Operácie

Výskum a projekty

Z SensorWiki

Verzia z 11:57, 16. október 2009, ktorú vytvoril Balogh (diskusia | príspevky) (Laboratórne pracoviská)
(rozdiel) ← Staršia verzia | Aktuálna úprava (rozdiel) | Novšia verzia → (rozdiel)

Tento server bol sprevádzkovaný z prostriedkov projektu KEGA 3/5201/07 s názvom Učebné pomôcky pre dištančné vzdelávanie v študijnom programe Priemyselná informatika (Oblasť: 2. Nové technológie vo výučbe).

Publikácie:

2007

 • BELAI, I.: Komunikácia v priemyselnej automatizácii, AT&P Journal, Bratislava 2007, č. 4 až 7 / 2008.

2008

 • CHAMRAZ, Š.: Analýza Takahashiho úpravy regulátora. In.: Automatizace, regulace a procesy ARaP 2008. Praha 4.-5. 11. 2008.
 • CHAMRAZ, Š.: Voľba periódy vzorkovania. In: Kybernetika a informatika: Medzinárodná konferencia SSKI. Ždiar, Slovenská republika, 10.-14. február 2008. Bratislava: STU, 2008.
 • ŠTURCEL, J. - DRAHOŠ, P.: Automatizované prevádzkové zariadenia v prostrediach s nebezpečím výbuchu. In: Automa. - ISSN 1210-9592. - Roč. 14, č. 6 (2008), s. 44-47.
 • ŠTURCEL, J.: Modulárne senzorové systémy. Norma IEEE 1451. In: Kybernetika a informatika: Medzinárodná konferencia SSKI. Ždiar, Slovenská republika, 10.-14. február 2008. Bratislava: STU, 2008.
 • ŠTURCEL, J. - DRAHOŠ, P.: Bezpečnosť a ochrana zdravia v prevádzkach s nebezpečím výbuchu. In: Automa. - ISSN 1210-9592. - Roč. 14, č. 2 (2008), s. 8-10.

2009

 • BALOGH, R.: How to teach programming practices. IMEM Kongres, 2009
 • BÉLAI, I., DRAHOŠ, P.: The Industrial Communication Systems PROFIBUS and PROFInet. In: Applied Natural Sciences Trnava October 2009, 7.10. - 9.10.2009, Trnava.
 • DRAHOŠ, P., KUTIŠ, V., ŠTURCEL, J.: Electro-therml analysis of SMA actuator with crimps. Computational Modelling and Advaced Simulations, Bratislava 2009. 30.6.-3.7. 2009 Bratislava.
 • CHAMRAZ, Š.: Mikropočítačové riadenie tepelnej sústavy. In: Elektrotechnika, informatika a telekomunikácie, Trenčín 2009. Trenčín 13. -16. október 2009
 • CHAMRAZ, Š. - BALOGH, R.: Implementation of the First Order Control System. In: Applied Natural Sciences Trnava October 2009. 7.10. - 9.10.2009, Trnava.
 • ŠTURCEL, J.: Experimentálne pracoviská pre dištančné štúdium. In: Elektrotechnika, informatika a telekomunikácie, Trenčín 2009. 13.10. - 16.10.2009, Trenčín.
 • ŠTURCEL, J. - BALOGH, R.: Learning Materials for Distance Learning Course. In: Applied Natural Sciences Trnava October 2009. 7.10. - 9.10.2009, Trnava.Laboratórne pracoviská

V rámci projektu KEGA vzniklo niekoľko pracovísk s ambíciou poskytnúť možnosti prakticky sa oboznámiť s preberanou problematikou. Pracoviská sú pripravené aj na ovládanie a meranie prostredníctvom webového rozhrania, s možnosťou používania pre študentov dištančného vzdelávania.


APLIKAČNÉ PRACOVISKO SNÍMAČOV POLOHY

PracoviskoPoloha.png

Požiadavky na pracovisko:

 • demonštrácia merania polohy so snímačmi rôznych princípov,
 • prezentácia ich základných vlastnosti a parametrov,
 • ich názorné predvádzanie, meranie ich základných charakteristík,
 • prevádzkovanie aj prostredníctvom internetu pre potreby napr. dištančného štúdia.
MERACIE PRACOVISKO S TENZOMETRAMI

PracoviskoTenzometre.jpg

Požiadavky na pracovisko:

 • demonštrácia merania polohy so snímačmi rôznych princípov,
 • prezentácia ich základných vlastnosti a parametrov,
 • ich názorné predvádzanie,
 • prevádzkovanie aj prostredníctvom internetu pre potreby napr. dištančného štúdia.


Obrázková príloha KEGA projektu