Operácie

Acrob008: Rozdiel medzi revíziami

Z SensorWiki

(Nová stránka: = Úloha 5 = == Line Sensor == center Ako jednoduchý senzor čiary použijeme QTI Line Sensor firmy Parallax. Skladá sa z infračervenej LED ...)
 
 
(2 medziľahlé úpravy od rovnakého používateľa nie sú zobrazené.)
Riadok 1: Riadok 1:
= Úloha 5 =
+
[[Acrob007|< Previous]] | [[Acrob|Home]] | [[Acrob009|Next >]]
  
 
== Line Sensor ==
 
== Line Sensor ==
Riadok 6: Riadok 6:
 
[[Obrázok:IRsensorPrinciple.png|center]]
 
[[Obrázok:IRsensorPrinciple.png|center]]
  
Ako jednoduchý senzor čiary použijeme QTI Line Sensor firmy Parallax. Skladá sa z infračervenej LED diódy, ktorá svieti smerom nadol a fototranzistora, ktorý sa otvára v závislosti od množstva odrazeného IR žiarenia. LED diódu zapneme pripojením vývodov White na kladné napätie a Black na zem.
+
As a simple line sensor is used the QTI Line Sensor by Parallax. It consists of infrared LED and phototransistor. Phototransistor is opening depending on amount of reflected IR light.
Tretí vývod Red je výstupom z fototranzistora. Aby sme namerali nejakú rozumnú hodnotu, je potrebné na výstup zapojiť pull-up rezistor podľa obrázku.
+
LED is switched ON when White line is Vcc and Black on GND. Third pin is a phototransistor output.  
 +
To measure reasonable value, it is necessary to connect also a pull-up resistor according the figure.
  
* [http://www.parallax.com/dl/docs/prod/compshop/qtilinesensorrev1.pdf Katalógový list senzora QTI]
+
* [http://www.parallax.com/dl/docs/prod/compshop/qtilinesensorrev1.pdf QTI Sensor Datasheet]
  
 
[[Obrázok:QTIsensorDiagram.png|center]]
 
[[Obrázok:QTIsensorDiagram.png|center]]
  
Nasledovný program meria výstupné napätie senzora pripojeného na analógový vstup č. 1.
+
Following program measure output voltage of the sensor connected to the analogue input 1.
  
 
<source lang="c">
 
<source lang="c">
Riadok 49: Riadok 50:
 
[[Obrázok:QTILineSensorConnection.png|center]]
 
[[Obrázok:QTILineSensorConnection.png|center]]
  
 +
<!--
 
Niekedy môže byť výhodné zapojiť aj napájanie IR LED diódy na niektorý pin procesora. Môžeme tak IR LED vypnúť vtedy, keď nemeria.
 
Niekedy môže byť výhodné zapojiť aj napájanie IR LED diódy na niektorý pin procesora. Môžeme tak IR LED vypnúť vtedy, keď nemeria.
 
To okrem úspory energie významne zníži vzájomné ovplvyvňovanie viacerých senzorov medzi sebou.
 
To okrem úspory energie významne zníži vzájomné ovplvyvňovanie viacerých senzorov medzi sebou.
 +
-->
  
Pre inšpiráciu si môžete pozrieť montáž, zapojenie a program pre sledovanie čiary od výrobcu - [http://www.parallax.com/dl/docs/prod/robo/QTILineFollow.pdf QTI Line Following Sensor].
+
As an inspiration, look for a mounting instruction, connection and program for line following of
 +
the producer - [http://www.parallax.com/dl/docs/prod/robo/QTILineFollow.pdf QTI Line Following Sensor].
  
[[Acrob04|Predošlá úloha...]] | [[Acrob|Späť do menu]] | [[Acrob06|Pokračovanie...]]
+
[[Acrob007|< Previous]] | [[Acrob|Home]] | [[Acrob009|Next >]]

Aktuálna revízia z 11:55, 23. jún 2010

< Previous | Home | Next >

Line Sensor

IRsensorPrinciple.png

As a simple line sensor is used the QTI Line Sensor by Parallax. It consists of infrared LED and phototransistor. Phototransistor is opening depending on amount of reflected IR light. LED is switched ON when White line is Vcc and Black on GND. Third pin is a phototransistor output. To measure reasonable value, it is necessary to connect also a pull-up resistor according the figure.

QTIsensorDiagram.png

Following program measure output voltage of the sensor connected to the analogue input 1.

#define LED_Yellow 13  // select the pin for the green LED
#define SENSOR_1   1

int pos = 0;      // variable to store the servo position 
long val = 0;      // variable to store the value coming from the sensor
long Threshold = 0;      // variable to store the value coming from the sensor
byte SensorState = B0000;    
 
void setup() 
{ 
 pinMode(LED_Yellow, OUTPUT);  // declare this pin as an OUTPUT

 Serial.begin(9600);

 Serial.println("Test started  \n");
 delay(1000);
} 
 
 
void loop() 
{ 
  val = analogRead(SENSOR_1);   // read the value from the sensor

 Serial.print("Sensor = "); 
 Serial.println(val, DEC); 
 delay(200);
 
}  /* End of Loop */
QTILineSensorConnection.png


As an inspiration, look for a mounting instruction, connection and program for line following of the producer - QTI Line Following Sensor.

< Previous | Home | Next >