Operácie

RC filter

Z SensorWiki

Verzia z 16:04, 16. apríl 2021, ktorú vytvoril Balogh (diskusia | príspevky)

Tuto je nejaky text s odkazom na literaturu o Arduine [REF 1] a tuto pokracuje iny text, kde chcem len uviest malu poznamku [1]


RC-modul.jpgRC-schema1.png
Komerčný modul na ochranu kontaktov relé a jeho schéma zapojenia (RC obvod).

RC-schema2.png
Jednoduchý RC obvod s doplneným označením veličín.

V elektrickom obvode podľa obrázku podľa Kirchoffovho zákona platí, že súčet napätí v uzavretej slučke je nulový: 
  u_{in}(t) - R i(t) - u_{out} = 0

kde i(t) je prúd v slučke a R je odpor rezistora, pričom pre výstupné napätie u_{out} ďalej platí Syntaktická analýza (parsing) neúspešná (PNG konverzia neúspešná; skontrolujte správnosť inštalácie programov: latex a dvipng (alebo dvips + gs + convert)): u_{out} = \frac{1}{C} \int_0_t i(t) dt <math> kde <math>C je kapacita kondenzátora.


Po zohľadnení počiatočných podmienok dostaneme riešením diferenciálnej rovnice pre skokovú zmenu vstupného napätia u_{in} v čase t=0 nasledovný priebeh výstupného napätia u_{out}: 
   u_{out} = Uin K (1-e^{-t/T}) 
<math>
kde <math>K=1 je tzv. zosilnenie obvodu a T = RC je tzv. časová konštanta. Jej veľkosť určuje tvar a rýchlosť nabíjacej/vyníjacej krivky kondenzátora.


RC-simulaciaT.png
Časové priebehy vstupného (modrá) a výstupného (červená) napätia - simulácia.


Zdrojovy kod pre AVRGCC a ARDUINO


#include <avr/io.h>
/* Arduino code  */


Literatúra
Návrat na zoznam cvičení...
  1. Číslo portu zistíte z Device Managera.