Operácie

Merací systém s Ardino Nano: Rozdiel medzi revíziami

Z SensorWiki

(Processing)
(Odstránený obsah stránky)
 
(11 medziľahlých úprav od rovnakého používateľa nie je zobrazených.)
Riadok 1: Riadok 1:
  
== Materiál ==
 
 
 
 
== Software ==
 
 
* Vývojové prostredie Processing
 
* Vývojové prostredie Arduino (alebo aspoň Hex Loader)
 
* Špecifické programy pre dané meranie
 
 
 
=== Processing ===
 
 
Je to veľmi jednoduché vývojové prostredie urené na rýchly náčrt programu (preto sa aj programy v Processingu nazývajú sketch) a orientuje sa predovšetkým na ich grafickú stránku. Na rozdiel od iných jazykov sa dá prakticky hneď začať kresliť jednoduchá grafika. Prostredie je k dispozícii bezplatne a pre rozličné operačné systémy. Základom prostredia je Java, ale nie je podmienkou vedieť programovať v Jave. Najnovšiu verziu si vždy stiahnite a nainštalujte z adresy http://processing.org/  Na tejto stránke nájdete aj príklady, referenčnú príručku a diskusné fórum.
 
 
* Inštalácia: https://processing.org/download/
 
 
* Prvý príklad:
 
 
<source lang="java">
 
void setup()                      // táto časť sa vykoná len pri spustení, raz
 
{
 
  size(400, 400);                // nastavíme veľkosť okna
 
  stroke(255);                    // nastavíme farbu pera na kreslenie
 
  background(192, 64, 0);        // nastavíme farbu (R, G. B) pozadia
 
}
 
 
void draw()                      // táto časť sa vykonáva stále dokola
 
{
 
  line(200, 200, mouseX, mouseY); // nakresli čiaru z bodu 200,200 po
 
                                  // aktuálnu polohu myši
 
}
 
 
</source>
 
 
* Mnoho ďalších príkladov https://processing.org/tutorials/
 
 
[[Súbor:ProcessingStart.png]]
 
 
[[Category:ELSA]]
 

Aktuálna revízia z 14:12, 12. október 2020