Operácie

RC filter: Rozdiel medzi revíziami

Z SensorWiki

Riadok 1: Riadok 1:
 +
 +
<FONT Size="+1">
 +
Presmerovanie  🡆 [[Riadenie sústavy 1. rádu‎‎]]
 +
</FONT>
 +
 +
<!--
 +
  
 
'''Úloha 1:''' Odmerajte časový priebeh signálov pri nabíjaní kondenzátora C cez rezistor R. Z nameraného grafu určte hodnotu časovej konštanty T a spresnite hodnoty R a C.
 
'''Úloha 1:''' Odmerajte časový priebeh signálov pri nabíjaní kondenzátora C cez rezistor R. Z nameraného grafu určte hodnotu časovej konštanty T a spresnite hodnoty R a C.
Riadok 186: Riadok 193:
  
  
 +
-->
  
  

Verzia zo dňa a času 14:52, 5. máj 2021

Presmerovanie 🡆 Riadenie sústavy 1. rádu‎‎


Zdrojovy kod pre AVRGCC a ARDUINO


/* **********************************************************
 *
 * Hruba kostra programu na identifikaciu parametrov RC clena
 * 
 * Odpor je pripojeny a) na niektory digitalny vystup
 *          b) zaroven na analogovy vstup
 * Kondenzator je pripojeny na iny analogovy vstup
 * Okrem merania dvoch velicin mame premennu sysTime, ktoru 
 * kazdych 10ms inkrementujeme a tak "meriame cas".
 * Namerane udaje odosielame ako trojicu cas,input,output\n\
 * po seriovej linke rychlostou min. 19200 Bd do PC, kde si
 * hodnoty zobrazime graficky.
 *
 * Pozor: toto je len kostra, ktoru musite doplnit spravnymi
 * konfiguracnymi parametrami, aby to fungovalo! 
 *
 ************************************************************ */
 
#include <stdio.h>
#include <avr/io.h>
#include <avr/interrupt.h>
#include "uart.h"
#include "adc.h"


#define RCinput      // Digitalny (budiaci) vstup RC clena
#define vIn 	     // Analogovy vstup RC clena
#define vOut       // Analogovy vystup RC clena

unsigned volatile static int sysTime=0;


/* Prerusenie od casovaca T0 kazdych 10 ms */

ISR (TIMER0_COMPA_vect)      
{  
   sprintf(outString,"%d,%d,%d\n",sysTime, adc_read(vIn),adc_read(vOut)); 
   uart_puts(outString);	
	 sysTime++;

}
	

void timer0_init(void) /* Mode 2: clear on CTC match */
{
	TCCR0A = 
  TCCR0B = 
	 OCR0A =       // Nastav periodu 10ms 	
	TCNT0 =       // Vynuluj pocitadlo
	TIFR0 =  			 // Clear CTC flag 	
  TIMSK0 =       // Enable Overflow Interrupt 
}	


void hw_init(void)
{
 /* tu nastavite spravne vstupy a vystupy */
}	int main(void)
{  
  cli();         // cez inicializaciu zakazeme prerusenia
  
  hw_init();
  uart_init(57600);    
  timer0_init();
  adc_init(); 
	
  sei(); 
  
  while(1)
  {

//   Part 1: identification of the system

		if ( sysTime == 100)     // v prvej sekunde 
      set_bit(PORTx,RCinput);  // start charge 
 		 
 		if ( timeVal == 600)     // v siestej sekunde
      clear_bit(PORTx,RCinput); // start dischg 
 		
		if (timeVal>1000)       // po 10 sekundach STOP
		{
     cli();
		 while(1);  /* stop here forever, end of experiment */ 
		}
		
    //nothing to do here, everything else is in ISR
  }
}
/* Arduino code nabuduce */


Literatúra-->


Návrat na zoznam cvičení...