Operácie

Základy systémov automatického riadenia: Rozdiel medzi revíziami

Z SensorWiki

Riadok 49: Riadok 49:
 
[http://www.kar.elf.stuba.sk/predmety/sap/cvika/hladina.pdf Návod na cvičenia]
 
[http://www.kar.elf.stuba.sk/predmety/sap/cvika/hladina.pdf Návod na cvičenia]
  
* Cvičenie 5: [['''Krokové motory''']]
+
* Cvičenie 5: '''[[Krokové motory]]'''
  
 
* Cvičenie 6: [['''Jednosmerné motory''']]
 
* Cvičenie 6: [['''Jednosmerné motory''']]
  
 
* Cvičenie 7: [['''Ventily a výkonové spínače''']]
 
* Cvičenie 7: [['''Ventily a výkonové spínače''']]

Verzia zo dňa a času 12:23, 14. október 2008

Odkaz na AIS:


Prednášky

Prednáška býva každý štvrtok od 9:00 do 10:50 v miestnosti C301.

Cvičenia

Cvičenia v utorok 11.00-12.50, 13.00-14.50, 15.00-16.50, 17.00-18.50

Cvičenia budú prebiehať v laboratóriu D-519 a D-521 na 5. poschodí. Prvú polovicu semestra cvičí Ing. Richard Balogh (richard.balogh [at] stuba.sk) Za cvičenia je 10 + 10 bodov.


  • Cvičenie 1: Spracovanie merania podľa STN EN 60 770

Poučenie o bezpečnosti pri práci

Spracovanie merania podľa STN EN 60 770

Individuálne zadanie - tabuľky

Vyhodnotenie skokovej ozvy

Ako (ne)kresliť grafy

Zadanie výpočtového cvičenia


  • Cvičenie 2: Meranie teploty

snímače teploty, Pt100, termočlánky, prevodníky

Návod na cvičenia

Tabuľka s ideálnymi hodnotami odporu Pt100 (Matlab, Excel, Ascii).


  • Cvičenie 3: Snímače tlaku

polovodičové snímače tlaku, unifikovaný tlakový signál

Návod na cvičenia


  • Cvičenie 4: Snímače výšky hladiny

kapacitný, hydrostatický

Návod na cvičenia