Operácie

Micro:bit krúžok: Rozdiel medzi revíziami

Z SensorWiki

(Vytvorená stránka „'''7. marca 2018''' * Robili sme toto.. <source lang="javascript"> </source>“)
 
(WebUSB)
 
(22 medziľahlých úprav od 2 ďalších používateľov nie je zobrazených)
Riadok 1: Riadok 1:
'''7. marca 2018'''
+
== Harmonogram ==
 +
 
 +
Hlasujte kedy chcete chodievat: https://doodle.com/poll/dns5sfptrh96q86w
 +
 
 +
 
 +
 
 +
== '''Návody''' ==
 +
 
 +
[[Image:SparkfunExpansionConnector.jpeg|left|100px]]
 +
* '''Expansion connector'''
 +
* [https://www.sparkfun.com/products/13989 SparkFun micro:bit Breakout] product page
 +
* [https://learn.sparkfun.com/tutorials/microbit-breakout-board-hookup-guide Hookup guide]
 +
* [https://learn.sparkfun.com/tutorials/sparkfun-inventors-kit-for-microbit-experiment-guide/experiment-11-using-the-compass Experiment guide]
 +
<BR><BR>
 +
 
 +
[[Image:SparkfunMBIK.jpeg|left|100px]]
 +
* '''Inventor Kit'''
 +
* [https://www.sparkfun.com/products/14542 SparkFun micro:bit Inventor Kit] product page
 +
* [https://learn.sparkfun.com/tutorials/sparkfun-inventors-kit-for-microbit-experiment-guide Experiment guide]
 +
<BR><BR>
 +
 
 +
 
 +
[[Image:SparkfunWeather.jpeg|left|100px]]
 +
'''SparkFun micro:climate kit'''
 +
* [https://www.sparkfun.com/products/14217 SparkFun micro:climate Kit] product page
 +
* [https://learn.sparkfun.com/tutorials/microclimate-kit-experiment-guide Experiment guide]
 +
<BR><BR>
 +
 
 +
[[Image:SparkfunMicroBot.jpeg|left|100px]]
 +
* '''micro:bot'''
 +
* [https://www.sparkfun.com/products/14216 SparkFun micro:bot kit] product page
 +
* [https://www.sparkfun.com/products/14213 SparkFun moto:bit] + [https://cdn.sparkfun.com/assets/3/9/c/7/d/SparkFun_Micro_Bit_Moto_Bit.pdf schematic diagram]
 +
* [https://learn.sparkfun.com/tutorials/microbot-kit-experiment-guide micro:bot Kit Experiment Guide]
 +
 
 +
 
 +
[[Image:KitronikMoveRobot.jpeg|left|100px]]
 +
* '''Kitronik:MOVE'''
 +
* [https://www.kitronik.co.uk/5624-move-mini-buggy-kit-excl-microbit.html Kitronik :MOVE] product page
 +
* [https://www.kitronik.co.uk/blog/lesson-plans-for-move-mini-microbit/ 4 Lesson Plans for MOVE]
 +
* [https://www.kitronik.co.uk/blog/move-mini-microbit-radio/ Controlling :MOVE mini With The microbit Radio]
 +
* [https://www.kitronik.co.uk/blog/drawing-move-mini-buggy/ Drawing With The :MOVE mini For The microbit]
 +
 
 +
 
 +
[[Súbor:microBitEdgeConnector.png|center|300px]]
 +
 
 +
[[Image:SensorHC-SR-04.jpeg|left|100px]]
 +
* '''Ultrazvukový senzor'''
 +
* [http://www.makerspace-uk.co.uk/hc-sr04-ultrasonic-sensor/] Zapojenie, je potrebné napájanie?
 +
* [https://makecode.microbit.org/reference/pins/pulse-in pulse-in] príkaz
 +
* [https://microbit-playground.co.uk/components/ultrasound-distance-sensor] sonar package
 +
 
 +
 
 +
 
 +
 
 +
== '''Programovanie''' ==
 +
 
 +
# Blockly - [https://makecode.microbit.org/ skok do editora] / [https://makecode.microbit.org/reference príručka] / [https://microbit.org/en/2017-03-07-javascript-block-resources/ projekty]
 +
# Javascript - [https://makecode.microbit.org/ skok do editora] (ten istý)
 +
# Python - [https://python.microbit.org/ skok do editora] / [https://microbit.org/guide/python/ príručka]
 +
# C, C++ - [https://learn.adafruit.com/use-micro-bit-with-arduino/overview Arduino]
 +
# C, C++ - [https://os.mbed.com/platforms/Microbit/ mbed C++]
 +
# C, C++ - [https://www.instructables.com/id/BBC-Microbit-C-Getting-Started/ offline version] (Netbeans)
 +
# ostatné [https://microbit.org/code-alternative-editors/ Scratch, Kodu, Matlab,...]
 +
 
 +
 
 +
== '''WebUSB''' ==
 +
 
 +
WebUSB je nová funkcionalita, ktorá umožňuje mať priamo pripojený microbit k webovej aplikácii. Rovnako funguje
 +
aj Win10 aplikácia, kedy sa priamo programuje a komunikuje.
 +
 
 +
# Google Chrome v 65+ (other browsers do not yet have Web USB support)
 +
# Update firmware https://microbit.org/guide/firmware/
 +
## Pripoj microbit so stlacenym RESET tlacitkom - objavi sa ako disk MAINTENANCE (nie ako obvykle microbit)
 +
## Nakopiruj novy firmware >  0250
 +
## Skontroluj DETAILS.TXT na microbite
 +
# Hotovo. The settings menu in MakeCode should contain an additional menu item entitled Pair Device
 +
 
 +
Zdroj: https://support.microbit.org/support/solutions/articles/19000084059-beta-testing-web-usb
 +
 
 +
== '''Správy''' ==
 +
 
 +
 
 +
=== 7. 3. 2018 ===
 +
 
 +
Vymeniť CMOS baterky v PC aby si pamätal čas.
 +
 
 +
Skupina 15:00 chodili robotom po čiare, potrebujeme vyriešiť analógový vstup senzorov.
 +
 +
Skupina 12:30 robili sme diaľkové ovládanie robota druhým microbitom.
 +
A+B - rovno, A - doprava, B - doľava inak stop. Fungovalo.
 +
* [https://makecode.microbit.org/_04AbrA8i80yA program pre ovládač]
 +
* [https://makecode.microbit.org/_6zb3tAf8DTjT program pre micro:bot]
  
* Robili sme toto..
 
  
 
<source lang="javascript">
 
<source lang="javascript">
 +
radio.setGroup(1)
 +
basic.forever(() => {
 +
    if (input.buttonIsPressed(Button.AB)) {
 +
        radio.sendString("FORWARD")
 +
        basic.showLeds(`
 +
            . . # . .
 +
            . # # # .
 +
            # . # . #
 +
            . . # . .
 +
            . . # . .
 +
            `)
 +
    } else if (input.buttonIsPressed(Button.B)) {
 +
        radio.sendString("LEFT")
 +
        basic.showLeds(`
 +
            . . # . .
 +
            . # . . .
 +
            # # # # #
 +
            . # . . .
 +
            . . # . .
 +
            `)
 +
    } else if (input.buttonIsPressed(Button.A)) {
 +
        radio.sendString("RIGHT")
 +
        basic.showLeds(`
 +
            . . # . .
 +
            . . . # .
 +
            . # # # #
 +
            . . . # .
 +
            . . # . .
 +
            `)
 +
    } else {
 +
        radio.sendString("OFF")
 +
        basic.showLeds(`
 +
            . # # # .
 +
            # # . # #
 +
            # . # . #
 +
            # # . # #
 +
            . # # # .
 +
            `)
 +
    }
 +
})
  
 +
</source>
 +
<source lang="javascript">
 +
input.onButtonPressed(Button.A, () => {
 +
    motobit.setMotorSpeed(Motor.Right, MotorDirection.Forward, 100)
 +
    basic.showLeds(`
 +
        . . . . .
 +
        . . # . .
 +
        . . # . .
 +
        . . . . .
 +
        . . . . .
 +
        `)
 +
})
 +
input.onButtonPressed(Button.B, () => {
 +
    motobit.enable(MotorPower.On)
 +
    basic.showLeds(`
 +
        # . . . .
 +
        . # . . .
 +
        . . # . .
 +
        . . . # .
 +
        . . . . #
 +
        `)
 +
})
 +
function ON()  {
 +
    motobit.enable(MotorPower.On)
 +
}
 +
function OFF()  {
 +
    motobit.enable(MotorPower.Off)
 +
}
 +
function 前進()  {
 +
    motobit.setMotorSpeed(Motor.Right, MotorDirection.Forward, 30)
 +
    motobit.setMotorSpeed(Motor.Left, MotorDirection.Forward, 30)
 +
}
 +
radio.onDataPacketReceived( ({ receivedString }) =>  {
 +
    if (receivedString == "ON") {
 +
        ON()
 +
    } else if (receivedString == "OFF") {
 +
        OFF()
 +
    } else if (receivedString == "FORWARD") {
 +
        前進()
 +
    } else if (receivedString == "BACK") {
 +
        後進()
 +
    } else if (receivedString == "RIGHT") {
 +
        右折()
 +
    } else if (receivedString == "LEFT") {
 +
        左折()
 +
    } else {
 +
        OFF()
 +
    }
 +
})
 +
function 左折()  {
 +
    motobit.setMotorSpeed(Motor.Right, MotorDirection.Forward, 30)
 +
    motobit.setMotorSpeed(Motor.Left, MotorDirection.Reverse, 30)
 +
}
 +
function 右折()  {
 +
    motobit.setMotorSpeed(Motor.Right, MotorDirection.Reverse, 30)
 +
    motobit.setMotorSpeed(Motor.Left, MotorDirection.Forward, 30)
 +
}
 +
function 後進()  {
 +
    motobit.setMotorSpeed(Motor.Right, MotorDirection.Reverse, 30)
 +
    motobit.setMotorSpeed(Motor.Left, MotorDirection.Reverse, 30)
 +
}
 +
radio.setGroup(1)
 +
basic.showLeds(`
 +
    . . # . .
 +
    . . . . .
 +
    # # # # #
 +
    . . . . .
 +
    . . # . .
 +
    `)
 
</source>
 
</source>

Aktuálna revízia z 10:34, 30. máj 2019

Harmonogram

Hlasujte kedy chcete chodievat: https://doodle.com/poll/dns5sfptrh96q86w


Návody

SparkfunExpansionConnector.jpegSparkfunMBIK.jpeg
SparkfunWeather.jpeg

SparkFun micro:climate kitSparkfunMicroBot.jpeg


KitronikMoveRobot.jpeg


MicroBitEdgeConnector.png
SensorHC-SR-04.jpeg
 • Ultrazvukový senzor
 • [1] Zapojenie, je potrebné napájanie?
 • pulse-in príkaz
 • [2] sonar packageProgramovanie

 1. Blockly - skok do editora / príručka / projekty
 2. Javascript - skok do editora (ten istý)
 3. Python - skok do editora / príručka
 4. C, C++ - Arduino
 5. C, C++ - mbed C++
 6. C, C++ - offline version (Netbeans)
 7. ostatné Scratch, Kodu, Matlab,...


WebUSB

WebUSB je nová funkcionalita, ktorá umožňuje mať priamo pripojený microbit k webovej aplikácii. Rovnako funguje aj Win10 aplikácia, kedy sa priamo programuje a komunikuje.

 1. Google Chrome v 65+ (other browsers do not yet have Web USB support)
 2. Update firmware https://microbit.org/guide/firmware/
  1. Pripoj microbit so stlacenym RESET tlacitkom - objavi sa ako disk MAINTENANCE (nie ako obvykle microbit)
  2. Nakopiruj novy firmware > 0250
  3. Skontroluj DETAILS.TXT na microbite
 3. Hotovo. The settings menu in MakeCode should contain an additional menu item entitled Pair Device

Zdroj: https://support.microbit.org/support/solutions/articles/19000084059-beta-testing-web-usb

Správy

7. 3. 2018

Vymeniť CMOS baterky v PC aby si pamätal čas.

Skupina 15:00 chodili robotom po čiare, potrebujeme vyriešiť analógový vstup senzorov.

Skupina 12:30 robili sme diaľkové ovládanie robota druhým microbitom. A+B - rovno, A - doprava, B - doľava inak stop. Fungovalo.


radio.setGroup(1)
basic.forever(() => {
  if (input.buttonIsPressed(Button.AB)) {
    radio.sendString("FORWARD")
    basic.showLeds(`
      . . # . .
      . # # # .
      # . # . #
      . . # . .
      . . # . .
      `)
  } else if (input.buttonIsPressed(Button.B)) {
    radio.sendString("LEFT")
    basic.showLeds(`
      . . # . .
      . # . . .
      # # # # #
      . # . . .
      . . # . .
      `)
  } else if (input.buttonIsPressed(Button.A)) {
    radio.sendString("RIGHT")
    basic.showLeds(`
      . . # . .
      . . . # .
      . # # # #
      . . . # .
      . . # . .
      `)
  } else {
    radio.sendString("OFF")
    basic.showLeds(`
      . # # # .
      # # . # #
      # . # . #
      # # . # #
      . # # # .
      `)
  }
})
input.onButtonPressed(Button.A, () => {
  motobit.setMotorSpeed(Motor.Right, MotorDirection.Forward, 100)
  basic.showLeds(`
    . . . . .
    . . # . .
    . . # . .
    . . . . .
    . . . . .
    `)
})
input.onButtonPressed(Button.B, () => {
  motobit.enable(MotorPower.On)
  basic.showLeds(`
    # . . . .
    . # . . .
    . . # . .
    . . . # .
    . . . . #
    `)
})
function ON() {
  motobit.enable(MotorPower.On)
}
function OFF() {
  motobit.enable(MotorPower.Off)
}
function 前進() {
  motobit.setMotorSpeed(Motor.Right, MotorDirection.Forward, 30)
  motobit.setMotorSpeed(Motor.Left, MotorDirection.Forward, 30)
}
radio.onDataPacketReceived( ({ receivedString }) => {
  if (receivedString == "ON") {
    ON()
  } else if (receivedString == "OFF") {
    OFF()
  } else if (receivedString == "FORWARD") {
    前進()
  } else if (receivedString == "BACK") {
    後進()
  } else if (receivedString == "RIGHT") {
    右折()
  } else if (receivedString == "LEFT") {
    左折()
  } else {
    OFF()
  }
})
function 左折() {
  motobit.setMotorSpeed(Motor.Right, MotorDirection.Forward, 30)
  motobit.setMotorSpeed(Motor.Left, MotorDirection.Reverse, 30)
}
function 右折() {
  motobit.setMotorSpeed(Motor.Right, MotorDirection.Reverse, 30)
  motobit.setMotorSpeed(Motor.Left, MotorDirection.Forward, 30)
}
function 後進() {
  motobit.setMotorSpeed(Motor.Right, MotorDirection.Reverse, 30)
  motobit.setMotorSpeed(Motor.Left, MotorDirection.Reverse, 30)
}
radio.setGroup(1)
basic.showLeds(`
  . . # . .
  . . . . .
  # # # # #
  . . . . .
  . . # . .
  `)