Operácie

Mikropočítačové systémy (MIPS): Rozdiel medzi revíziami

Z SensorWiki

Riadok 42: Riadok 42:
 
# [[Zbernica I2C]]
 
# [[Zbernica I2C]]
 
# [[MIPS Projekt]]
 
# [[MIPS Projekt]]
 +
 +
 +
 +
== Podmienky  absolvovania ==
 +
 +
# Zápočet
 +
#* aktívna účasť na cvičeniach a vypracovanie  úloh z cvičení
 +
#* vypracovanie projektu - programu a dokumentácie k nemu
 +
# Záverečná skúška (50b)
 +
 +
 +
== Učitelia ==
 +
 +
* Ing. Štefan Chamraz,PhD. (stefan.chamraz @ stuba.sk)
 +
* Ing. Richard Balogh, PhD. (richard.balogh @ elf.stuba.sk)
 +
 +
 +
== Literatúra ==
 +
 +
Katalógové listy použitých obvodov (dostupné na internete).
 +
Okrem toho je literatúra vo forme odkazov pri každom cvičení
 +
 +
* Arduino UNO pinout diagram (svg, teda sa dá zväčšovať) https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c9/Pinout_of_ARDUINO_Board_and_ATMega328PU.svg
 +
* Arduino UNO V3 [http://marcusjenkins.com/wp-content/uploads/2014/06/ARDUINO_V2.pdf Pinout diagram]
 +
* Arduino UNO [https://www.arduino.cc/en/uploads/Main/arduino-uno-schematic.pdf Schematic diagram]
 +
* Arduino Nano http://marcusjenkins.com/wp-content/uploads/2014/06/nano.pdf
 +
* Datasheet obvodu <S>Atmel</S> Microchip [https://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/Atmel-7810-Automotive-Microcontrollers-ATmega328P_Datasheet.pdf ATmega328P]
 +
 +
 +
=== Datasheety ku MIPSKitu ===
 +
 +
Budeme postupne budovať:
 +
 +
* Tlačítka https://cdn-shop.adafruit.com/datasheets/B3F-1000-Omron.pdf
 +
 +
=== Utilitky a užitočnosti ===
 +
 +
* AVR Calculator by Kevin Rosenberg http://radio-hobby.org/modules/tdmdownloads/singlefile.php?cid=8&lid=97 alebo http://web.archive.org/web/20130713104554/http://www.b9.com/elect/avr/kavrcalc/index.html
 +
* AVR Calc by Brandon Roberts https://sourceforge.net/projects/avrcalc/
 +
* AVRCalc by Jack Tidwell https://www.avrfreaks.net/forum/avrcalc-update
 +
* Obrázky by Alberto Piganti (phigixxx) https://github.com/bqlabs/ABC/tree/master/Images
 +
 +
 
=== Obsadenie pinov Arduino UNO ===
 
=== Obsadenie pinov Arduino UNO ===
  
Riadok 150: Riadok 193:
  
  
 
== Datasheety ku MIPSKitu ==
 
 
Budeme postupne budovať:
 
 
* Tlačítka https://cdn-shop.adafruit.com/datasheets/B3F-1000-Omron.pdf
 
  
 
=== Knižnica ===
 
 
* Arduino UNO pinout diagram (svg, teda sa dá zväčšovať) https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c9/Pinout_of_ARDUINO_Board_and_ATMega328PU.svg
 
* Arduino UNO V3 [http://marcusjenkins.com/wp-content/uploads/2014/06/ARDUINO_V2.pdf Pinout diagram]
 
* Arduino UNO [https://www.arduino.cc/en/uploads/Main/arduino-uno-schematic.pdf Schematic diagram]
 
* Arduino Nano http://marcusjenkins.com/wp-content/uploads/2014/06/nano.pdf
 
* Datasheet obvodu <S>Atmel</S> Microchip [https://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/Atmel-7810-Automotive-Microcontrollers-ATmega328P_Datasheet.pdf ATmega328P]
 
  
 
=== Predchodcovia predmetu ===
 
=== Predchodcovia predmetu ===
Riadok 174: Riadok 203:
 
* Všetky nové stránky k predmetu [[:Category: MIPS]]
 
* Všetky nové stránky k predmetu [[:Category: MIPS]]
  
=== Utilitky a uťitočnosti ===
 
 
* AVR Calculator by Kevin Rosenberg http://radio-hobby.org/modules/tdmdownloads/singlefile.php?cid=8&lid=97 alebo http://web.archive.org/web/20130713104554/http://www.b9.com/elect/avr/kavrcalc/index.html
 
* AVR Calc by Brandon Roberts https://sourceforge.net/projects/avrcalc/
 
* AVRCalc by Jack Tidwell https://www.avrfreaks.net/forum/avrcalc-update
 
* Obrázky by Alberto Piganti (phigixxx) https://github.com/bqlabs/ABC/tree/master/Images
 
  
 
[[Category: AVR]][[Category: MIPS]]
 
[[Category: AVR]][[Category: MIPS]]

Verzia zo dňa a času 10:32, 7. február 2021

Ročník: 2.Bc Mechatronika
Semester: letný
Rozsah: 2-2 (z,s)
Prednášateľ: Ing. Štefan Chamraz,PhD.
Odkaz na AIS: B_MIPS - Distribuované vnorené počítačové systémy


Informácie

Prednášky

 1. Prva
 2. Posledna


Cvičenia

 1. MIPS Úvodné cvičenie
 2. Programovanie AVR v jazyku C
 3. Vstupy a výstupy AVR -- LEDky a tlačítka
 4. LCD displej s radičom HD44780 - inteligentné periférie
 5. Počítadlá a časovače AVR -- zobrazovanie? (displej - LCD, serial - UART - treba knižnice) ⬤ Timer0 - Generovanie tónov
 6. Šírkovo modulovaný signál PWM na AVR - frekvenčný výstup, LED intenzita, ale možno aj RC člen a pseudoanalog
 7. Prerušenia - tym padom by sme sa dostali na koniec blikania ledkou
 8. Meranie periódy -- s prerusenim, bez neho, meranie jednej periody, meranie poctu impulzov za 1sec a pod.
 9. Analógovo-číslicový prevodník
 10. Sériové komunikačné rozhranie
 11. Zbernica I2C
 12. MIPS Projekt


Podmienky absolvovania

 1. Zápočet
  • aktívna účasť na cvičeniach a vypracovanie úloh z cvičení
  • vypracovanie projektu - programu a dokumentácie k nemu
 2. Záverečná skúška (50b)


Učitelia

 • Ing. Štefan Chamraz,PhD. (stefan.chamraz @ stuba.sk)
 • Ing. Richard Balogh, PhD. (richard.balogh @ elf.stuba.sk)


Literatúra

Katalógové listy použitých obvodov (dostupné na internete). Okrem toho je literatúra vo forme odkazov pri každom cvičení


Datasheety ku MIPSKitu

Budeme postupne budovať:

Utilitky a užitočnosti


Obsadenie pinov Arduino UNO

Port B Port C Port D
D8 PB0 ICP1 / CLK0 D14 PC0 A0 D0 PD0 RxD
D9 PB1 lcd D0 D15 PC1 A1 D1 PD1 TxD
D10 PB2 lcd D1 D16 PC2 sw03 D2 PD2 lcd RS
D11 PB3 lcd D2 D17 PC3 led02 D3 PD3 lcd R/W (?)
D12 PB4 lcd D3 D18 PC4 SDA D4 PD4 lcd E
D13 PB5 LED D19 PC5 SCL D5 PD5 T1 / PWM
D6 PD6 sw01
D7 PD7 sw02Predchodcovia predmetu