Operácie

Zbernica i2c: SAA1064

Z SensorWiki

C. Zbernica i2c: 7-segmentový displej

K predloženej doske s obvodmi riadenia displeja cez i2c zbernicu a sedemsegmentovými LED zobrazovačmi vypracujte dokumentáciu (schéma zapojenia, zapojenie konektorov, popis funkcie obvodov, pripojenie k procesoru,...).

Demonštrujte pochopenie funkcie jednoduchým programom: stlačenie tlačidla bude inkrementovať údaj na displeji.

SAA DisplayBoard.jpg

Literatúra: