Operácie

Porada 2009-05-12

Z SensorWiki

Zápisnica

Dátum: 12.5.2009

Miesto: D-519

Prítomní:

  • Členovia tímu: Bc. Michal Beňo, Bc. Peter Mihál, Bc. Ján Maláč, Bc. Jozef Škultéty

Neprítomní:

  • Pedagóg: Ing. Richard Balogh


Vyhodnotenie úloh z predchádzajúceho stretnutia:

StatusOK.png 1. Jozef Škultéty ukončil testovanie senzora. Viac o tomto teste sa dozviete v dotprojekte: http://ap.urpi.fei.stuba.sk/dotproject/

StatusOK.png 2. Ján Maláč úspešne otestoval spojenie NXT kocky s Linuxom. Návod, ako spojazdniť komunikáciu NXT kocky s Linuxom je v dotprojekte.

StatusOK.png 3. Michal Beňo uložil do dotprojektu schému návrhu robota.

Opis stretnutia:

StatusINFO.png Perer Mihál dostal za úlohu spraviť zoznam zápisníc do konca týždňa(do 15.5. 2009).


Najbližšie stretnutie: 19.5.2009 o 11:00 hod., poradu bude viesť: Škultéty

V Bratislave, 15.5.2009

Zapísal: Škultéty