Operácie

Meranie dĺžky impulzu: Rozdiel medzi revíziami

Z SensorWiki

Riadok 1: Riadok 1:
TODO: prerobit na verziu 2021
 
  
  
Riadok 6: Riadok 5:
 
* [http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_documents/doc2505.pdf AVR130: Setup and Use the AVR® Timers.]  Aplication Note, Atmel Corporation 2002.<BR> + [http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_documents/AVR130.zip software download]
 
* [http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_documents/doc2505.pdf AVR130: Setup and Use the AVR® Timers.]  Aplication Note, Atmel Corporation 2002.<BR> + [http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_documents/AVR130.zip software download]
 
* [http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_documents/doc8014.pdf AVR135: Using Timer Capture to Measure PWM Duty Cycle.] Aplication Note, Atmel Corporation 2005.<BR> + [http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_documents/AVR135.zip software download]
 
* [http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_documents/doc8014.pdf AVR135: Using Timer Capture to Measure PWM Duty Cycle.] Aplication Note, Atmel Corporation 2005.<BR> + [http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_documents/AVR135.zip software download]
 +
* Pozn. pre autora: staršia verzia tohoto cvika je tu [[Meranie dĺžky impulzu 2]]
  
  
  
'''Príklad ([[Médiá:avrdemo7.hex|avrdemo7.hex]])'''
 
  
Na vstupe ICP1 (na doske Acrob D8, na čipe ATmega328P je to PB0, pin 14) máme pripojený [[555|zdroj externého kmitočtu]] cca 1Hz:
 
  
[[Obrázok:Oscillogram7.png|center]]
+
[[Mikropočítačové systémy (MIPS)#Cvičenia|Návrat na zoznam cvičení...]]
  
Nastavené máme spúšťanie ICR dobežnou hranou, počítadlo počíta 16 MHz:1024, vypisujeme  niekoľkokrát za sekundu stavy všetkých registrov
+
[[Category:AVR]][[Category:MMP]][[Category:MIPS]]
<source linenumbers lang="c">
 
Input D8 = 1  TCNT1 =  353  ICR =    0
 
Input D8 = 1  TCNT1 =  1543  ICR =    0
 
Input D8 = 1  TCNT1 =  2749  ICR =    0
 
Input D8 = 1  TCNT1 =  3956  ICR =    0
 
Input D8 = 1  TCNT1 =  5163  ICR =    0
 
Input D8 = 0  TCNT1 =  6369  ICR =  6070  D = 6070  T = 388.4800 ms
 
Input D8 = 0  TCNT1 =  7706  ICR =  6070 
 
Input D8 = 0  TCNT1 =  8961  ICR =  6070 
 
Input D8 = 0  TCNT1 = 10216  ICR =  6070 
 
Input D8 = 0  TCNT1 = 11488  ICR =  6070 
 
Input D8 = 0  TCNT1 = 12759  ICR =  6070 
 
Input D8 = 1  TCNT1 = 14031  ICR =  6070 
 
Input D8 = 1  TCNT1 = 15303  ICR =  6070 
 
Input D8 = 1  TCNT1 = 16574  ICR =  6070 
 
Input D8 = 1  TCNT1 = 17846  ICR =  6070 
 
Input D8 = 1  TCNT1 = 19117  ICR =  6070 
 
Input D8 = 1  TCNT1 = 20389  ICR =  6070 
 
Input D8 = 1  TCNT1 = 21661  ICR = 21591  D = 15521  T = 993.3441 ms
 
Input D8 = 0  TCNT1 = 23046  ICR = 21591 
 
Input D8 = 0  TCNT1 = 24334  ICR = 21591 
 
Input D8 = 0  TCNT1 = 25622  ICR = 21591 
 
Input D8 = 0  TCNT1 = 26910  ICR = 21591 
 
Input D8 = 0  TCNT1 = 28197  ICR = 21591 
 
Input D8 = 1  TCNT1 = 29485  ICR = 21591 
 
Input D8 = 1  TCNT1 = 30773  ICR = 21591 
 
Input D8 = 1  TCNT1 = 32061  ICR = 21591 
 
Input D8 = 1  TCNT1 = 33349  ICR = 21591 
 
Input D8 = 1  TCNT1 = 34636  ICR = 21591 
 
Input D8 = 1  TCNT1 = 35924  ICR = 21591 
 
Input D8 = 1  TCNT1 = 37212  ICR = 37110  D = 15519  T = 993.2161 ms
 
Input D8 = 0  TCNT1 = 38597  ICR = 37110 
 
Input D8 = 0  TCNT1 = 39885  ICR = 37110 
 
Input D8 = 0  TCNT1 = 41173  ICR = 37110 
 
Input D8 = 0  TCNT1 = 42461  ICR = 37110 
 
Input D8 = 0  TCNT1 = 43749  ICR = 37110 
 
Input D8 = 1  TCNT1 = 45037  ICR = 37110 
 
Input D8 = 1  TCNT1 = 46324  ICR = 37110 
 
Input D8 = 1  TCNT1 = 47612  ICR = 37110 
 
Input D8 = 1  TCNT1 = 48900  ICR = 37110 
 
Input D8 = 1  TCNT1 = 50188  ICR = 37110 
 
Input D8 = 1  TCNT1 = 51476  ICR = 37110 
 
Input D8 = 1  TCNT1 = 52763  ICR = 52630  D = 15520  T = 993.2800
 
Input D8 = 0  TCNT1 = 54149  ICR = 52630 
 
Input D8 = 0  TCNT1 = 55437  ICR = 52630 
 
Input D8 = 0  TCNT1 = 56724  ICR = 52630 
 
Input D8 = 0  TCNT1 = 58012  ICR = 52630 
 
Input D8 = 0  TCNT1 = 59300  ICR = 52630 
 
Input D8 = 1  TCNT1 = 60588  ICR = 52630 
 
Input D8 = 1  TCNT1 = 61876  ICR = 52630 
 
Input D8 = 1  TCNT1 = 63163  ICR = 52630 
 
Input D8 = 1  TCNT1 = 64451  ICR = 52630 
 
Input D8 = 1  TCNT1 =  203  ICR = 52630 
 
Input D8 = 1  TCNT1 =  1458  ICR = 52630 
 
Input D8 = 1  TCNT1 =  2730  ICR =  2619  D = 15525  T = 993.6000
 
Input D8 = 0  TCNT1 =  4083  ICR =  2619 
 
</source>
 
 
 
Ak chceme merať aj striedu, musíme meranie realizovať s prerušením a v obsluhe prerušenia preklopiť konfiguračný bit, ktorý rozhoduje o prepise
 
TCNT do ICR registra. Je to bit ICES1, ktorý je v TCCR1B.6.
 
 
 
<source lang="c">
 
#include <avr/interrupt.h> 
 
 
 
volatile int newTick = 0;  // The variable for interrupt should be declared as a volatile one!
 
                 
 
ISR(TIMER1_CAPT_vect)      // Timer 1 Capture Interrupt Service Routine
 
{
 
  TCCR1B = ??              // toggle Edge Select bit
 
  newTick = ICR1;
 
};
 
 
 
main()
 
{
 
 
 
  DDRB = ??                // Set ICR - Port B, pin0  as INPUT
 
TCCR1B = ??                // T1 clk = F_CPU : 1024, falling edge pin ICP1,
 
TCCR1A = ??                // T1 in timer mode !! Note: if You omit this, TCNT1 will be only 8-bit !!
 
  TCNT1 = 0x0000;          // initialize the counter (16-bit! Low+High bytes)
 
  TIFR1 = ??                // (1<<ICF1);  if a 1 is written to a ICF1 bit
 
                            //              - the ICF1 bit will be cleared
 
                     
 
TIMSK1 = ??                // Enable ICR interrupt
 
  sei();                    // Enable ALL interrupts                     
 
 
 
  ....                      // TODO: display measured value somewhere
 
 
 
}
 
</source>
 
 
 
 
 
Ukážka pre Arduino využíva zabudovaný príkaz [http://arduino.cc/en/Reference/PulseIn PulseIn]:
 
<source lang="c">
 
#define SWITCH 8                // select the pin for Switch
 
unsigned long duration;
 
 
 
void setup()
 
{
 
pinMode(SWITCH, INPUT);        // this pin is an INPUT
 
Serial.begin(9600);
 
Serial.println("PulsIn test:");
 
}
 
 
 
void loop()                      // endless loop
 
{
 
duration = pulseIn(SWITCH, HIGH);
 
Serial.print(" T1 = ");
 
Serial.print(duration,DEC);
 
Serial.print(" [us]");
 
 
 
duration = pulseIn(SWITCH, LOW);
 
Serial.print(" T0 = ");
 
Serial.print(duration,DEC);
 
Serial.println(" [us]");
 
}
 
</source>
 
 
 
 
 
 
 
[[Category:AVR]][[Category:MMP]][[Category:DVPS]]
 

Verzia zo dňa a času 14:09, 14. apríl 2021


LiteratúraNávrat na zoznam cvičení...