Operácie

Užívateľ

Balogh: Rozdiel medzi revíziami

Z SensorWiki

(Nová stránka: == Predmety == * 37142_3I - [https://is.stuba.sk/auth/katalog/syllabus.pl?predmet=172512 CAD Riadiacich systémov] (monolitické mikropočítače) cvičenia vo štvrtok 9:00-10.50, ...)
 
 
Riadok 22: Riadok 22:
 
* [[ZadanieBc10|Mobilný robot pre telemetriu.]]
 
* [[ZadanieBc10|Mobilný robot pre telemetriu.]]
 
* [[ZadanieBc11| Senzorový systém mobilného robota.]]
 
* [[ZadanieBc11| Senzorový systém mobilného robota.]]
* Juraj Kostroš: [[ZadanieBc14| Návrh a konštrukcia kráčajúceho mobilného robota.]]
+
* Juraj Kostroš: [[Zadanie Bc14| Návrh a konštrukcia kráčajúceho mobilného robota.]]
 
* Tomáš Malatinec: [[ZadanieBc15| Návrh a realizácia automatizovaného separátora riadeného mikroprocesorom.]]
 
* Tomáš Malatinec: [[ZadanieBc15| Návrh a realizácia automatizovaného separátora riadeného mikroprocesorom.]]
  

Aktuálna revízia z 17:17, 15. december 2008

Predmety

cvičenia vo štvrtok 9:00-10.50, 11.00-12.50

cvičenia v utorok 11.00-12.50, 13.00-14.50, 15.00-16.50, 17.00-18.50

cvičenia v utorok 9.00-10.50, stredu 8.00-9.50, 10.00-11.50, 14.00-15.50, 16.00-17.50


Ponuka zadaní na riešenie

Návrhy zadaní záverečných (bakalárskych) prác pre študijný program Priemyselná InformatikaNávrhy zadaní záverečných (bakalárskych) prác pre študijný program Aplikovaná Informatika

Tieto zadania si vyberajú z ponuky projektov študenti v letnom semestri 2. ročníka, zapíšu si ich a pracujú na nich od nasledujúceho zimného semestra, končia v letnom semestri 3. ročníka obhajobou pred komisiou.

Študent, ktorý má záujem riešiť niektorý z uvedených problémov sa musí dohodnúť s Ing. Baloghom (balogh@elf.stuba.sk), miestnosť D-511.

Projekty, ktoré sa už riešia

Bakalárske práce

Diplomové práce

Ukončené projekty

Niektoré sme ukončili napriek tomu, že riešenie nie je hotové a v práci sa pokračuje buď v inom ročníku, alebo prácu prevzal iný študent.

Bakalárske práce

  • Jozef Ďurovec: Energetický manažment mobilného robota. 2007
  • Marián Hanzel: Netradičné ovládanie mobilného robota. 2007
  • Martin Jančovič: Periférne zariadenia na zbernicu USB 2007
  • Jana Jurčovičová: Reimplementácia Braitenbergových vozidiel. 2007
  • Ivan Vyžinkár: Univerzálna vývojová doska pre mikropočítače AVR. 2007

Diplomové práce


Informácie pre študentov