Operácie

Monolitické mikropočítače: Rozdiel medzi revíziami

Z SensorWiki

(Prednášky)
 
Riadok 29: Riadok 29:
 
== Prednášky ==
 
== Prednášky ==
  
# Úvod – Štruktúra a základné vlastnosti MMP (AVR). Pamäťový podsystém a spôsoby adresovania.  Zabudované periférne obvody: univerzálne vstupy a výstupy.<BR>[http://ap.urpi.fei.stuba.sk/mmp/prednaska01.pdf Slajdy z prednášky]
+
# Úvod – Štruktúra a základné vlastnosti MMP (AVR). Pamäťový podsystém a spôsoby adresovania.  Zabudované periférne obvody: univerzálne vstupy a výstupy.<BR>[http://senzor.robotika.sk/mmp/prednaska01.pdf Slajdy z prednášky]
 
# LCD zobrazovač. Klávesnica. <BR>[http://senzor.robotika.sk/mmp/prednaska02.pdf Slajdy z prednášky]
 
# LCD zobrazovač. Klávesnica. <BR>[http://senzor.robotika.sk/mmp/prednaska02.pdf Slajdy z prednášky]
 
# Prerušenia. ''(Resetovacie obvody. Watchdog.)'' <BR>[http://senzor.robotika.sk/mmp/prednaska03.pdf Slajdy z prednášky]
 
# Prerušenia. ''(Resetovacie obvody. Watchdog.)'' <BR>[http://senzor.robotika.sk/mmp/prednaska03.pdf Slajdy z prednášky]

Aktuálna revízia z 14:34, 23. január 2020

Odkaz na AIS:


Ročník: 3.Bc Semester: zimný Rozsah: 2-2 (z,s) Prednášateľ: Ing. Štefan Chamraz,PhD.


Skúška

          Cvičenia  Program  Projekt  Písomka  Spolu  Známka
Adam Váš       10     25     24    29    88    B
Michal Dibala     10     25     24    24    83    B
 
Marek Vnuk      10     23     23    22    78    C
Martin Suchý     10     23     23    18    74    C
 
Róbert Spielmann   10     ++     ++    24
Matúš Jenčo      10     ++     ++    30
 
Mário Hodas      10     25     23    35    93    A
  
xx - mailom má poslať ešte zadania
++ - zatiaľ nedodali

Prednášky

 1. Úvod – Štruktúra a základné vlastnosti MMP (AVR). Pamäťový podsystém a spôsoby adresovania. Zabudované periférne obvody: univerzálne vstupy a výstupy.
  Slajdy z prednášky
 2. LCD zobrazovač. Klávesnica.
  Slajdy z prednášky
 3. Prerušenia. (Resetovacie obvody. Watchdog.)
  Slajdy z prednášky
 4. Zabudované počítadlá (čítače) a časovače I.
  Slajdy z prednášky
 5. Zabudované počítadlá (čítače) a časovače II - PWM, využitie ako D/A prevodník.
  Slajdy z prednášky
 6. Návrh parametrov PWM signálu a spracovanie PWM signálu.
  Slajdy z prednášky, + Článok, + SMT160 datasheet
 7. Analógovo číslicový prevodník.
  Slajdy z prednášky I., Slajdy z prednášky II.
 8. Zabudované periférne obvody: sériové rozhranie - USART.
  Slajdy z prednášky, Doplňujúce materiály.
 9. Zabudované periférne obvody: I2C zbernica.
  Slajdy z prednášky
 10. Obvody pripojiteľné na I2C.
  Prezentácie autori nedodali.
 11. Riadenie napätia na RC člene I.
  Slajdy z prednášky, + Článok.
 12. Riadenie napätia na RC člene II.

Cvičenia

cvičenia v piatok 10:00-11:.50 v miestnosti D-519

Cvičenia pozostávajú z dvoch častí. V prvej časti cvičiaci vysvetlí preberanú látku a predvedie funkčnú ukážku. V druhej časti budú študenti prezentovať vedomosti z prednášok a cvičení tak, že podľa pokynov cvičiaceho upravia ukážkový program.


 1. Cvičenie 1
  Tvorba programov pre MMP. Prekladače. Assembler. Hex súbor. Simulátor. Emulátor. AVR Studio. Pamäťové priestory.
 2. Cvičenie 2
  Tvorba programov vo vyššom programovacom jazyku. AVR-Gcc. Simulátor, debugger. AVR Studio. Časovanie, slučky.
 3. Cvičenie 3
  LCD displej. Zobrazovanie textu. Špeciálne funkcie. Užívateľské znaky, diakritika.
 4. Cvičenie 4
  Čítače a počítadlá. Generovanie časových vzoriek.
 5. Cvičenie 5
  Spracovanie prerušenia. Dokončenie predošlých úloh.
 6. Cvičenie 6
  PWM. Použitie čítača T1 v režime PWM. Generovanie analógového signálu pomocou PWM.
 7. Cvičenie 7
  Exkurzia. Odchod v piatok 5. 11. o 8:00 spred budovy FEI STU
 8. Cvičenie 8
  Meranie dĺžky periódy neznámeho signálu pomocou počítadla.
 9. Cvičenie 9
  USART. Konfigurácia periférie. Nastavenie baudovej rýchlosti, parametrov prenosu, atď. Vizualizácia.
 10. Cvičenie 10
  A/D prevodník, referenčné napätia, vzorkovanie.
 11. Cvičenie 11
  Práca na projektoch I.
 12. Cvičenie 12
  Práca na projektoch II. Prezentácia výsledkov
 13. Anketa
  Pomôžte zvýšiť kvalitu tohoto predmetu.


Literatúra

Katalógové listy použitých obvodov (dostupné na internete). Okrem toho je literatúra vo forme odkazov pri každom cvičení

Podmienky absolvovania

Zápočet

 • aktívna účasť na cvičeniach a vypracovanie úloh z cvičení (10b)
 • vypracovanie referátu na zadanú tému (25b)
 • vypracovanie projektu - programu (25b)

Záverečná skúška (40b)

Učitelia

 • Ing. Štefan Chamraz,PhD.
 • Ing. Richard Balogh


V Bratislave, IX.2010 Ing. Štefan Chamraz,PhD.