Operácie

NAVEZ Projekt: Rozdiel medzi revíziami

Z SensorWiki

(Programovanie)
(Programovanie)
Riadok 107: Riadok 107:
 
   MyDisp.refreshDisplay();  // Must run repeatedly
 
   MyDisp.refreshDisplay();  // Must run repeatedly
 
}
 
}
 +
 +
</source>
 +
 +
<source lang="c">
 +
#include "SevSeg.h"
 +
SevSeg myDisplay;
 +
 +
#define FOUR_DIGITS 4
 +
#define A1 2
 +
#define A2 3
 +
#define A3 4
 +
#define A4 5
 +
#define SegA 6
 +
#define SegB 7
 +
#define SegC 8
 +
 +
int value;
 +
int oldvalue;
 +
char tempString[5];
 +
 +
//-------------------------------------------------------------------------------------------
 +
 +
void setup()
 +
{
 +
  value = 0;
 +
  oldvalue = 0;
 +
 +
  myDisplay.Begin(COMMON_ANODE, FOUR_DIGITS, A1, A2, A3, A4, SegA, SegB, SegC, 11, 12, 13, 14, 15);
 +
  myDisplay.SetBrightness(100); //Set the display to 100% brightness level
 +
}
 +
//-------------------------------------------------------------------------------------------
 +
void loop()
 +
{
 +
  value = analogRead(5);                          // measurement
 +
  value = (15*oldvalue + value)/16;              // simple filter
 +
  sprintf(tempString, "%4d",  (long)value, DEC); // create output string
 +
  myDisplay.DisplayString(tempString, 0);        // display value on disp
 +
  oldvalue = value;
 +
   
 +
}
 +
//-------------------------------------------------------------------------------------------
  
 
</source>
 
</source>

Verzia zo dňa a času 23:44, 18. november 2015

NAVEZ: Navrhovanie elektronických zariadení

Na tejto stránke nájdete informácie k semestrálnemu projektu z predmetu NAVEZ


Zadanie

Navrhnite elektronické zariadenie s minimálnym počtom 10 komponentov, vypracujte výrobnú dokumentáciu, objednajte komponenty, vyrobte plošný spoj, zariadenie postavte a oživte, predveďte funkciu a odovzdajte dokumentáciu k nemu.

Termíny

Smrteľné dedlajny:

 • 25. 11. Schéma zapojenia a zoznam súčiastok (kupujeme súčiastky).
 • 02. 12. Navrhnutý plošný spoj a vygenerované gerber súbory (dps do výroby).
 • 16. 12. Zariadenie oživené a predvádzanie, dokumentácia. Odovzdávanie, zápočet.

Spoločný projekt (ak nemáte lepší)

NAVEZ-ProjektModule.png

Použité komponenty:

Limity

  • Cena 10 Eur / komponenty
  • Rozmer DPS 30x45 mm

Všetko nad tieto limity si musíte uhradiť sami.

Objednávanie súčiastok

Nakupovať budeme v obchode sos.sk

Formát objednávky:

Obj.číslo;Počet
Obj.číslo;Počet
...


Výroba plošných spojov

DPS nám vyrobí firma PRINTED s.r.o.

Technologické požiadavky a obmedzenia: http://www.printed.cz/konstrukcni-a-zadavaci-podminky

Programovanie

Z tejto časti nemusíte mať obavy, programovanie je jednoduché a budeme využívať existujúce programy s knižnicami, ktoré si len zľahka modifikujete pre svoje potreby.

Ukážkové programy:

#include <SevSeg.h>

SevSeg MyDisp; //Instantiate a seven segment controller object

void setup()
{
 byte numDigits = 4;  
 byte digitPins[] = {2, 3, 4, 5};          // Digits:  1,2,3,4
 byte segmentPins[] = {6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15}; // Segments: A,B,C,D,E,F,G,Period

 MyDisp.begin(COMMON_ANODE, numDigits, digitPins, segmentPins);
 MyDisp.setBrightness(80); 
}

void loop()
{
 MyDisp.setNumber(1234,9); // Second argument is decimal place

 MyDisp.refreshDisplay();  // Must run repeatedly
}
#include "SevSeg.h"
SevSeg myDisplay;

#define FOUR_DIGITS 4
#define A1 2
#define A2 3
#define A3 4
#define A4 5
#define SegA 6
#define SegB 7
#define SegC 8

int value;
int oldvalue;
char tempString[5];

//-------------------------------------------------------------------------------------------

void setup()
{
 value = 0;
 oldvalue = 0;

 myDisplay.Begin(COMMON_ANODE, FOUR_DIGITS, A1, A2, A3, A4, SegA, SegB, SegC, 11, 12, 13, 14, 15);
 myDisplay.SetBrightness(100); //Set the display to 100% brightness level
}
//-------------------------------------------------------------------------------------------
void loop()
{
 value = analogRead(5);             // measurement
 value = (15*oldvalue + value)/16;        // simple filter
  sprintf(tempString, "%4d", (long)value, DEC); // create output string
  myDisplay.DisplayString(tempString, 0);    // display value on disp
  oldvalue = value;
  
}
//-------------------------------------------------------------------------------------------