Operácie

Meranie dĺžky impulzu 3

Z SensorWiki

Toto je staršia verzia, ktorú sme mali na cvičeniach kedysi dávno.


Literatúra


Príklad (avrdemo7.hex)

Na vstupe ICP1 (na doske Acrob D8, na čipe ATmega328P je to PB0, pin 14) máme pripojený zdroj externého kmitočtu cca 1Hz:

Oscillogram7.png

Nastavené máme spúšťanie ICR dobežnou hranou, počítadlo počíta 16 MHz:1024, vypisujeme niekoľkokrát za sekundu stavy všetkých registrov

Input D8 = 1 TCNT1 =  353 ICR =   0 
Input D8 = 1 TCNT1 = 1543 ICR =   0 
Input D8 = 1 TCNT1 = 2749 ICR =   0 
Input D8 = 1 TCNT1 = 3956 ICR =   0 
Input D8 = 1 TCNT1 = 5163 ICR =   0 
Input D8 = 0 TCNT1 = 6369 ICR = 6070 D = 6070 T = 388.4800 ms
Input D8 = 0 TCNT1 = 7706 ICR = 6070 
Input D8 = 0 TCNT1 = 8961 ICR = 6070 
Input D8 = 0 TCNT1 = 10216 ICR = 6070 
Input D8 = 0 TCNT1 = 11488 ICR = 6070 
Input D8 = 0 TCNT1 = 12759 ICR = 6070 
Input D8 = 1 TCNT1 = 14031 ICR = 6070 
Input D8 = 1 TCNT1 = 15303 ICR = 6070 
Input D8 = 1 TCNT1 = 16574 ICR = 6070 
Input D8 = 1 TCNT1 = 17846 ICR = 6070 
Input D8 = 1 TCNT1 = 19117 ICR = 6070 
Input D8 = 1 TCNT1 = 20389 ICR = 6070 
Input D8 = 1 TCNT1 = 21661 ICR = 21591 D = 15521 T = 993.3441 ms
Input D8 = 0 TCNT1 = 23046 ICR = 21591 
Input D8 = 0 TCNT1 = 24334 ICR = 21591 
Input D8 = 0 TCNT1 = 25622 ICR = 21591 
Input D8 = 0 TCNT1 = 26910 ICR = 21591 
Input D8 = 0 TCNT1 = 28197 ICR = 21591 
Input D8 = 1 TCNT1 = 29485 ICR = 21591 
Input D8 = 1 TCNT1 = 30773 ICR = 21591 
Input D8 = 1 TCNT1 = 32061 ICR = 21591 
Input D8 = 1 TCNT1 = 33349 ICR = 21591 
Input D8 = 1 TCNT1 = 34636 ICR = 21591 
Input D8 = 1 TCNT1 = 35924 ICR = 21591 
Input D8 = 1 TCNT1 = 37212 ICR = 37110 D = 15519 T = 993.2161 ms
Input D8 = 0 TCNT1 = 38597 ICR = 37110 
Input D8 = 0 TCNT1 = 39885 ICR = 37110 
Input D8 = 0 TCNT1 = 41173 ICR = 37110 
Input D8 = 0 TCNT1 = 42461 ICR = 37110 
Input D8 = 0 TCNT1 = 43749 ICR = 37110 
Input D8 = 1 TCNT1 = 45037 ICR = 37110 
Input D8 = 1 TCNT1 = 46324 ICR = 37110 
Input D8 = 1 TCNT1 = 47612 ICR = 37110 
Input D8 = 1 TCNT1 = 48900 ICR = 37110 
Input D8 = 1 TCNT1 = 50188 ICR = 37110 
Input D8 = 1 TCNT1 = 51476 ICR = 37110 
Input D8 = 1 TCNT1 = 52763 ICR = 52630 D = 15520 T = 993.2800
Input D8 = 0 TCNT1 = 54149 ICR = 52630 
Input D8 = 0 TCNT1 = 55437 ICR = 52630 
Input D8 = 0 TCNT1 = 56724 ICR = 52630 
Input D8 = 0 TCNT1 = 58012 ICR = 52630 
Input D8 = 0 TCNT1 = 59300 ICR = 52630 
Input D8 = 1 TCNT1 = 60588 ICR = 52630 
Input D8 = 1 TCNT1 = 61876 ICR = 52630 
Input D8 = 1 TCNT1 = 63163 ICR = 52630 
Input D8 = 1 TCNT1 = 64451 ICR = 52630 
Input D8 = 1 TCNT1 =  203 ICR = 52630 
Input D8 = 1 TCNT1 = 1458 ICR = 52630 
Input D8 = 1 TCNT1 = 2730 ICR = 2619 D = 15525 T = 993.6000
Input D8 = 0 TCNT1 = 4083 ICR = 2619

Ak chceme merať aj striedu, musíme meranie realizovať s prerušením a v obsluhe prerušenia preklopiť konfiguračný bit, ktorý rozhoduje o prepise TCNT do ICR registra. Je to bit ICES1, ktorý je v TCCR1B.6.

#include <avr/interrupt.h> 

volatile int newTick = 0;  // The variable for interrupt should be declared as a volatile one!
         
ISR(TIMER1_CAPT_vect)    // Timer 1 Capture Interrupt Service Routine
{
 TCCR1B = ??        // toggle Edge Select bit
 newTick = ICR1;
}; 

main()
{

  DDRB = ??        // Set ICR - Port B, pin0 as INPUT
 TCCR1B = ??        // T1 clk = F_CPU : 1024, falling edge pin ICP1,
 TCCR1A = ??        // T1 in timer mode !! Note: if You omit this, TCNT1 will be only 8-bit !!
 TCNT1 = 0x0000;      // initialize the counter (16-bit! Low+High bytes)
 TIFR1 = ??        // (1<<ICF1);  if a 1 is written to a ICF1 bit
              //       - the ICF1 bit will be cleared
           
 TIMSK1 = ??        // Enable ICR interrupt
 sei();          // Enable ALL interrupts           

 ....           // TODO: display measured value somewhere
 
}


Ukážka pre Arduino využíva zabudovaný príkaz PulseIn:

#define SWITCH 8        // select the pin for Switch
unsigned long duration;

void setup()
{
 pinMode(SWITCH, INPUT);    // this pin is an INPUT
 Serial.begin(9600);
 Serial.println("PulsIn test:");
}

void loop()           // endless loop
{
 duration = pulseIn(SWITCH, HIGH);
 Serial.print(" T1 = ");
 Serial.print(duration,DEC);
 Serial.print(" [us]");

 duration = pulseIn(SWITCH, LOW);
 Serial.print(" T0 = ");
 Serial.print(duration,DEC);
 Serial.println(" [us]");
}