Operácie

Porada 2009-12-08

Z SensorWiki

Verzia z 16:39, 10. december 2009, ktorú vytvoril Jkiller (diskusia | príspevky) (Úlohy do ďalšieho stretnutia:)

Zápisnica

Dátum: 05.12.2009


Miesto: D-705b

Prítomní:

  • Členovia tímu: Bc. Ján Maláč, Bc. Jozef Škultéty,Bc. Michal Beňo, Bc. Peter Mihál

Neprítomní:

  • Pedagóg: Ing. Richard Balogh
  • Členovia tímu:


Vyhodnotenie úloh z predchádzajúceho stretnutia:

1. Robot bol výrazným spôsobom odľahčený, a úpravou konštrukcie sa dosiahlo zníženie celkovej výšky robota. Robot po úprave bol konečne schopný pohybu :-). (Mihál)

2.Bol implementovaný medián filter, čím sme výrazne odstránili šum. (Škultéty)

Opis stretnutia:

Predchádzajúca zápisnica: Porada 2009-12-05.

1. Vytvorili sme program na prechádzanie celého ihriska.(Maláč)

2. Navrhli sme náhradu median filtra gausovým rozostrením(gaus blur) z dôvodu vysokej výpočtovej náročnosti medián filtra. (Mihál)

3. Navrhli sme upraviť filtre na viac vláknové s dôvodu skrátenia výpočtu .(Škultety)

5. Začali sme s komplexným testovaním vytvoreného programu z programových častí. Testovanie sme ešte nedokončili.(Maláč)

Úlohy do ďalšieho stretnutia:

1. Dokončiť testovanie robota

StatusUNKNOWN.png Z: Všetci T: 7.12.2009

2. Vyčistiť obraz od objektov nad zeleným okrajom steny.

StatusUNKNOWN.png Z: Škultéty T: 10.12.2009

3. Dokončiť 3D návrh robota.

StatusWARN.png Z: Mihál T: 20.12.2009

5. Zdokumentovať súčasnú konštrukciu robota.

StatusUNKNOWN.png Z: Beňo T: 20.12.2009

6. Otestovať funkčnosť zlúčeného programu.

StatusUNKNOWN.png Z: Maláč, Škultéty T: 4.12.2009

7. Napisať filter gausovho rozostrenia.

StatusOK.png Z: Škultéty T: 4.12.2009

8. Prepísať filtre na viacvláknové.

StatusCANCEL.png Z: Škultéty T: 4.12.2009


Najbližšie stretnutie: 22.12.2009 o 10:00 hod, poradu bude viesť: Mihál

V Bratislave, 8.12.2009

Zapísal: Mihál