Operácie

RC Filter

Z SensorWiki

Teória: https://www.khanacademy.org/science/electrical-engineering/ee-circuit-analysis-topic/ee-natural-and-forced-response/a/ee-rc-step-response

Úlohy:

  • Oboznámte sa s modulom oscilátora s obvodom 555
  • Zoznámte sa s osciloskopom a naučte sa merať periodické priebehy
  • Zmerajte frekvenciu, periódu a striedu pre všetky tri polohy prepojky
  • Zostavte na doštičke experimentálny obvod s RC členom budený z oscilátora
  • Sedujte správanie obvodu pre rozličné hodnoty časovej konštanty a pre rôzne frekvencie
  • Zmerajte časovú konštantu RC člena, nahrajte si zmerané hodnoty časového priebehu a porovnajte s teoretickou krivkou
  • Zmerajte zvlnenie výstupného napätia pre rozličné frekvencie


Pomocné linky:

Stránka s návodmi k prístrojom: ELSA Technické vybavenie