Operácie

Porada 2009-12-10: Rozdiel medzi revíziami

Z SensorWiki

(Úlohy do ďalšieho stretnutia:)
(Zápisnica)
Riadok 7: Riadok 7:
  
 
'''Prítomní:'''  
 
'''Prítomní:'''  
* '''Členovia tímu''': Bc. Ján Maláč, Bc. Jozef Škultéty
+
* '''Členovia tímu''': Bc. Michal Beňo, Bc. Ján Maláč, Bc. Jozef Škultéty
 
'''Neprítomní:'''   
 
'''Neprítomní:'''   
 
* '''Pedagóg''': Ing. Richard Balogh
 
* '''Pedagóg''': Ing. Richard Balogh
* '''Členovia tímu''': Bc. Michal Beňo, Bc. Peter Mihál
+
* '''Členovia tímu''': Bc. Peter Mihál
  
  

Verzia zo dňa a času 16:52, 10. december 2009

Zápisnica

Dátum: 10.12.2009


Miesto: D-705b

Prítomní:

  • Členovia tímu: Bc. Michal Beňo, Bc. Ján Maláč, Bc. Jozef Škultéty

Neprítomní:

  • Pedagóg: Ing. Richard Balogh
  • Členovia tímu: Bc. Peter Mihál


Vyhodnotenie úloh z predchádzajúceho stretnutia:

1. Úspešne sme vytvorili a implementovali gausov filter. Nahradil starú verziu filtra, ktorá je niekoľko násobne pomalšia ako nový filter.

2. Úloha prepísania na viacvláknové bola zrušená, keďže sa aplikovaním gausovho filtra celý výpočet niekoľko násobne zrýchlil.

Opis stretnutia:

Predchádzajúca zápisnica: Porada 2009-12-08.

1. Vylepšili sme konštrukciu robota o zachytávacie zariadenie pukov.(Beňo)

2. Vylepšili sme program pre úplné prehladanie plochy.(Maláč)

3. Vytvorili a implementovali sme filter gausovho rozostrenia, ktorý nahradil median filter.(Škultéty)

4. Úlohu rozdelenia filtrov na viacvláknové programy sme zrušili. Gausov filter je dostatočne rýchly a preto nie je potrebné riešiť filtre ako viacvláknové.(Škultéty)

Úlohy do ďalšieho stretnutia:

1. Dokončiť testovanie robota

StatusUNKNOWN.png Z: Všetci T: 7.12.2009

2. Vyčistiť obraz od objektov nad zeleným okrajom steny.

StatusUNKNOWN.png Z: Škultéty T: 10.12.2009

3. Dokončiť 3D návrh robota.

StatusWARN.png Z: Mihál T: 20.12.2009

5. Zdokumentovať súčasnú konštrukciu robota.

StatusUNKNOWN.png Z: Beňo T: 20.12.2009

6. Otestovať funkčnosť zlúčeného programu.

StatusUNKNOWN.png Z: Maláč, Škultéty T: 20.12.2009


Najbližšie stretnutie: 17.12.2009 o 10:00 hod, poradu bude viesť: Škultéty

V Bratislave, 10.12.2009

Zapísal: Škultéty