Operácie

Merací systém s Ardino Nano: Rozdiel medzi revíziami

Z SensorWiki

(Processing)
(Software)
Riadok 35: Riadok 35:
 
</source>
 
</source>
  
* Mnoho ďalších príkladov https://processing.org/tutorials/
+
* Mnoho ďalších príkladov nájdete priamo v editore (File -> Examples) a oveľa viac potom tu https://processing.org/tutorials/
  
[[Súbor:ProcessingStart.png]]
+
 
 +
=== Arduino ===
 +
 
 +
Arduino je veľmi populárna platforma pre programovanie mikroopočítačov Atmel AVR, ktorá sa dnes už rozrástla pre mnoho ďalších mikroprocesorových systémov, vrátane ARM architektúry. Vývojové prostredie je veľmi podobné Processingu, a to aj vzhľadom. Programovacím jazykom je C++, pred použitím však musíme kompilátor nakonfigurovať pre daný procesor.
 +
 
 +
* Inštalácia: https://www.arduino.cc/en/Main/Software
 +
 
 +
* Konfigurácia:
 +
 
 +
Pred naprogramovaním procesora musíme prostredie Arduino nastaviť pre nami používaný typ. Teda Arduino Nano s procesorom ATmega328P a treba tiež nastaviť, na ktorý sériový port ho máme pripojený.
 +
 
 +
[[Súbor:ArduinoConfig.png]]
 +
 
 +
* Prvý príklad:
 +
 
 +
<source lang="cpp">
 +
/*
 +
  Blink
 +
 
 +
  Tento príklad je priamo z prostredia Arduino (File -> Examples -> 01.Basic -> Blink)
 +
 
 +
*/
 +
 
 +
 
 +
void setup()    // funkcia setup sa spustí len raz, po resete dosky
 +
{
 +
  pinMode(LED_BUILTIN, OUTPUT);  // nakonfiguruje pin ako výstupný
 +
}
 +
 
 +
 
 +
void loop()    // funkcia loop beží stále dokola
 +
{
 +
  digitalWrite(LED_BUILTIN, HIGH);  // turn the LED on (HIGH is the voltage level)
 +
  delay(1000);                      // wait for a second
 +
  digitalWrite(LED_BUILTIN, LOW);    // turn the LED off by making the voltage LOW
 +
  delay(1000);                      // wait for a second
 +
}
 +
</source>
 +
 
 +
[[Súbor:ArduinoStart.png]]
  
 
[[Category:ELSA]]
 
[[Category:ELSA]]

Verzia zo dňa a času 08:55, 12. október 2020

Materiál

Software

 • Vývojové prostredie Processing
 • Vývojové prostredie Arduino (alebo aspoň Hex Loader)
 • Špecifické programy pre dané meranie


Processing

Je to veľmi jednoduché vývojové prostredie urené na rýchly náčrt programu (preto sa aj programy v Processingu nazývajú sketch) a orientuje sa predovšetkým na ich grafickú stránku. Na rozdiel od iných jazykov sa dá prakticky hneď začať kresliť jednoduchá grafika. Prostredie je k dispozícii bezplatne a pre rozličné operačné systémy. Základom prostredia je Java, ale nie je podmienkou vedieť programovať v Jave. Najnovšiu verziu si vždy stiahnite a nainštalujte z adresy http://processing.org/ Na tejto stránke nájdete aj príklady, referenčnú príručku a diskusné fórum.

 • Prvý príklad:
void setup()           // táto časť sa vykoná len pri spustení, raz 
{
 size(400, 400);         // nastavíme veľkosť okna
 stroke(255);          // nastavíme farbu pera na kreslenie
 background(192, 64, 0);     // nastavíme farbu (R, G. B) pozadia
} 

void draw()            // táto časť sa vykonáva stále dokola
{
 line(200, 200, mouseX, mouseY); // nakresli čiaru z bodu 200,200 po 
                 // aktuálnu polohu myši
}


Arduino

Arduino je veľmi populárna platforma pre programovanie mikroopočítačov Atmel AVR, ktorá sa dnes už rozrástla pre mnoho ďalších mikroprocesorových systémov, vrátane ARM architektúry. Vývojové prostredie je veľmi podobné Processingu, a to aj vzhľadom. Programovacím jazykom je C++, pred použitím však musíme kompilátor nakonfigurovať pre daný procesor.

 • Konfigurácia:

Pred naprogramovaním procesora musíme prostredie Arduino nastaviť pre nami používaný typ. Teda Arduino Nano s procesorom ATmega328P a treba tiež nastaviť, na ktorý sériový port ho máme pripojený.

ArduinoConfig.png

 • Prvý príklad:
/*
 Blink

 Tento príklad je priamo z prostredia Arduino (File -> Examples -> 01.Basic -> Blink)

*/


void setup()  // funkcia setup sa spustí len raz, po resete dosky
{
 pinMode(LED_BUILTIN, OUTPUT); // nakonfiguruje pin ako výstupný
}


void loop()  // funkcia loop beží stále dokola
{
 digitalWrite(LED_BUILTIN, HIGH);  // turn the LED on (HIGH is the voltage level)
 delay(1000);            // wait for a second
 digitalWrite(LED_BUILTIN, LOW);  // turn the LED off by making the voltage LOW
 delay(1000);            // wait for a second
}

ArduinoStart.png