Operácie

CADRS Anketa

Z SensorWiki

Anonymný dotazník na záver...

RevengeOfMouse.gif

Prosím, pomôžte skvalitniť tento predmet a napíšte, čo sa vám cez semester páčilo, resp. nepáčilo. Zo štatistického hľadiska to asi 10% z vás pomôže budúci rok pri opakovaní :)

Tento predmet je v takejto podobe pripravený po prvý raz, preto uvítame spätnú väzbu. Môžete sa vyjadriť zvlášť k učiteľom v prevej i druhej polovici semestra. Vezmite si teda kúsok papiera a napíšte nám, čo si myslíte o...

  1. Prednáškach (chodili ste? prečo áno? prečo nie?)
  2. Úlohách v bloku 1: E-plan (náročnosť, zaujímavosť, zrozumiteľnosť)
  3. Úlohách v bloku 2: Atmel AVR
  4. Návodoch a študijných materiáloch k úlohám
  5. Bodovaní a pravidlách
  6. Web stránke predmetu
  7. Cvičiacom (aktivita na cvičení, vzťah k študentom, znalosti, ochota, správanie... Viete ako sa volá?)
  8. Ktoré úlohy ste vyriešili naozaj úplne sami?
  9. Chceli ste ísť na tento študijný program?
  10. Ak chcete, môžete sa aj podpísať...

Papier odovzdajte do krabice pri odchode z cvičenia.


Ďakujeme a prajeme úspech na skúške.