Operácie

Mikropočítačové systémy (MIPS): Rozdiel medzi revíziami

Z SensorWiki

(Prednášky)
Riadok 8: Riadok 8:
  
  
== Informácie ==
+
== Informácie a novinky ==
 
 
  
 +
* MIPS kit
  
 
== Prednášky ==
 
== Prednášky ==
Riadok 45: Riadok 45:
  
 
== Podmienky  absolvovania ==
 
== Podmienky  absolvovania ==
+
 
# Zápočet
+
# Znalosť odprezentovanej problematiky
#* aktívna účasť na cvičeniach a vypracovanie  úloh z cvičení  
+
# Získanie zápočtu z cvičení
 +
#* aktívne absolvovanie všetkých cvičení (max. 1 ospravedlnená neúčasť)
 +
#* vypracovanie  úloh z cvičení  
 
#* vypracovanie projektu - programu a dokumentácie k nemu
 
#* vypracovanie projektu - programu a dokumentácie k nemu
# Záverečná skúška (50b)
+
# Získanie potrebného počtu bodov na skúške (min. 50% písomky)
 +
 
  
  
Riadok 56: Riadok 59:
 
* Ing. Štefan Chamraz,PhD. (stefan.chamraz @ stuba.sk)
 
* Ing. Štefan Chamraz,PhD. (stefan.chamraz @ stuba.sk)
 
* Ing. Richard Balogh, PhD. (richard.balogh @ elf.stuba.sk)
 
* Ing. Richard Balogh, PhD. (richard.balogh @ elf.stuba.sk)
 +
* Ing. Matej Rábek, PhD. (matej.rabek @ elf.stuba.sk)
 +
  
  
== Literatúra ==
+
== Literatúra a zdroje ==
  
 
Katalógové listy použitých obvodov (dostupné na internete).
 
Katalógové listy použitých obvodov (dostupné na internete).

Verzia zo dňa a času 12:38, 7. február 2021

Ročník: 2.Bc Mechatronika
Semester: letný
Rozsah: 2-2 (z,s)
Prednášateľ: Ing. Štefan Chamraz,PhD.
Odkaz na AIS: B_MIPS - Distribuované vnorené počítačové systémy


Informácie a novinky

 • MIPS kit

Prednášky

 1. Úvod. Architektúry procesorov, rozdiel mikroprocesor - mikropočítač, pamäťové priestory, vstupy a výstupy.
 2. Posledna

Cvičenia

 1. MIPS Úvodné cvičenie
 2. Programovanie AVR v jazyku C
 3. Vstupy a výstupy AVR -- LEDky a tlačítka
 4. LCD displej s radičom HD44780 - inteligentné periférie
 5. Počítadlá a časovače AVR -- zobrazovanie? (displej - LCD, serial - UART - treba knižnice) ⬤ Timer0 - Generovanie tónov
 6. Šírkovo modulovaný signál PWM na AVR - frekvenčný výstup, LED intenzita, ale možno aj RC člen a pseudoanalog
 7. Prerušenia - tym padom by sme sa dostali na koniec blikania ledkou
 8. Meranie periódy -- s prerusenim, bez neho, meranie jednej periody, meranie poctu impulzov za 1sec a pod.
 9. Analógovo-číslicový prevodník
 10. Sériové komunikačné rozhranie
 11. Zbernica I2C
 12. MIPS Projekt


Podmienky absolvovania

 1. Znalosť odprezentovanej problematiky
 2. Získanie zápočtu z cvičení
  • aktívne absolvovanie všetkých cvičení (max. 1 ospravedlnená neúčasť)
  • vypracovanie úloh z cvičení
  • vypracovanie projektu - programu a dokumentácie k nemu
 3. Získanie potrebného počtu bodov na skúške (min. 50% písomky)


Učitelia

 • Ing. Štefan Chamraz,PhD. (stefan.chamraz @ stuba.sk)
 • Ing. Richard Balogh, PhD. (richard.balogh @ elf.stuba.sk)
 • Ing. Matej Rábek, PhD. (matej.rabek @ elf.stuba.sk)


Literatúra a zdroje

Katalógové listy použitých obvodov (dostupné na internete). Okrem toho je literatúra vo forme odkazov pri každom cvičení


Datasheety ku MIPSKitu

Budeme postupne budovať:

Utilitky a užitočnosti


Obsadenie pinov Arduino UNO

Port B Port C Port D
D8 PB0 ICP1 / CLK0 D14 PC0 A0 D0 PD0 RxD
D9 PB1 lcd D0 D15 PC1 A1 D1 PD1 TxD
D10 PB2 lcd D1 D16 PC2 sw03 D2 PD2 lcd RS
D11 PB3 lcd D2 D17 PC3 led02 D3 PD3 lcd R/W (?)
D12 PB4 lcd D3 D18 PC4 SDA D4 PD4 lcd E
D13 PB5 LED D19 PC5 SCL D5 PD5 T1 / PWM
D6 PD6 sw01
D7 PD7 sw02Predchodcovia predmetu