Operácie

Navigačná aplikácia s kompasom HMC5883L: Rozdiel medzi revíziami

Z SensorWiki

(Zadanie)
(Analýza)
Riadok 31: Riadok 31:
 
== Analýza ==
 
== Analýza ==
  
V tejto časti popíšete ako idete daný problém riešiť. Uvediete sem aj všetky potrebné technické údaje,  
+
=== Použitý senzor ===
ktoré sú potrebné na úspešné vyriešenie projektu. Napríklad:
+
HMC5883L je senzor na snímanie slabých magnetických poli využívaný v magnetografii alebo ako kompas. Obsahuje trojicu magnetorezistívnych senzorov HMC118X, obvody pre spracovanie výsledkov a úpravu vlastností senzora, I2C rozhranie a 12 bitový analógovo-číselný prevodník ktorý zabezpečuje smerovú presnosť 1° až 2° pri rozsahu ±8Gs.Využíva jav anizotropickej magnetorezistivity čo zabezpečuje linearitu a vysokú citlivosť pre každú os. HMC5883L je vyrábaný firmou Honeywell v púzdre LPCC-16 s rozmermi 3,0mm x 3,0mm x 0,9mm.
  
* popis komunikačnej zbernice (i2c, 1-wire, RS-232 a pod.)
+
OBRˇAZOK DIAGRAM
* obrázok zapojenia vývodov použitej súčiastky
+
 
* odkaz na katalógový list
+
==== Popis vývodov ====
* priebehy dôležitých signálov
+
[[Súbor:Pins.png]]
* este jedna polozka
+
 
 +
{|
 +
|'''C'''
 +
|'''Pin'''
 +
|'''Funkcia'''
 +
|----
 +
|1
 +
|Byp
 +
|Pripojenie výstupného kondenzátora interného regulátora
 +
|----
 +
|2
 +
|V_DD
 +
|Napájacie napätie
 +
|----
 +
|3
 +
|SDA
 +
|I2C dátová linka
 +
|----
 +
|4
 +
|EN
 +
|Povoľovací pin
 +
|----
 +
|5
 +
|SCL
 +
|I2C hodinová linka
 +
|----
 +
|6
 +
|Gnd
 +
|Zem
 +
|----
 +
|7
 +
|Gnd
 +
|Zem
 +
|----
 +
|8
 +
|Zout
 +
|Výstup detekcie naklonenia v osi Z
 +
|----
 +
|9
 +
|Yout
 +
|Výstup detekcie naklonenia v osi Y
 +
|----
 +
|10
 +
|Xout
 +
|Výstup detekcie naklonenia v osi X
 +
|----
 +
|11
 +
|NC
 +
|Nepripojené
 +
|----
 +
|12
 +
|NC
 +
|Nepripojené
 +
|----
 +
|}
  
 
== Popis riešenia ==
 
== Popis riešenia ==

Verzia zo dňa a času 21:02, 31. máj 2016

Autori: Peter Griger, Ivan Beliansky
Študijný odbor: Aplikovaná mechatronika a elektromobilita 1. Ing. (2016)

Zadanie

Pomocou troj osého magnetometra HMC5883L vytvorte aplikáciu ktorá bude slúžiť ako smerový navigačný systém.

HMC5883L PCB layout

Body zadania:

 • K použitému senzoru nájdite datasheet a preštudujte jeho štruktúru, spôsob pripojenia, komunikácie, a čítania dát.
 • Na základe predošlých vedomostí navrhnite spôsob pripojenia k vhodnej riadiacej jednotke.
 • Napíšte program v prostredí Arduino zabezpečujúci:
  • Komunikáciu so snímačom
  • Načítanie a spracovanie potrebných dát
  • Vyhodnotenie a prezentácia údajov v reálnom čase
 • Dokumentáciu odovzdajte prostredníctvom tejto wiki stránky.


Literatúra:

Analýza

Použitý senzor

HMC5883L je senzor na snímanie slabých magnetických poli využívaný v magnetografii alebo ako kompas. Obsahuje trojicu magnetorezistívnych senzorov HMC118X, obvody pre spracovanie výsledkov a úpravu vlastností senzora, I2C rozhranie a 12 bitový analógovo-číselný prevodník ktorý zabezpečuje smerovú presnosť 1° až 2° pri rozsahu ±8Gs.Využíva jav anizotropickej magnetorezistivity čo zabezpečuje linearitu a vysokú citlivosť pre každú os. HMC5883L je vyrábaný firmou Honeywell v púzdre LPCC-16 s rozmermi 3,0mm x 3,0mm x 0,9mm.

OBRˇAZOK DIAGRAM

Popis vývodov

Pins.png

C Pin Funkcia
1 Byp Pripojenie výstupného kondenzátora interného regulátora
2 V_DD Napájacie napätie
3 SDA I2C dátová linka
4 EN Povoľovací pin
5 SCL I2C hodinová linka
6 Gnd Zem
7 Gnd Zem
8 Zout Výstup detekcie naklonenia v osi Z
9 Yout Výstup detekcie naklonenia v osi Y
10 Xout Výstup detekcie naklonenia v osi X
11 NC Nepripojené
12 NC Nepripojené

Popis riešenia

Sem opíšete ako konkrétne ste problém vyriešili. Začnite popisom pripojenia k procesoru (nezabudnite na schému zapojenia!) a zdôraznite ktoré jeho periférie ste pritom využili.

Schéma zapojenia snímača Zapojenie.png

Súbor:Example.jpg

Pozn.: Názov obrázku musí byť jedinečný, uvedomte si, že Obr1.jpg už pred vami skúsilo nahrať už aspoň 10 študentov.

MojObrazok.jpg

Algoritmus a program

Uveďte stručný popis algoritmu, v akom jazyku a verzii vývojového prostredia ste ho vytvorili. Je vhodné nakresliť aspoň hrubú štruktúru programu napríklad vo forme vývojového diagramu. Rozsiahly program pre lepšiu prehľadnosť rozdeľte do viacerých súborov.

Vyberte podstatné časti zdrojového kódu, použite na to prostredie source:

/* A nezabudnite zdroják hojne komentovať */

int main(void) {
  
  printf("Hello, World!\n"); 
  return(0); 
}

Nezabudnite však nahrať aj kompletné zdrojové kódy vášho programu!

Zdrojový kód: serial.h a main.c

program.cOverenie

Nezabudnite napísať čosi ako užívateľský návod. Z neho by malo byť jasné čo program robí, ako sa prejavuje a aké má užívateľské rozhranie (čo treba stlačiť, čo sa kde zobrazuje). Ak ste namerali nejaké signály, sem s nimi. Ak je výsledkom nejaký údaj na displeji, odfotografujte ho.

Kľúčové slová 'Category', ktoré sú na konci stránky nemeňte.