Operácie

Schaeffler Modul 2

Z SensorWiki

LogoSchaeffler.pngOdkazy a materiály ku školeniu - praktická časť

HW: Budete potrebovať iba Arduino dosku a dokumentáciu k nej, my budeme pracovať so špeciálnym univerzitným klonom Acrob [REF 1] ak budete pracovať na svojej doske napr. doma, potom použite dokumentáciu pre Arduino UNO [REF 2] alebo Nano [REF 3] Okrem toho nám treba i dokumentáciu k samotnému procesoru[REF 4]. Žiadne ďalšie komponenty zatiaľ nebudeme potrebovať.

SW: Arduino IDE, Atmel Studio (postup uvedený nižšie)

Inštalácia softvéru

 1. Stiahnite a naintalujte si najnovšiu verziu prostredia Arduino (arduino.cc, pre náročnejších existuje aj vyvíjané Arduino Pro IDE)
 2. Priamo z prostredia si otvorte príklad Blink (File -> Examples -> 01. Basic -> Blink)
 3. Zmeňte parameter funkcie delay z hodnoty 1000 na 200[1]
 4. Nastavte správny typ vašej vývojovej dosky (Tools -> Board -> Arduino AVR Boards -> Arduino Pro or Pro Mini)[2]
 5. Nastavte správne číslo portu ku ktorému je doska pripojená (Tools -> Port -> ComX)[3]
 6. Skompilujte program a nahrajte ho do dosky (Sketch -> Upload) a vizuálne skontrolujte či je všetko tak ako má byť.


Poznámky:

 1. Hodnotu delay meníme preto, lebo tento základný testovací program býva na doske často nahratý už od výrobcu, takže priamo po pripojení k USB sa LED dióda rozbliká s periódou 2sekundy. Zmenou hodnoty sa ubezpečíme, že skutočne funguje celý vývojový cyklus od prekladu cez linkovanie až po nahrávanie do procesora.
 2. Najmä čínske klony Arduino Nano majú v sebe nahratú staršiu verziu bootloaderu, preto treba vybrať z menu Tools -> Procesor -> ATmega328P, 5V, 16MHz
 3. Číslo portu zistíte z Device Managera. Ten spustíte buď skratkou Windows + R a potom napíšete do políčka Open: devmgmt.msc Iná možnosť je, že poviete Hey Cortana, a potom ju požiadate Open Device Manager.

AVR Studio

Zo stránky https://www.microchip.com/en-us/tools-resources/archives/avr-sam-mcus si nainštalujte niektorú verziu vývojového prostredia

 • AVR Studio 5.1 je vhodný kompromis medzi veľkosťou a aktuálnosťou
 • Najnovšia verzia Atmel Studio 7 je pre naše účely zbytočne nafúknutá a nebudeme potrebovať podporu pre všetky procesory, ktoré ponúka
 • Staršia verzia AVR Studio 4 je oproti v5 naozaj malá a jednoduchá, ale treba si k nej doinštalovať zvlášť kompilátor avr-gcc, bez neho vie prostredie prekladať len z assembleru. Preto si predtým nainštalujte samostatný kompilátor WinAVR


Príklad 1: digitálne vstupy a výstupy

Príklad 2: práca s terminálom

Príklad 3: analógové vstupy

Príklad 4: analógové výstupy / PWM

Príklad 5: počítadlo a časovač

Príklad 6: snímač teploty


Príklad 7: snímač tlaku

Záver

 • Dotaznik na zaver


Literatúra