Operácie

Porada 2009-04-07: Rozdiel medzi revíziami

Z SensorWiki

(Úlohy do ďalšieho stretnutia:)
(Úlohy do ďalšieho stretnutia:)
 
Riadok 30: Riadok 30:
 
1. Pripraviť podklady do e-mailu pre organizátorov súťaže, ohľadne porušovania pravidiel (nejasností v pravidlách)- zbieranie robotov, súperove puky na svojom poli.
 
1. Pripraviť podklady do e-mailu pre organizátorov súťaže, ohľadne porušovania pravidiel (nejasností v pravidlách)- zbieranie robotov, súperove puky na svojom poli.
 
   
 
   
[[Obrázok:StatusUNKNOWN.png]] Z: Škultéty                                              T: 21.4.2009
+
[[Obrázok:StatusINFO.png]] Z: Škultéty                                              T: 21.4.2009
  
 
2. Vytvoriť stručný návrh nášho robota. (na akom podklade by sme ho chceli robiť, aké základné veci treba riešiť)
 
2. Vytvoriť stručný návrh nášho robota. (na akom podklade by sme ho chceli robiť, aké základné veci treba riešiť)

Aktuálna revízia z 17:21, 10. december 2009

Zápisnica

Dátum: 7.4.2009

Miesto: D-519

Prítomní:

  • Pedagóg: Ing. Richard Balogh
  • Členovia tímu: Bc. Michal Beňo, Bc. Peter Mihál, Bc. Ján Maláč, Bc. Jozef Škultéty


Vyhodnotenie úloh z minulých stretnutí:

Pozri zapis z minulej porady


Opis stretnutia:

1. Kontrola splnenia úloh z predchádzajúcej porady.

2. Stručne sme analyzovali taktiky jednotlivých jednotlivých súťažiacich v kategórii Puk kolekt.

3. Úloha pripraviť video ako podklad ohľadne porušenia pravidiel ostala na budúce stretnutie.

4. Ing. Balogh predstavil možnosti prace na podkladoch gumstix.


Úlohy do ďalšieho stretnutia:

1. Pripraviť podklady do e-mailu pre organizátorov súťaže, ohľadne porušovania pravidiel (nejasností v pravidlách)- zbieranie robotov, súperove puky na svojom poli.

StatusINFO.png Z: Škultéty T: 21.4.2009

2. Vytvoriť stručný návrh nášho robota. (na akom podklade by sme ho chceli robiť, aké základné veci treba riešiť)

StatusINFO.png Z: všetci T: 21.4.2009

3. Nadalej sa venovať testovaniu kamery (aj pri rôznych svetelných podmienkach).

StatusINFO.png Z: všetci T: 21.4.2009

4. Otestovať možnosti práce s gumstix.

StatusINFO.png Z: všetci T: 21.4.2009

Najbližšie stretnutie: 21.04.2009 o 11:00 hod, poradu bude viesť: Maláč


V Bratislave, 7.4.2009

Zapísal: Maláč