Operácie

Senzorové systémy pre automobily: Rozdiel medzi revíziami

Z SensorWiki

 
(36 medziľahlých úprav od 2 ďalších používateľov nie je zobrazených)
Riadok 1: Riadok 1:
 
Odkaz na AIS:
 
Odkaz na AIS:
 
* 38173_3B - [https://is.stuba.sk/auth/katalog/syllabus.pl?predmet=171895 Senzorové systémy pre automobily]
 
* 38173_3B - [https://is.stuba.sk/auth/katalog/syllabus.pl?predmet=171895 Senzorové systémy pre automobily]
 +
  
  
 
== Prednášky ==
 
== Prednášky ==
  
Prednáška býva každý utorok od 11:00 do 12:50 v miestnosti BC-150
+
Prednáška býva v stredu o 10:00 v miestnosti CD-35
 +
 
 +
Prednášky doc. Šturcela
 +
 
 +
# [http://ap.urpi.fei.stuba.sk/ssa/prednaska1 Prednáška 1]
 +
# [http://ap.urpi.fei.stuba.sk/ssa/prednaska2 Prednáška 2]
 +
# [http://ap.urpi.fei.stuba.sk/ssa/prednaska3 Prednáška 3]
 +
<!--
 +
# [http://ap.urpi.fei.stuba.sk/ssa/Prednaska2.pdf Analógový a číslicový merací kanál]
 +
# [http://ap.urpi.fei.stuba.sk/ssa/Prednaska3.pdf Kvalita meracieho člena]
 +
# [http://ap.urpi.fei.stuba.sk/ssa/Prednaska4.pdf Snímače polohy, výšky hladiny a prietoku]
 +
# [http://ap.urpi.fei.stuba.sk/ssa/PRSNormy11.pdf Normotvorná činnosť v automatizácii]
 +
 
 +
-->
 +
 
 +
 
 +
* [http://ap.urpi.fei.stuba.sk/ssa/SSA_temy2014.doc Témy na skúšku]
 +
* [http://ap.urpi.fei.stuba.sk/ssa/podpora Podporné materiály]
  
 
== Cvičenia ==
 
== Cvičenia ==
  
cvičenia v stredu 8.00-9.50, 10.00-11.50, 14.00-15.50, 16.00-17.50 a
+
Cvičenia sú v utorok o 11:00 a 13:00, v laboratóriu D-521 na 5. poschodí.
vo štvrtok od 11:40
+
Časť Senzory cvičí Ing. Richard Balogh
 +
Za cvičenia je 16 bodov.  
 +
 
 +
* Úvod: Bezpečnosť práce 
 +
Poučenie o [[Bezpečnosť pri práci|bezpečnosti pri práci]]
 +
 
 +
Praktický súhrn [[Media:10BOZP.doc|Bezpečnosť práce]]
  
Cvičenia budú prebiehať v laboratóriu D-519 a D-521 na 5. poschodí.
+
* Spracovanie výsledkov [[Media:chyby.pdf|podľa STN EN 60 770]]
1/3 semestra cvičí Ing. Richard Balogh (richard.balogh [at] stuba.sk)
 
Za cvičenia je 12 bodov.
 
  
 +
* Pomocný blok:[[Media:prevod.pdf|Meracie prevodníky]]
  
* Cvičenie 1: '''Spracovanie merania podľa STN EN 60 770'''
+
== Blok 1: Senzory ==
Poučenie o [[Bezpečnosť pri práci|bezpečnosti pri práci]]
 
  
[http://www.kar.elf.stuba.sk/predmety/sap/en60770.htm Spracovanie merania podľa STN EN 60 770]
 
  
[http://www.kar.elf.stuba.sk/predmety/sap/cvic01.htm Individuálne zadanie - tabuľky]
 
  
[http://www.kar.elf.stuba.sk/predmety/sap/cvicST.htm Vyhodnotenie skokovej ozvy]
+
* Cvičenie 1: '''Meranie teploty'''
  
[http://www.kar.elf.stuba.sk/predmety/sap/cvicGR.htm Ako (ne)kresliť grafy]
+
[[Media:teplota.pdf|Snímače teploty]]
  
 +
[http://ap.urpi.fei.stuba.sk/ssa/cvika/teplota.pdf Návod na cvičenia]
  
* Cvičenie 2: '''Meranie teploty'''
+
Tabuľka s ideálnymi hodnotami odporu Pt100  ([http://ap.urpi.fei.stuba.sk/ssa/data/pt100.m Matlab], [http://ap.urpi.fei.stuba.sk/ssa/data/pt100.xls Excel], [http://ap.urpi.fei.stuba.sk/ssa/data/pt100.dat Ascii]).
snímače teploty, Pt100, termočlánky, prevodníky
 
  
[http://www.kar.elf.stuba.sk/predmety/sap/cvika/teplota.pdf Návod na cvičenia]
 
  
Tabuľka s ideálnymi hodnotami odporu Pt100  ([http://www.kar.elf.stuba.sk/predmety/sap/data/pt100.m Matlab], [http://www.kar.elf.stuba.sk/predmety/sap/data/pt100.xls Excel], [http://www.kar.elf.stuba.sk/predmety/sap/data/pt100.dat Ascii]).
 
  
 +
* Cvičenie 2: '''Snímače tlaku'''
 +
[[Media:tlak.pdf|Snímače tlaku]]
  
* Cvičenie 3: '''Snímače tlaku'''
+
[http://ap.urpi.fei.stuba.sk/ssa/cvika/tlak.pdf Návod na cvičenia]
polovodičové snímače tlaku, unifikovaný tlakový signál
 
  
[http://www.kar.elf.stuba.sk/predmety/sap/cvika/tlak.pdf Návod na cvičenia]
 
  
  
* Cvičenie 4: '''Snímače výšky hladiny'''
+
* Cvičenie 3: '''Snímače výšky hladiny'''  
 +
 
kapacitný, hydrostatický
 
kapacitný, hydrostatický
  
[http://www.kar.elf.stuba.sk/predmety/sap/cvika/hladina.pdf Návod na cvičenia]
+
[http://ap.urpi.fei.stuba.sk/ssa/cvika/hladina.pdf Návod na cvičenia]
 +
 
 +
<!--
 +
* Cvičenie 3: '''Indukčné proximitné snímače'''
 +
 +
[[Media:prox.pdf|Návod na cvičenia]]
 +
 
 +
-->
 +
 
 +
* Cvičenie 4:
 +
'''Elektronické zapojenia''' [[Media:kufor.pdf|Návody]]
 +
             
 +
'''Snímače na motore''' [[Media:motor.pdf|Návody]]
 +
 
 +
== Relax ==
 +
 
 +
[[Obrázok: CERNdetector.jpg|center]]
 +
 
 +
A disk with silicon sensors for an endcap of the ATLAS silicon strip detector (SCT) in its testbox at NIKHEF Amsterdam.
 +
CERN © 2005 Peter Ginter

Aktuálna revízia z 10:20, 5. december 2014

Odkaz na AIS:


Prednášky

Prednáška býva v stredu o 10:00 v miestnosti CD-35

Prednášky doc. Šturcela

  1. Prednáška 1
  2. Prednáška 2
  3. Prednáška 3


Cvičenia

Cvičenia sú v utorok o 11:00 a 13:00, v laboratóriu D-521 na 5. poschodí. Časť Senzory cvičí Ing. Richard Balogh Za cvičenia je 16 bodov.

  • Úvod: Bezpečnosť práce

Poučenie o bezpečnosti pri práci

Praktický súhrn Bezpečnosť práce

Blok 1: Senzory

  • Cvičenie 1: Meranie teploty

Snímače teploty

Návod na cvičenia

Tabuľka s ideálnymi hodnotami odporu Pt100 (Matlab, Excel, Ascii).


  • Cvičenie 2: Snímače tlaku

Snímače tlaku

Návod na cvičenia


  • Cvičenie 3: Snímače výšky hladiny

kapacitný, hydrostatický

Návod na cvičenia


  • Cvičenie 4:

Elektronické zapojenia Návody

Snímače na motore Návody

Relax

CERNdetector.jpg

A disk with silicon sensors for an endcap of the ATLAS silicon strip detector (SCT) in its testbox at NIKHEF Amsterdam. CERN © 2005 Peter Ginter