Operácie

AVR ExampleT1pooled.c: Rozdiel medzi revíziami

Z SensorWiki

(Nová stránka: <source lang="c"> Example 9.1. Timer counter 1 in timer mode - pooled version: #include <avr/io.h> int main( void ) { /* *********************** Init device **************...)
 
 
(5 medziľahlých úprav od rovnakého používateľa nie je zobrazených.)
Riadok 9: Riadok 9:
 
   /* *********************** Init device ************************************ */
 
   /* *********************** Init device ************************************ */
  
     DDRB = 0x??;       // PORTB LED on PB2  is output
+
     DDRB = 0x??;                   // PORTB LED on PB2  is output
   PORTB = 0x??;       // LED Active low, LED off, No pull-ups
+
   PORTB = 0x??;                   // LED Active low, LED off, No pull-ups
  
   TCCR1A = 0b????????;       // T/C1 in timer mode  
+
   TCCR1A = 0b????????;             // T/C1 in timer mode  
   TCCR1B = 0b????????;       // prescale ck  
+
   TCCR1B = 0b????????;             // prescale ck  
   TCNT1 = 0x????;           // start value of T/C1 Low+High bytes
+
   TCNT1 = 0x????;                 // start value of T/C1 Low+High bytes
   TIFR1 = 0x01;             //(1<<TOV1);  if a 1 is written to a TOV1 bit
+
   TIFR1 = 0x01;                   //(1<<TOV1);  if a 1 is written to a TOV1 bit
                            //            - the TOV1 bit will be cleared
+
                                    //            - the TOV1 bit will be cleared
  
 
   /* *********************** Main Loop ************************************** */
 
   /* *********************** Main Loop ************************************** */
Riadok 22: Riadok 22:
 
   do {
 
   do {
  
       if ( (TIFR1 & 0x01) == 0x01) // If the overflow flag is set
+
       if ( (TIFR1 & 0x01) == 0x01)   // If the overflow flag is set
 
       {  
 
       {  
PORTB = PORTB ^ 0b????????; // Toggle the LED
+
        PORTB = PORTB ^ 0b????????; // Toggle the LED
         TCNT1 = 0x????;             // Restart T/C1 - reload
+
         TCNT1 = 0x????;             // Restart T/C1 - reload
         TIFR1 = 0x01;               // Clear the overflow flag
+
         TIFR1 = 0x01;               // Clear the overflow flag
 
       }
 
       }
 
       else
 
       else
         asm("nop");                 // Do nothing
+
         asm("nop");                 // Do nothing
  
   } while(1);                       // And do this forever
+
   } while(1);                       // And do this forever
  
  
Riadok 38: Riadok 38:
 
   
 
   
 
</source>
 
</source>
 +
 +
[[MMP Cvičenie 4|Návrat na cvičenie...]]

Aktuálna revízia z 13:22, 4. október 2010

/* Example 9.1. Timer counter 1 in timer mode - pooled version */

#include <avr/io.h>

int main( void )
{
 /* *********************** Init device ************************************ */

  DDRB = 0x??;          // PORTB LED on PB2 is output
  PORTB = 0x??;          // LED Active low, LED off, No pull-ups

 TCCR1A = 0b????????;       // T/C1 in timer mode 
 TCCR1B = 0b????????;       // prescale ck 
  TCNT1 = 0x????;         // start value of T/C1 Low+High bytes
  TIFR1 = 0x01;          //(1<<TOV1);  if a 1 is written to a TOV1 bit
                  //       - the TOV1 bit will be cleared

 /* *********************** Main Loop ************************************** */

 do {

   if ( (TIFR1 & 0x01) == 0x01)  // If the overflow flag is set
   { 
    PORTB = PORTB ^ 0b????????; // Toggle the LED
    TCNT1 = 0x????;       // Restart T/C1 - reload
    TIFR1 = 0x01;        // Clear the overflow flag
    }
   else
    asm("nop");         // Do nothing

 } while(1);            // And do this forever


 return(0);
}

Návrat na cvičenie...