Operácie

Mikropočítačové systémy (MIPS): Rozdiel medzi revíziami

Z SensorWiki

(Prednášky)
(Prednášky)
Riadok 17: Riadok 17:
  
 
# '''Úvod.''' Architektúry procesorov, rozdiel mikroprocesor - mikropočítač, pamäťové priestory, vstupy a výstupy. <FONT Color="grey"><BR>[http://senzor.robotika.sk/mmp/prednaska01.pdf Slajdy z prednášky 2014]
 
# '''Úvod.''' Architektúry procesorov, rozdiel mikroprocesor - mikropočítač, pamäťové priestory, vstupy a výstupy. <FONT Color="grey"><BR>[http://senzor.robotika.sk/mmp/prednaska01.pdf Slajdy z prednášky 2014]
# Digitálne vstupy, klávesnica. LCD zobrazovač.  <BR>[http://ap.urpi.fei.stuba.sk/mmp/prednaska02.pdf Slajdy z prednášky]
+
# Digitálne vstupy, klávesnica. LCD zobrazovač.  <BR><BR><BR>[http://ap.urpi.fei.stuba.sk/mmp/prednaska02.pdf Slajdy z prednášky]
 
# Prerušenia. ''(Resetovacie obvody. Watchdog.)'' <BR>[http://ap.urpi.fei.stuba.sk/mmp/prednaska03.pdf Slajdy z prednášky]
 
# Prerušenia. ''(Resetovacie obvody. Watchdog.)'' <BR>[http://ap.urpi.fei.stuba.sk/mmp/prednaska03.pdf Slajdy z prednášky]
 
# Zabudované počítadlá (čítače) a časovače I.<BR>[http://ap.urpi.fei.stuba.sk/mmp/prednaska04OBR.pdf Slajdy z prednášky] + [http://ap.urpi.fei.stuba.sk/mmp/prednaska04.pdf Text]
 
# Zabudované počítadlá (čítače) a časovače I.<BR>[http://ap.urpi.fei.stuba.sk/mmp/prednaska04OBR.pdf Slajdy z prednášky] + [http://ap.urpi.fei.stuba.sk/mmp/prednaska04.pdf Text]

Verzia zo dňa a času 10:46, 7. február 2021

Ročník: 2.Bc Mechatronika
Semester: letný
Rozsah: 2-2 (z,s)
Prednášateľ: Ing. Štefan Chamraz,PhD.
Odkaz na AIS: B_MIPS - Distribuované vnorené počítačové systémy


Informácie a novinky

 • MIPS kit

Prednášky

V pondelok od 13:00 on-line https://meet.google.com/eaf-uggp-skd

 1. Úvod. Architektúry procesorov, rozdiel mikroprocesor - mikropočítač, pamäťové priestory, vstupy a výstupy.
  Slajdy z prednášky 2014
 2. Digitálne vstupy, klávesnica. LCD zobrazovač.


  Slajdy z prednášky
 3. Prerušenia. (Resetovacie obvody. Watchdog.)
  Slajdy z prednášky
 4. Zabudované počítadlá (čítače) a časovače I.
  Slajdy z prednášky + Text
 5. Zabudované počítadlá (čítače) a časovače II - PWM, využitie ako D/A prevodník.
  Slajdy z prednášky + Text
 6. Návrh parametrov PWM signálu a spracovanie PWM signálu.
  Slajdy z prednášky, + Článok, + SMT160 datasheet
 7. Analógovo číslicový prevodník.
  Slajdy z prednášky I., Slajdy z prednášky II.
 8. Zabudované periférne obvody: sériové rozhranie - USART.
  Slajdy z prednášky, Doplňujúce materiály.
 9. Zabudované periférne obvody: I2C zbernica.
  Text, Slajdy z prednášky
 10. Obvody pripojiteľné na I2C.
  Slajdy z prednášky, RTC - hodiny reálneho času.

Cvičenia

 1. MIPS Úvodné cvičenie
 2. Programovanie AVR v jazyku C
 3. Vstupy a výstupy AVR -- LEDky a tlačítka
 4. LCD displej s radičom HD44780 - inteligentné periférie
 5. Počítadlá a časovače AVR -- zobrazovanie? (displej - LCD, serial - UART - treba knižnice) ⬤ Timer0 - Generovanie tónov
 6. Šírkovo modulovaný signál PWM na AVR - frekvenčný výstup, LED intenzita, ale možno aj RC člen a pseudoanalog
 7. Prerušenia - tym padom by sme sa dostali na koniec blikania ledkou
 8. Meranie periódy -- s prerusenim, bez neho, meranie jednej periody, meranie poctu impulzov za 1sec a pod.
 9. Analógovo-číslicový prevodník
 10. Sériové komunikačné rozhranie
 11. Zbernica I2C
 12. MIPS Projekt


Podmienky absolvovania

 1. Znalosť odprezentovanej problematiky
 2. Získanie zápočtu z cvičení
  • aktívne absolvovanie všetkých cvičení (max. 1 ospravedlnená neúčasť)
  • vypracovanie úloh z cvičení
  • vypracovanie projektu - programu a dokumentácie k nemu
 3. Získanie potrebného počtu bodov na skúške (min. 50% písomky)


Učitelia

 • Ing. Štefan Chamraz,PhD. (stefan.chamraz @ stuba.sk)
 • Ing. Richard Balogh, PhD. (richard.balogh @ elf.stuba.sk)
 • Ing. Matej Rábek, PhD. (matej.rabek @ elf.stuba.sk)


Literatúra a zdroje

Katalógové listy použitých obvodov (dostupné na internete). Okrem toho je literatúra vo forme odkazov pri každom cvičení


Datasheety ku MIPSKitu

Budeme postupne budovať:

Utilitky a užitočnosti


Obsadenie pinov Arduino UNO

Port B Port C Port D
D8 PB0 ICP1 / CLK0 D14 PC0 A0 D0 PD0 RxD
D9 PB1 lcd D0 D15 PC1 A1 D1 PD1 TxD
D10 PB2 lcd D1 D16 PC2 sw03 D2 PD2 lcd RS
D11 PB3 lcd D2 D17 PC3 led02 D3 PD3 lcd R/W (?)
D12 PB4 lcd D3 D18 PC4 SDA D4 PD4 lcd E
D13 PB5 LED D19 PC5 SCL D5 PD5 T1 / PWM
D6 PD6 sw01
D7 PD7 sw02Predchodcovia predmetu