Operácie

Akcelerometre

Z SensorWiki

Modifikované cvičenie na DOMA:


Úloha: Akcelerometre ktoré máte v mobile, alebo ako samostatný senzor, použijeme na ovládanie 3D modelu v prostredí Processing.


Postup:

 1. Údaje z akcelerometrov v mobile prenesiete cez Bluetooth alebo cez WiFi pomocou niektorej z aplikácií, ktoré poznáte z predošlých cvičení. Kontrola: v programe Terminal.exe alebo podobnom skontrolujete, či prijímate správne údaje.
 2. Údaje prijmete v aplikácii, ktorú máte ako vzor uvedenú nižšie. Treba len:
  1. rozparsovať prijímané dáta na tri súradnice ax, ay a az.
  2. prepočítať zrýchlenia na natočenia roll, yaw a pitch.
  3. na základe výpočtu pohybovať objektom v okne
 3. Okrem vzorovej kocky, ktorú máte vo vzorovej aplikácii, vytvorte alebo stiahnite z internetu iný 3D model vo formáte .obj a demonštrujte na krátkom videu, že ním viete otáčať.


Odovzdať treba:

 • video na ktorom vidno ako otáčate objektom pohybom mobilu
 • zdrojový kód v Processingu (.pde)
 • model objektu (.obj)


Vzorový program

import processing.serial.*;

Serial myPort;
PShape myObject;

float yaw = 0.0;
float pitch = 0.0;
float roll = 0.0;

void setup()
{
 size(600, 600, P3D);

 // myObject = loadShape("tinker.obj"); // objekt, ktorym chcem hybat

 /* Toto je niekolko prikladov, ako si vybrat seriovy port, nie je aktivne
   ani jedno, musite si niektoru moznost odkomentovat          */

 // ak nic neviete, vypiste si najprv vsetky porty co mate:
 printArray(Serial.list());
 
 // ak mate len jeden port, alebo viete ktory v poradi je ten vas:
 // myPort = new Serial(this, Serial.list()[1], 115200); 

 // ak viete cislo portu:
 //myPort = new Serial(this, "COM5:", 9600);    // Windows "COM#:"
 // myPort = new Serial(this, "\\\\.\\COM39", 115200); // Windows, od COM10 vyssie
 //myPort = new Serial(this, "/dev/ttyACM0", 9600);  // Linux "/dev/ttyACM#"
 //myPort = new Serial(this, "/dev/cu.usbmodem1217321", 9600); // Mac "/dev/cu.usbmodem######"
}

void draw()
{
 serialEvent();  // nacitaj hodnoty z prichadzajucej spravy
 background(255); // biele pozadie
 lights();    // osvetlenie sceny

 translate(width/2, height/2); // pociatok suradnic bude v strede okna

  rotateX(radians(roll));
  rotateY(radians(-pitch));
  rotateZ(radians(yaw));

  drawObject(); // objekt bud nakreslime, alebo
  // shape(myObject); // zobrazime 3D model .obj


 // Ziskane hodnoty si pre istotu vypiseme aj do konzoly
 print(roll);
 print("\t");
 print(-pitch);
 print("\t");
 print(yaw);
 println();
}


void serialEvent()
{
 float aX, aY, aZ;
 int newLine = 13; // new line character in ASCII
 String message;

 do {
  message = myPort.readStringUntil(newLine);   // read from port until new line
  if (message != null) {
   String[] list = split(trim(message), " ");  // hodnoty su oddelene medzerami (ale mozem sem dat napr. ciarky)
   if (list.length >= 4 && list[0].equals("Orientation:")) { // tu vyhodime zo zaciatku slovo Orientation: ale nemusi to byt vobec
    aX = float(list[1]); // convert to float yaw
    aY = float(list[2]); // convert to float pitch
    aZ = float(list[3]); // convert to float roll
    
    /* Tuto treba dopisat prevod zrychlenia v jednotlivych osiach na natocenia */ 
    /* Vasa uloha je namiesto pevnej hodnoty vlozit vypocet          */

    yaw=45;
    pitch=-45;
    roll=45;    
    
   }
  }
 } while (message != null);
}


void drawObject()
{
 stroke(0); // black outline
 fill(255, 215, 0); // gold color
 box(100,100, 100); // cube

}

Tipy:

Ale predpokladám, že vám bude stačiť toto, kde G sú jednotlivé zrýchlenia a ϕ = roll and θ = pitch:


\tan \phi_{xyz} = \frac{G_{py}}{G_{pz}}


\tan \theta_{xyz} = \frac{-G_{px}}{G_{py}\sin \phi + G_{pz}\cos \phi} = \frac{-G_{px}}{\sqrt{G_{py}^2 + G_{pz}^2}}

Implementácia by mohla vyzerať napríklad takto (výsledky v radiánoch, potrebujeme potom stupne)

roll = atan2(accelerationY, accelerationZ);

pitch = atan2(-accelerationX, sqrt(accelerationY*accelerationY + accelerationZ*accelerationZ));

yaw = atan2(accelerationZ/sqrt(accelerationX*accelerationX + accelerationZ*accelerationZ));
Návrat na zoznam cvičení...