legenda: (aktuálna) = rozdiel oproti aktuálnej verzii, (posledná) = rozdiel oproti predchádzajúcej verzii, D = drobná úprava

  • (aktuálna | predošlá) 09:56, 3. december 2010Balogh (diskusia | príspevky). . (798 bajtov) (+798). . (Nová stránka: Programming the AVR processor with an Arduino bootloader: Following two lines works only with special version of the avrdude which is part of the Arduino package: avrdude.exe -Cavr...)