Operácie

Vstupy a výstupy AVR: Rozdiel medzi revíziami

Z SensorWiki

(Digitálne výstupy (LED))
(Digitálne vstupy (Tlačidlá))
Riadok 58: Riadok 58:
 
== Digitálne vstupy (Tlačidlá) ==
 
== Digitálne vstupy (Tlačidlá) ==
  
A potom to využijeme tu
+
Chceli by sme ďalej naprogramovať zapínanie a vypínanie jedným tlačítkom. Ak si to skúsite, zistíte, že to ako tak funguje, ale viacmenej len náhodne. Je to spôsobené javom, ktorý sa volá ''zákmity''.
 +
Sem príde obrázok a ukážeme si to aj na osciloskope.
 +
 
 +
Aby nám všetko správne fungovalo, musíme tieto zákmity ošetriť (angl. termín ''debouncing'').
  
 
=== '''Ošetrenie zákmitov (''debouncing'')''' ===
 
=== '''Ošetrenie zákmitov (''debouncing'')''' ===
  
 
a) Hardvérové
 
a) Hardvérové
 +
 +
Jeden spôsob, ako sa vysporiadať so zákmitmi je pridať okolo tlačítka niekoľko ďalších súčiastok, ktoré zákmity eliminujú.
 +
 +
ToDo obrazok
  
 
b) Softvérové
 
b) Softvérové
 +
 +
Jednoduchší a lacnejší spôsob je ošetriť zákmity softvérovo, ale za cenu zdržania programu. Princíp je jednoduchý, ak zistíme, že sa stav tlačítka zmenil, počkáme nejaký čas na ustálenie a potom overíme, či je tento stav stabilný, alebo to bol len náhodný impulz. Realizácia je možná napríklad takto:
 +
  
  

Verzia zo dňa a času 22:57, 7. február 2021

Digitálne výstupy (LED)

Tu si trocha zablikáme LEDkou aby sme sa naučili používať _delay_ms()

#define F_CPU 16000000UL // toto je lepsie vlozit do parametrov pre kompilator

#include <avr/io.h>
#include <util/delay.h>

#define set_bit(ADDRESS,BIT) (ADDRESS |= (1<<BIT))
#define clear_bit(ADDRESS,BIT) (ADDRESS &= ~(1<<BIT))

#define LED1 PB5     // zabudovana dioda 

void delay(int delay)   // vlastna funkcia pre dlhsie casy 
{
 for (int i=1; i<=delay; i++)
 _delay_ms(1);
}	

int main(void)
{
  set_bit(DDRB,LED1);    // set pin LED1 as output
  
  while(1)
  {
	 delay(250);       // 250 ms delay
   set_bit(PORTB,LED1);  // LED1 = log.1
   delay(250);       // 250 ms delay
   clear_bit(PORTB,LED1); // LED1 = log.0
  }
	
  return(0);        // sem nikdy neprideme
}
void setup() 
{
 pinMode(LED_BUILTIN, OUTPUT);    // initialize digital pin LED_BUILTIN as an output.
}

void loop() 
{
 digitalWrite(LED_BUILTIN, HIGH);  // turn the LED on (HIGH is the voltage level)
 delay(1000);            // wait for a second
 digitalWrite(LED_BUILTIN, LOW);  // turn the LED off by making the voltage LOW
 delay(1000);            // wait for a second
}

Prečo je tento program napísaný práve takto, s pomocnou funkciou delay a prečo nepoužijeme rovno _delay_ms() sa dočítate v podrobnejšom texte Oneskorenia_s_AVR (ak ho preložím a upravím).

Digitálne vstupy (Tlačidlá)

Chceli by sme ďalej naprogramovať zapínanie a vypínanie jedným tlačítkom. Ak si to skúsite, zistíte, že to ako tak funguje, ale viacmenej len náhodne. Je to spôsobené javom, ktorý sa volá zákmity. Sem príde obrázok a ukážeme si to aj na osciloskope.

Aby nám všetko správne fungovalo, musíme tieto zákmity ošetriť (angl. termín debouncing).

Ošetrenie zákmitov (debouncing)

a) Hardvérové

Jeden spôsob, ako sa vysporiadať so zákmitmi je pridať okolo tlačítka niekoľko ďalších súčiastok, ktoré zákmity eliminujú.

ToDo obrazok

b) Softvérové

Jednoduchší a lacnejší spôsob je ošetriť zákmity softvérovo, ale za cenu zdržania programu. Princíp je jednoduchý, ak zistíme, že sa stav tlačítka zmenil, počkáme nejaký čas na ustálenie a potom overíme, či je tento stav stabilný, alebo to bol len náhodný impulz. Realizácia je možná napríklad takto:


Literatúra:

 • Jack G. Ganssle: A Guide to Debouncing. The Ganssle Group, Rev 2: April, 2007.
 • Elliot Williams: Embed With Elliot:Debounce Your Noisy Buttons, Part I. Hackaday, 2015.
 • Elliot Williams: Embed With Elliot:Debounce Your Noisy Buttons, Part II. Hackaday, 2015.