Operácie

Micro:bit krúžok

Z SensorWiki

Harmonogram

Hlasujte kedy chcete chodievat: https://doodle.com/poll/dns5sfptrh96q86w


Návody

SparkfunExpansionConnector.jpegSparkfunMBIK.jpeg
SparkfunWeather.jpeg

SparkFun micro:climate kitSparkfunMicroBot.jpeg


KitronikMoveRobot.jpeg


MicroBitEdgeConnector.png
SensorHC-SR-04.jpeg
 • Ultrazvukový senzor
 • [1] Zapojenie, je potrebné napájanie?
 • pulse-in príkaz
 • [2] sonar packageProgramovanie

 1. Blockly - skok do editora / príručka / projekty
 2. Javascript - skok do editora (ten istý)
 3. Python - skok do editora / príručka
 4. C, C++ - Arduino
 5. C, C++ - mbed C++
 6. C, C++ - offline version (Netbeans)
 7. ostatné Scratch, Kodu, Matlab,...


WebUSB

WebUSB je nová funkcionalita, ktorá umožňuje mať priamo pripojený microbit k webovej aplikácii. Rovnako funguje aj Win10 aplikácia, kedy sa priamo programuje a komunikuje.

 1. Google Chrome v 65+ (other browsers do not yet have Web USB support)
 2. Update firmware https://microbit.org/guide/firmware/
  1. Pripoj microbit so stlacenym RESET tlacitkom - objavi sa ako disk MAINTENANCE (nie ako obvykle microbit)
  2. Nakopiruj novy firmware > 0250
  3. Skontroluj DETAILS.TXT na microbite
 3. Hotovo. The settings menu in MakeCode should contain an additional menu item entitled Pair Device

Zdroj: https://support.microbit.org/support/solutions/articles/19000084059-beta-testing-web-usb

Správy

7. 3. 2018

Vymeniť CMOS baterky v PC aby si pamätal čas.

Skupina 15:00 chodili robotom po čiare, potrebujeme vyriešiť analógový vstup senzorov.

Skupina 12:30 robili sme diaľkové ovládanie robota druhým microbitom. A+B - rovno, A - doprava, B - doľava inak stop. Fungovalo.


radio.setGroup(1)
basic.forever(() => {
  if (input.buttonIsPressed(Button.AB)) {
    radio.sendString("FORWARD")
    basic.showLeds(`
      . . # . .
      . # # # .
      # . # . #
      . . # . .
      . . # . .
      `)
  } else if (input.buttonIsPressed(Button.B)) {
    radio.sendString("LEFT")
    basic.showLeds(`
      . . # . .
      . # . . .
      # # # # #
      . # . . .
      . . # . .
      `)
  } else if (input.buttonIsPressed(Button.A)) {
    radio.sendString("RIGHT")
    basic.showLeds(`
      . . # . .
      . . . # .
      . # # # #
      . . . # .
      . . # . .
      `)
  } else {
    radio.sendString("OFF")
    basic.showLeds(`
      . # # # .
      # # . # #
      # . # . #
      # # . # #
      . # # # .
      `)
  }
})
input.onButtonPressed(Button.A, () => {
  motobit.setMotorSpeed(Motor.Right, MotorDirection.Forward, 100)
  basic.showLeds(`
    . . . . .
    . . # . .
    . . # . .
    . . . . .
    . . . . .
    `)
})
input.onButtonPressed(Button.B, () => {
  motobit.enable(MotorPower.On)
  basic.showLeds(`
    # . . . .
    . # . . .
    . . # . .
    . . . # .
    . . . . #
    `)
})
function ON() {
  motobit.enable(MotorPower.On)
}
function OFF() {
  motobit.enable(MotorPower.Off)
}
function 前進() {
  motobit.setMotorSpeed(Motor.Right, MotorDirection.Forward, 30)
  motobit.setMotorSpeed(Motor.Left, MotorDirection.Forward, 30)
}
radio.onDataPacketReceived( ({ receivedString }) => {
  if (receivedString == "ON") {
    ON()
  } else if (receivedString == "OFF") {
    OFF()
  } else if (receivedString == "FORWARD") {
    前進()
  } else if (receivedString == "BACK") {
    後進()
  } else if (receivedString == "RIGHT") {
    右折()
  } else if (receivedString == "LEFT") {
    左折()
  } else {
    OFF()
  }
})
function 左折() {
  motobit.setMotorSpeed(Motor.Right, MotorDirection.Forward, 30)
  motobit.setMotorSpeed(Motor.Left, MotorDirection.Reverse, 30)
}
function 右折() {
  motobit.setMotorSpeed(Motor.Right, MotorDirection.Reverse, 30)
  motobit.setMotorSpeed(Motor.Left, MotorDirection.Forward, 30)
}
function 後進() {
  motobit.setMotorSpeed(Motor.Right, MotorDirection.Reverse, 30)
  motobit.setMotorSpeed(Motor.Left, MotorDirection.Reverse, 30)
}
radio.setGroup(1)
basic.showLeds(`
  . . # . .
  . . . . .
  # # # # #
  . . . . .
  . . # . .
  `)