Operácie

MediaWiki

Expensive-parserfunction-category

Z SensorWiki

Stránky s príliš veľkým počtom volaní funkcií syntaktického analyzátora