Operácie

RC filter: Rozdiel medzi revíziami

Z SensorWiki

Riadok 7: Riadok 7:
  
 
<div style='text-align: center;'>
 
<div style='text-align: center;'>
[[Súbor:RC-modul.jpg]][[Súbor:RC-schema1.png]]<BR>
+
[[Súbor:RC-modul.jpg|250px]][[Súbor:RC-schema1.png|350px]]<BR>
 
''Komerčný modul na ochranu kontaktov relé a jeho schéma zapojenia (RC obvod).''
 
''Komerčný modul na ochranu kontaktov relé a jeho schéma zapojenia (RC obvod).''
 
</div>
 
</div>
  
 
<div style='text-align: center;'>
 
<div style='text-align: center;'>
[[Súbor:RC-schema2.png]]<BR>
+
[[Súbor:RC-schema2.png|500px]]<BR>
 
''Jednoduchý RC obvod s doplneným označením veličín.''
 
''Jednoduchý RC obvod s doplneným označením veličín.''
 
</div>
 
</div>
 +
 +
V elektrickom obvode podľa obrázku  podľa Kirchoffovho zákona platí, že súčet napätí v uzavretej slučke je nulový:
 +
<math>
 +
  u_{in}(t) - R i(t) - u_{out} = 0
 +
</math>
 +
 +
kde <math>i(t)</math> je prúd v slučke a <math>R</math> je odpor rezistora, pričom pre výstupné napätie <math>u_{out}</math> ďalej platí
 +
<math>
 +
  u_{out} = \frac{1}{C} \int_0_t i(t) dt
 +
<math>
 +
kde <math>C</math> je kapacita kondenzátora.
 +
 +
 +
Po zohľadnení počiatočných podmienok dostaneme riešením diferenciálnej rovnice pre skokovú zmenu vstupného napätia <math>u_{in}</math> v čase <math>t=0</math> nasledovný priebeh výstupného napätia <math>u_{out}</math>:
 +
<math>
 +
  u_{out} = Uin K (1-e^{-t/T})
 +
<math>
 +
kde <math>K=1</math> je tzv. ''zosilnenie'' obvodu a <math>T = RC</math> je tzv. ''časová konštanta''. Jej veľkosť určuje tvar a rýchlosť nabíjacej/vyníjacej krivky kondenzátora.
 +
  
  
 
<div style='text-align: center;'>
 
<div style='text-align: center;'>
[[Súbor:RC-simulaciaT.png]]<BR>
+
[[Súbor:RC-simulaciaT.png|800px]]<BR>
 
''Časové priebehy vstupného (modrá) a výstupného (červená) napätia - simulácia.''
 
''Časové priebehy vstupného (modrá) a výstupného (červená) napätia - simulácia.''
 
</div>
 
</div>

Verzia zo dňa a času 16:04, 16. apríl 2021

Tuto je nejaky text s odkazom na literaturu o Arduine [REF 1] a tuto pokracuje iny text, kde chcem len uviest malu poznamku [1]


RC-modul.jpgRC-schema1.png
Komerčný modul na ochranu kontaktov relé a jeho schéma zapojenia (RC obvod).

RC-schema2.png
Jednoduchý RC obvod s doplneným označením veličín.

V elektrickom obvode podľa obrázku podľa Kirchoffovho zákona platí, že súčet napätí v uzavretej slučke je nulový: 
  u_{in}(t) - R i(t) - u_{out} = 0

kde i(t) je prúd v slučke a R je odpor rezistora, pričom pre výstupné napätie u_{out} ďalej platí Syntaktická analýza (parsing) neúspešná (PNG konverzia neúspešná; skontrolujte správnosť inštalácie programov: latex a dvipng (alebo dvips + gs + convert)): u_{out} = \frac{1}{C} \int_0_t i(t) dt <math> kde <math>C je kapacita kondenzátora.


Po zohľadnení počiatočných podmienok dostaneme riešením diferenciálnej rovnice pre skokovú zmenu vstupného napätia u_{in} v čase t=0 nasledovný priebeh výstupného napätia u_{out}: 
   u_{out} = Uin K (1-e^{-t/T}) 
<math>
kde <math>K=1 je tzv. zosilnenie obvodu a T = RC je tzv. časová konštanta. Jej veľkosť určuje tvar a rýchlosť nabíjacej/vyníjacej krivky kondenzátora.


RC-simulaciaT.png
Časové priebehy vstupného (modrá) a výstupného (červená) napätia - simulácia.


Zdrojovy kod pre AVRGCC a ARDUINO


#include <avr/io.h>
/* Arduino code  */


Literatúra
Návrat na zoznam cvičení...
  1. Číslo portu zistíte z Device Managera.