Operácie

1. stretnutie 24.2.2009

Z SensorWiki

Zápisnica z porady 24. 2.2009

  1. Vytvorenie web-priestoru: ap.urpi.fei.stuba.sk/sensowiki
   • vytvorenie konta pre všetkých členov tímu. Z: Balog, T: 26.2.2009
  2. Pri komunikácii v tíme a pri komunikácii s osobami mimo tímu, ale s tímových dôvodou poslať „cc“ p. Balogovi. Z: všetci
  3. Každý člen tímu si vytvorí vlastný projektový denník Z: všetci, T: 3.3.2009
   • denník bude obsahovať tabuľku s evidenciou hodín odpracovaných na projekte.
  4. Pre prácu na tímovom projekte budem využívať miestnosť D 705
  5. K miestnosti D 705 je potrebné rozmnožiť kľúč pre každého člena tímu. Z: Maláč, T: 3.3.2009
  6. Je potrebné preložiť pravidlá dvoch kategórií súťaže Robot challange: Humanoid: Z: T: Puk kolekt: Z: Mihál T: 3:3:2009
  7. Vytvorenie prezentácie s pravidlami a myšlienkou Puk kolekt. Z: Mihál T: 3.3.2009
  8. Služobná cesta Viedeň, 21.3.2009, Robot challange
   • je potrebné vybaviť služobnú cestu u p. Šábikovej Z: T: 3.3.2009
   • cesta bude hradená z projektu
   • potrebné zobrať kameru, fotoaparát, vypracovať a podať správu
  9. Testovanie a oboznámenie sa s robotmi – výhody, nevýhody, otestovať možnosti – dostupných robotov, dvaja členovia tímu si zoberú robota na otestovanie
   • pripraviť robotov Z: Balog T: 3.3.2009
   • doniesť a prezentovať bakalársku prácu Z: Škultéty T: 3.3.2009
  10. Odovzdať záväznú ponuku na vedenie katedry p. Šábiková. Z: Škultéty T: 27.2.2009

Najbližšie stretnutie: 3.3.2009 o 11:00 hod, zápisnicu bude viesť: Maláč

Zápisnicu viedol: Michal Beňo , 24.2.2009

Tímové projekty