Operácie

Zbernica i2c: EEPROM

Z SensorWiki

Oboznámenie so zbernicou i2c

Úlohy:

 1. Pripojte k procesoru pamäť podľa schémy zapojenia
 2. Schému upravte tak, aby adresa zariadenia bola ?? - určí cvičiaci
 3. Zapíšte na prvé pamäťové miesto (adresa 0x00) znak 'A'
 4. Prečítajte, či je znak správne zapísaný
 5. Prečítajte obsah celej pamäte a vypíšte ho na terminál PC
 6. Zapíšte do pamäte 10 bytov nejakej informácie a zistite, ako dlho trvá zápis jedného byte, t.j. aká veľká musí byť prestávka medzi jednotlivými zápismi.


Literatúra


Datasheets


I2c M24C02.jpg I2c M24C02 pinout.jpg


1. Schéma zapojenia

I2c schematic.png
I2c breadboard.png


Správnosť zapojenia si môžete vyskúšať programom Médiá:i2c_scan.ino - nájde všetky obvody pripojené na zbernici.

2. Device address

I2c address.png3. Inicializácia

Pri tvorbe programu pre modul budeme využívať už hotovú knižnicu i2cmaster dostupnú odtiaľto http://senzor.robotika.sk/mmp/src/i2c/

Najprv je potrebné zbernicu inicializovať:

     i2c_init();                    // initialize I2C library4. Zápis

Zápis je jednoduchší, preto ním začneme:

    // zapis hodnotu 0x41 ('A') to EEPROM address 00 (Byte Write) 

   i2c_start_wait( (EEPROM_ADDR << 1) | I2C_WRITE);   // 1: set device address and write mode
   i2c_write(0x00);                   // 2: write address = 0
   i2c_write(0x41);                   // 3: write value 0x41 to EEPROM
   i2c_stop();                     // 4: set stop conditon = release bus
I2c write.png

Postupnosť pre zápis hodnoty z EEPROM pamäte.

5. Čítanie

Čítanie vyžaduje trocha viac krokov, pretože najprv musíme smerom do EEPROM nastaviť adresu, z ktorej chceme čítať a potom obrátime smer komunikácie a počkáme na data z pamäti.

 /* Precitame hodnotu zapisanu v predchadzajucom kroku z EEPROM addresy 0  */

   i2c_start_wait( (EEPROM_ADDR << 1) | I2C_WRITE);   // 1: set device address and write mode
   i2c_write(0x00);                   // 2: write address = 0

   i2c_rep_start( (EEPROM_ADDR << 1) | I2C_READ );    // 3: set device address and read mode

   val = i2c_readNak();                 // 4: read one byte from EEPROM
   i2c_stop();                      // 5: stop

Program je samozrejme vhodné doplniť o zobrazenie prečítanej hodnoty v termináli cez sériové rozhranie.

I2c read.png

Postupnosť pre čítanie hodnoty z EEPROM pamäte.