Operácie

ColorMix Workshop

Z SensorWiki

LogoAjTyvIT.png

NOTES:

-- toto posledne ma aj bloky na Adafruit color LEDky


ColorMix Workshop 15. 3. 2018


Vývojové prostredie


Zapojenie jednej RGB LED diódy
Zapojenie RGB pásika


#include <Adafruit_NeoPixel.h>      // kniznica - musi byt

#define ledPIN 10             // kam je pripojeny pasik

Adafruit_NeoPixel pasik = Adafruit_NeoPixel(5, ledPIN, NEO_GRB + NEO_KHZ800);
                     // 5 - pocet LED diod na pasiku 

void setup() {

 pinMode(ledPIN, OUTPUT);
 pasik.begin();             // inicializacia

 pasik.setPixelColor(0, pasik.Color(0,0,127) ); 
          // ktora LEDka     // Red, Green, Blue z intervalu 0 - 255

 pasik_NeoPixels.show();         // jediny aktivny prikaz
}