Operácie

Vstupy a výstupy AVR

Z SensorWiki

Verzia z 07:25, 20. január 2021, ktorú vytvoril Balogh (diskusia | príspevky)

Digitálne výstupy (LED)

Digitálne vstupy (Tlačidlá)

Ošetrenie zákmitov (debouncing)

a) Hardvérové

b) Softvérové


Literatúra:

  • Jack G. Ganssle: A Guide to Debouncing. The Ganssle Group, Rev 2: April, 2007.
  • Elliot Williams: Embed With Elliot:Debounce Your Noisy Buttons, Part I. Hackaday, 2015.
  • Elliot Williams: Embed With Elliot:Debounce Your Noisy Buttons, Part II. Hackaday, 2015.