Operácie

Porada 2009-03-24: Rozdiel medzi revíziami

Z SensorWiki

(Nová stránka: [upraviť] Zápisnica Dátum: 31.3.2009 Miesto: D-519 Prítomní: Pedagóg: Ing. Richard Balogh Členovia tímu: Bc. Michal Beňo, Bc. Peter Mihál, Bc. Ján Maláč, Bc. Jozef...)
 
(Odstraňujem obsah stránky)
 
Riadok 1: Riadok 1:
[upraviť] Zápisnica
 
Dátum: 31.3.2009
 
  
Miesto: D-519
 
 
Prítomní:
 
 
Pedagóg: Ing. Richard Balogh
 
Členovia tímu: Bc. Michal Beňo, Bc. Peter Mihál, Bc. Ján Maláč, Bc. Jozef Škultéty
 
 
 
 
[upraviť] Vyhodnotenie úloh z minulých stretnutí:
 
1. Zúčastnili sme sa služobnej cesty Robot Challange vo Viedni.
 
 
2. Bola vytvorená video a foto prezentácia zo služobnej cesty.
 
 
 
 
 
[upraviť] Opis stretnutia:
 
1. Prezreli sme si video prezentáciu z Robot Challange spolu s popisom jednotlivých disciplín.
 
2. Stručne sme analyovali taktiky jednotlivých jednotlivých súťažiacich v kategórii Puk kolekt.
 
 
[upraviť] Úlohy do ďalšieho stretnutia:
 
1. Pripraviť stručnú analýzu každého zo zúčastnených robotov v kategórii Puk kolekt s fotografiou a analzyov SW a HW robota. (všetci)
 
 
 
 
 
 
Najbližšie stretnutie: 07.04.2009 o 11:00 hod, poradu bude viesť: Beňo
 
 
 
V Bratislave, 31.3.2009
 
 
Zapísal:Beňo
 

Aktuálna revízia z 08:54, 7. apríl 2009