Operácie

Porada 2009-12-10

Z SensorWiki

Verzia z 17:15, 10. december 2009, ktorú vytvoril Jkiller (diskusia | príspevky) (Úlohy do ďalšieho stretnutia:)

Zápisnica

Dátum: 10.12.2009


Miesto: D-705b

Prítomní:

  • Členovia tímu: Bc. Michal Beňo, Bc. Ján Maláč, Bc. Jozef Škultéty

Neprítomní:

  • Pedagóg: Ing. Richard Balogh
  • Členovia tímu: Bc. Peter Mihál


Vyhodnotenie úloh z predchádzajúceho stretnutia:

1. Úspešne sme vytvorili a implementovali gausov filter. Nahradil starú verziu filtra, ktorá je niekoľko násobne pomalšia ako nový filter.

2. Úloha prepísania na viacvláknové bola zrušená, keďže sa aplikovaním gausovho filtra celý výpočet niekoľko násobne zrýchlil.

Opis stretnutia:

Predchádzajúca zápisnica: Porada 2009-12-08.

1. Vylepšili sme konštrukciu robota o zachytávacie zariadenie pukov.(Beňo)

2. Vylepšili sme program pre úplné prehladanie plochy.(Maláč)

3. Vytvorili a implementovali sme filter gausovho rozostrenia, ktorý nahradil median filter.(Škultéty)

4. Úlohu rozdelenia filtrov na viacvláknové programy sme zrušili. Gausov filter je dostatočne rýchly a preto nie je potrebné riešiť filtre ako viacvláknové.(Škultéty)

5. Vyriešili sme problém s okolo stojacimi divákmi. Netreba orezávať obraz nad zeleným okrajom scény. Kameru je potrebné natočiť pod určitým uhlom a tým pádom nevidíme okolitých divákov, nech je robot kde koľvek na hracej ploche.(Škultéty)

6. Dohodli sme sa, že každý člen tímu doručí do 24.12. 2009 svoju aktuálnu fotografiu spolu so stručným životopisom.

Úlohy do ďalšieho stretnutia:

1. Dokončiť testovanie robota

StatusUNKNOWN.png Z: Všetci T: 7.12.2009

2. Dokončiť 3D návrh robota.

StatusWARN.png Z: Mihál T: 20.12.2009

3. Zdokumentovať súčasnú konštrukciu robota.

StatusUNKNOWN.png Z: Beňo T: 20.12.2009

4. Otestovať funkčnosť zlúčeného programu.

StatusUNKNOWN.png Z: Maláč, Škultéty T: 20.12.2009

5. Poslať Beňovi aktuálnu fotografiu spolu so stručným životopisom.

StatusUNKNOWN.png Z: Všetci T: 24.12.2009


Najbližšie stretnutie: 17.12.2009 o 10:00 hod, poradu bude viesť: Škultéty

V Bratislave, 10.12.2009

Zapísal: Škultéty