Operácie

SRF 08 Sonar Demo

Z SensorWiki

Verzia z 10:08, 29. január 2009, ktorú vytvoril Balogh (diskusia | príspevky) (Nová stránka: Tento program meria vzdialenosť senzorom SRF08 a vypisuje hodnoty na sériový LCD displej a zároveň posiela cez USB/RS-232 do PC, kde sa dá zobraziť v terminálovom okne. '''P...)
(rozdiel) ← Staršia verzia | Aktuálna úprava (rozdiel) | Novšia verzia → (rozdiel)

Tento program meria vzdialenosť senzorom SRF08 a vypisuje hodnoty na sériový LCD displej a zároveň posiela cez USB/RS-232 do PC, kde sa dá zobraziť v terminálovom okne.

Pripojenie

SRF08: 
   SCL   CON 9     ' I2C clock
   SDA   CON 8     ' I2C data
LCD Backpack:
   LCD   CON 0     ' LCD Serial Backapck Data Line


'{$STAMP BS2}

SCL CON 9 ' I2C clock SDA CON 8 ' I2C data LCD CON 0 ' LCD Serial Backapck Data Line SDAin VAR IN8 SDAout VAR OUT8 ' To change the pins used, alter these 5 lines SDAdir VAR DIR8 ' The 4 SDA numbers must be the same, of course

loop VAR Byte ' just a looping counter I2cBuf VAR Byte ' I2c read/write buffer I2cAddr VAR Byte ' Address of I2C device I2cReg VAR Byte ' Register number within I2C device I2cData VAR Word ' Data to read/write I2cAck VAR Bit ' Acknowledge bit

            ' LCD: Defining some useful constants for the Backpack.

N9600 CON $4054 ' Baudmode-9600 bps inverted.

  I  CON 254    ' Instruction prefix value.
 CLR  CON 1     ' LCD clear-screen instruction.

LINE2 CON 192 ' Address of 1st char of 2nd line. L1_C7 CON 135 ' Address of line 1, character 7. L2_C7 CON 199 ' Address of line 1, character 7.

 SEROUT 0,N9600,[I,CLR] ' Clear the LCD screen.
 SEROUT 0,N9600,["Range:"] ' Print the label.

Main:

 I2cAddr = $e0
 I2cData = 81     ' Rangeing command - 80 for inches, 81 for cm, 82 for uS
 I2cReg = 0
 GOSUB I2cByteWrite
 PAUSE 70       ' Wait for ranging to complete
 I2cReg = 1      ' Address of light sensor register
 GOSUB I2cByteRead
 DEBUG 2,0,0, "Light Sensor  ", DEC3 I2cData, " u"


 I2cReg = 2    ' address of first ranging result
 GOSUB I2cWordRead
 DEBUG 2,0,1, "Range      ", DEC4 I2cData, " cm"
 SEROUT 0,N9600,[I,L1_C7]                  ' Move to line 1, character 7.
 SEROUT 0,N9600,[DEC4 I2cData, " cm"]            ' Print message.

' --------------------------------------------------------------------------------------------

 I2cData = 82     ' Rangeing command - 80 for inches, 81 for cm, 82 for uS
 I2cReg = 0
 GOSUB I2cByteWrite
 PAUSE 70       ' Wait for ranging to complete
 I2cReg = 2      ' address of first ranging result
 GOSUB I2cWordRead
 DEBUG 2,0,2, "Range      ", DEC4 I2cData, " us"
 SEROUT 0,N9600,[I,L2_C7]                  ' Move to line 1, character 7.
 SEROUT 0,N9600,[DEC4 I2cData, " us"]            ' Print message.


 GOTO main


'-------------------------------------------------------------------------------------------- ' I2C subroutines follow '--------------------------------------------------------------------------------------------

I2cByteWrite: ' writes I2cData.lowbyte to I2cReg at I2cAddr

 GOSUB I2cStart
 I2cBuf = I2cAddr
 GOSUB I2cOutByte   ' send device address
 I2cBuf = I2cReg
 GOSUB I2cOutByte   ' send register number
 I2cBuf = I2cData.LOWBYTE
 GOSUB I2cOutByte   ' send the data
 GOSUB I2cStop
 RETURN


I2cWordWrite: ' writes I2cData to I2cReg at I2cAddr

 GOSUB I2cStart
 I2cBuf = I2cAddr
 GOSUB I2cOutByte   ' send device address
 I2cBuf = I2cReg
 GOSUB I2cOutByte   ' send register number
 I2cBuf = I2cData.HIGHBYTE
 GOSUB I2cOutByte   ' send the data - high byte
 I2cBuf = I2cData.LOWBYTE
 GOSUB I2cOutByte   ' send the data - low byte
 GOSUB I2cStop
 RETURN


I2CByteRead:

 GOSUB I2cStart
 I2cBuf = I2cAddr
 GOSUB I2cOutByte   ' send device address
 I2cBuf = I2cReg
 GOSUB I2cOutByte   ' send register number
 GOSUB I2cStart   ' repeated start
 I2cBuf = I2cAddr | 1
 GOSUB I2cOutByte   ' send device address (with read set)
 I2cAck = 0    ' send Nak
 GOSUB I2cInByte
 I2cData.LOWBYTE = I2cBuf ' read the data
 I2cData.HIGHBYTE = 0
 GOSUB I2cStop
 RETURN


I2CWordRead:

 GOSUB I2cStart
 I2cBuf = I2cAddr
 GOSUB I2cOutByte   ' send device address
 I2cBuf = I2cReg
 GOSUB I2cOutByte   ' send register number
 GOSUB I2cStart   ' repeated start
 I2cBuf = I2cAddr | 1
 I2cAck = 1    ' send Ack
 GOSUB I2cOutByte   ' send device address (with read set)
 GOSUB I2cInByte
 I2cData.HIGHBYTE = I2cBuf ' read the data
 I2cAck = 0    ' send Nak
 GOSUB I2cInByte
 I2cData.LOWBYTE = I2cBuf
 GOSUB I2cStop
 RETURN


I2cOutByte:

 SHIFTOUT SDA, SCL, MSBFIRST, [I2cBuf]
 INPUT SDA
 HIGH SCL     ' clock in the ack' bit
 LOW SCL
 RETURN


I2cInByte:

 SHIFTIN SDA, SCL, MSBPRE, [I2cBuf]
 SDAout = 0
 SDAdir = I2cAck
 HIGH SCL     ' clock out the ack' bit
 LOW  SCL
 INPUT SDA
 RETURN


I2cStart ' I2C start bit sequence

 HIGH SDA
 HIGH SCL
 LOW SDA
 LOW SCL
 RETURN


I2cStop: ' I2C stop bit sequence

 LOW SDA
 HIGH SCL
 HIGH SDA
 RETURN