Operácie

Porada 2009-03-31

Z SensorWiki

Verzia z 07:44, 7. apríl 2009, ktorú vytvoril Mishal (diskusia | príspevky)

Zápisnica

Dátum: 31.3.2009

Miesto: D-519

Prítomní:

  • Pedagóg: Ing. Richard Balogh
  • Členovia tímu: Bc. Michal Beňo, Bc. Peter Mihál, Bc. Ján Maláč, Bc. Jozef Škultéty


Vyhodnotenie úloh z minulých stretnutí:

1. 1. Zúčastnili sme sa služobnej cesty Robot Challange vo Viedni.

2. Bola vytvorená video a foto prezentácia zo služobnej cesty.


Opis stretnutia:

1. Prezreli sme si video prezentáciu z Robot Challange spolu s popisom jednotlivých disciplín.

2. Stručne sme analyovali taktiky jednotlivých jednotlivých súťažiacich v kategórii Puk kolekt.

3. Jozef Škultéty prevzal NXT svetelný senzor.

4. Kúpa bateriek zostáva na všetkých členoch podľa možností (akcie v obchodných reťazcoch).

5. Ďaľšie stretnutie bude 7.4.2009.


Úlohy do ďalšieho stretnutia:

1. Pripraviť stručnú analýzu každého zo zúčastnených robotov v kategórii Puk kolekt s fotografiou.

StatusINFO.png Z: všetci T: 7.4.2009

2. Pripraviť podklady do e-mailu pre organizátorov súťaže, ohľadne porušovania pravidiel (nejasností v pravidlách)- zbieranie robotov, súperove puky na svojom poli.

StatusINFO.png Z: Škultéty T: 21.4.2009

3. Vytvoriť prehľad chýb (čomu sa vyvarovať pri našom robotovi).

StatusINFO.png Z: všetci T: 21.4.2009

4. Nadalej sa venovať testovaniu kamery (aj pri rôznych svetelných podmienkach).

StatusINFO.png Z: všetci T: 21.4.2009

5. Vyskúšať možnosti PC architektúry.

StatusINFO.png Z: všetci T: 21.4.2009

Najbližšie stretnutie: 07.04.2009 o 11:00 hod, poradu bude viesť: Beňo


V Bratislave, 31.3.2009

Zapísal: Beňo