Operácie

ELSA: Testik 3

Z SensorWiki

Testík 3:

Vypočítajte vnútorný odpor SLA Batérie.

MeranieVnutornehoOdporuBaterie.png
 Skupina 
  
  A    U0 = 12 V   Uz = 10,8 V  Rz = 3 Ohm  
  B    U0 = 6 V   Uz = 4,8 V  Rz = 2 Ohm  
  C    U0 = 12 V   Uz = 10,2 V  Rz = 3 Ohm  
  D    U0 = 6 V   Uz = 5,2 V  Rz = 2 Ohm